61 855 24 45

Zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy

Czy zaniżone zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela może być źródłem dodatkowych cierpień?

Okazuje się, że tak.

W prowadzonej przez nas sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2018 r. III C 1546/17 wskazał, iż fakt przyznania powódce w tzw. postępowaniu likwidacyjnym z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci męża rażąco niskiej sumy 16 000 zł, z całą pewnością mógł wpłynąć dodatkowo na jej poczucie niesprawiedliwości i tym bardziej pogłębić zakres cierpień psychicznych. Sąd uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie kwota 120 000 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na decyzję ubezpieczyciela co do apelacji.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje