Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek ze stołu operacyjnego

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za popełnienie błędu medycznego — niedopilnowanie pacjentki i jej upadek ze stołu operacyjnego

Blisko 300 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania przyznał Sąd Okręgowy w Warszawie naszej Klientce, która po zakończonym zabiegu operacyjnym ERCP, podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego, spadła ze stołu operacyjnego. Sąd na podstawie opinii biegłych ustalił, że personel szpitala dopuścił się rażących zaniedbań w opiece nad pacjentką i nie zapewnił jej w tym zakresie bezpieczeństwa, choć powinien był przewidywać, że w chwili wybudzania ze znieczulenia pacjentka może wykonywać niekontrolowane ruchy ciała.

Wskutek upadku Poszkodowana doznała obrażeń okulistycznych, które wymagały leczenia operacyjnego oraz obrażeń czaszkowo-mózgowych, których wykrycie przez personel szpitala nastąpiło z opóźnieniem i co skutkowało koniecznością kolejnej operacji, a także dalszym uszczerbkiem na zdrowiu naszej Klientki. Stały uszczerbek na zdrowiu powódki ustalono na 42 procent. Ubezpieczyciel szpitala, PZU S.A., który przed wytoczeniem powództwa odmówił wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania twierdząc, że opieka nad pacjentką była prawidłowa, nie zdecydował się na wniesienie apelacji od wyroku. Wyrok jest prawomocny (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.08.2018 r. sygn. akt I C 373/16).

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Scroll to Top