Ważne uchwały Sądu Najwyższego dotyczące zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych

Sąd Najwyższy podjął uchwały w których uznał, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Zagadnienie to budziło dotąd wiele wątpliwości. O ile art. 446 k.c. przewiduje prawo do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego, to jednak odnosi się jedynie do przypadków śmierci ofiary wypadku. Problem prawny, który rozstrzygał Sąd Najwyższy, dotyczył natomiast rodzin żyjących poszkodowanych, dla których ciężki wypadek osoby bliskiej, np. dziecka, wywołujący na jego zdrowiu nieodwracalne następstwa i skutkujący koniecznością opieki nad nim, jest często równie wielkim dramatem. Sąd Najwyższy uznał, że więzi rodzinne są dobrem zasługującym na szczególną ochronę, a ich naruszenie daje prawo do domagania się zadośćuczynienia. Stanowisko SN wpisuje się w tendencję do rozszerzania podmiotowego zakresu ochrony wynikającą z przyjęcia, że to samo zdarzenie (wypadek, błąd medyczny) może powodować szkodę lub krzywdę u wielu osób, w tym osób które w samym zdarzeniu bezpośrednio nie uczestniczyły. Uchwały będą miały znaczenie nie tylko dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach, ale także wskutek błędów medycznych, w tym błędów okołoporodowych (sygn. III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17).

Więcej szczegółów dostępnych jest pod tym linkiem.

Leave a Comment