61 855 24 45

Zalania ściekami z kanalizacji – 14,9 tys. zł zamiast 4,3 tys. zł, 11,8 tys. zł zamiast odmowy

W ostatnich dniach uzyskaliśmy odszkodowania w dwóch podobnych sprawach dotyczących odszkodowań z polis OC przedsiębiorstwa kanalizacyjnego za szkodę wynikłą z cofnięcia się ścieków i zalania należących do naszych Klientów lokali.

W jednej ze spraw TUiR WARTA S.A. zaniżyła należne naszej Klientce odszkodowanie o ponad 10,5 tys. zł. Jako podstawę ograniczenia wysokości odszkodowania wskazano rzekome przyczynienie się właściciela wynajmowanego przez Klientkę lokalu do szkody, wynikające z niezastosowania przez właściciela lokalu w instalacji kanalizacyjnej urządzeń zapobiegających cofaniu się ścieków. Po naszej reklamacji ubezpieczyciel przyznał nam rację, że tzw. przyczynienie się do szkody uzasadniać może zmniejszenie odszkodowania z OC tylko wtedy, gdy dopuści się go sama osoba poszkodowana, a nie osoba trzecia, za której działania lub zaniechania poszkodowany nie może ponosić odpowiedzialności. Tym samym, odszkodowanie z OC przedsiębiorstwa kanalizacyjnego należne jest poszkodowanemu najemcy lokalu w całości, nawet jeśli do szkody przyczynił się swoimi zaniedbaniami właściciel wynajmowanego przez poszkodowanego lokalu.

W drugiej ze spraw Concordia Polska TUW odmówiła naszym Klientom odszkodowania w całości, ponieważ w ocenie ubezpieczyciela brak było winy przedsiębiorstwa kanalizacyjnego w powstaniu szkody. Po naszym przystąpieniu do sprawy ubezpieczyciel zmienił stanowisko i wypłacił odszkodowanie. Jak wskazaliśmy w reklamacji, odpowiedzialność przedsiębiorstwa kanalizacyjnego oparta jest na zasadzie ryzyka, a to oznacza, że do uzyskania odszkodowania nie jest konieczne udowodnienie, że do szkody polegającej na cofnięciu się ścieków w instalacji doszło z winy przedsiębiorstwa.

Tego typu sprawy bardzo często przysparzają naszym klientom wielu problemów. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowań bądź celowo je zaniżają. Wygląda to podobnie również w przypadku szkód pożarowych, czy powodziowych. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie czekaj — skontaktuj się z Kancelarią Eventum. Zapraszamy.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje