61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek ze stołu operacyjnego

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za popełnienie błędu medycznego — niedopilnowanie pacjentki i jej upadek ze stołu operacyjnego

Blisko 300 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania przyznał Sąd Okręgowy w Warszawie naszej Klientce, która po zakończonym zabiegu operacyjnym ERCP, podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego, spadła ze stołu operacyjnego. Sąd na podstawie opinii biegłych ustalił, że personel szpitala dopuścił się rażących zaniedbań w opiece nad pacjentką i nie zapewnił jej w tym zakresie bezpieczeństwa, choć powinien był przewidywać, że w chwili wybudzania ze znieczulenia pacjentka może wykonywać niekontrolowane ruchy ciała.

Wskutek upadku Poszkodowana doznała obrażeń okulistycznych, które wymagały leczenia operacyjnego oraz obrażeń czaszkowo-mózgowych, których wykrycie przez personel szpitala nastąpiło z opóźnieniem i co skutkowało koniecznością kolejnej operacji, a także dalszym uszczerbkiem na zdrowiu naszej Klientki. Stały uszczerbek na zdrowiu powódki ustalono na 42 procent. Ubezpieczyciel szpitala, PZU S.A., który przed wytoczeniem powództwa odmówił wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za błąd medyczny, twierdząc, że opieka nad pacjentką była prawidłowa, nie zdecydował się na wniesienie apelacji od wyroku. Wyrok jest prawomocny (wyrok z dnia 13.08.2018 r., sygn. I C 373/16).

Kancelaria Eventum zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw dotyczących uzyskania zadośćuczynienia lub odszkodowania za błędy medyczne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje