61 855 24 45

Szkoda wyrządzona podczas pościgu policyjnego

Szkoda wyrządzona policjantowi umyślnie potrąconemu przez samochód, którym uciekał poszukiwany przestępca podlega naprawie z OC tego samochodu. Dla naszego klienta, który jako policjant brał udział w pościgu za przestępcą i został potrącony przez zatrzymywany samochód uzyskaliśmy od ubezpieczyciela tegoż samochodu odpowiednie odszkodowanie wraz z odsetkami za opóźnienie i zwrot pełnych kosztów procesu, bo oczywiście bez procesu sądowego się nie obyło. Pościg za poszukiwanym przestępcą także zakończył się sukcesem, aczkolwiek i tam nie obyło się bez użycia siły.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje