Audyt ubezpieczeniowy dla firm

Oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczymy także usługi audytu ubezpieczeniowego dla firm. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej działalności z sytuacją, w której okazuje się, że firma nie jest prawidłowo ubezpieczona, tzn. nie posiada polis odpowiednio dopasowanych do przedmiotu czy zakresu jej działalności, albo odwrotnie – posiada ubezpieczenie, które w praktyce okazuje się niepotrzebne i generuje tylko zbędne koszty. Nasza pomoc pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych w firmie na ubezpieczenia, a także na uniknięcie w przyszłości kosztów zdarzeń szkodowych, poprzez transfer ryzyka na towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach odpowiednio dobranych polis ubezpieczenia.