Wyrok TK w sprawie terminu na dochodzenie odszkodowania od lotniska

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17) Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i uchwalenie w to miejsce nowej regulacji – wyrok wejdzie w życie dopiero po tym okresie, zatem dopiero wtedy przepis utraci moc obowiązującą.

Sprawa może mieć znaczenie dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, w tym lotniska w Poznaniu, lotniska w Gdańsku. Na chwilę obecną zaskarżony przepis nadal obowiązuje, niemniej jednak dla osób, które 2-letniego terminu nie dochowały, w przyszłości może otworzyć się furtka pozwalająca na skuteczne dochodzenie roszczeń.

Kancelaria Eventum prowadziła kilkadziesiąt procesów o odszkodowanie od lotniska Ławica w Poznaniu, jesteśmy także zaangażowani w procesy o odszkodowanie wokół lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Osoby zainteresowane, których dotyczyć może wyrok TK, zapraszamy do kontaktu.

Poniżej podajemy link do wyroku:

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10068-prawo-ochrony-srodowiska/

Leave a Comment

Scroll to Top