Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 8-krotnie

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w kwocie 8-krotnie wyższej, niż suma wypłacona wcześniej dobrowolnie przez PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym.

Wypadek komunikacyjny, w którym zginął mąż i ojciec naszych Klientów, miał miejsce w roku 2002. W ocenie PZU S.A., odpowiednią kwotą zadośćuczynienia dla żony i dla niespełna rocznego synka Zmarłego były sumy po 15.000 zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekający w I instancji podniósł zadośćuczynienie do kwot po 90.000 zł dla każdego z uprawnionych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek naszej apelacji ocenił, że kwoty te są nadal zaniżone i zwiększył je do 120.000 zł dla każdego z uprawnionych.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że za zmniejszeniem kwoty zadośćuczynienia dla dziecka nie może przemawiać okoliczność, że w chwili wypadku było ono jeszcze niemowlęciem i nie zdawało sobie sprawy z utraty ojca. Z kolei na zmniejszenie zadośćuczynienia dla żony nie może wpływać fakt, że kilka lat po wypadku nawiązała ona związek z innym mężczyzną i urodziła kolejne dziecko. Znaczenia w sprawie nie miało także zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie to, że z powództwem do sądu uprawnieni wystąpili dopiero po upływie kilkunastu lat od wypadku – jak słusznie podniesiono, okres między doznaniem krzywdy a decyzją o wystąpieniu na drogę sądową nie ma żadnego wpływu na ocenę rozmiaru krzywdy, która powinna być uwzględniona w całym swoim rozmiarze. Wyrok jest prawomocny (SA w Warszawie sygn. I ACa 2244/16).

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Leave a Comment

Scroll to Top