Szkoda wyrządzona policjantowi podczas pościgu policyjnego

Szkoda wyrządzona policjantowi umyślnie, potrąconemu przez samochód, którym uciekał poszukiwany przestępca, podlega naprawie z OC tego samochodu. Nasz klient — policjant — brał udział w pościgu i został potrącony przez zatrzymywany samochód. Od ubezpieczyciela uzyskaliśmy odszkodowanie za szkodę z OC tego pojazdu. Zadośćuczynienie uwzględniało odsetki za opóźnienie i zwrot pełnych kosztów procesowych, bo oczywiście bez procesu sądowego się nie obyło. Pościg za poszukiwanym przestępcą także zakończył się sukcesem, aczkolwiek i tam nie obyło się bez użycia siły.

 

Scroll to Top