Odszkodowania za hałas lotniczy

W ostatnich miesiącach Port Lotniczy Poznań Ławica zrealizował kolejne prawomocne wyroki, zasądzające dla naszych Klientów odszkodowania za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół poznańskiego lotniska. Odszkodowania obejmowały spadek wartości rynkowej nieruchomości oraz koszty poprawy izolacji akustycznej budynków. EVENTUM prowadzi kilkadziesiąt procesów tego rodzaju, spośród prawomocnie zakończonych postępowań nie przegraliśmy dotąd żadnego.

Właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica w Poznaniu mieli 2 lata na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie. Termin ten pierwotnie upłynął dnia 28 lutego 2014 r. W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17) Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i uchwalenie w to miejsce nowej regulacji – wyrok wejdzie w życie dopiero po tym okresie, zatem dopiero wtedy przepis utraci moc obowiązującą.

Sprawa ma znaczenie dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, w tym lotniska Ławica w Poznaniu. Na chwilę obecną zaskarżony przepis nadal obowiązuje, niemniej jednak dla osób, które 2-letniego terminu nie dochowały, w przyszłości może otworzyć się furtka pozwalająca na skuteczne dochodzenie roszczeń. Projekt nowelizacji ustawy zakłada bowiem wprowadzenie nowego terminu, który biegłby na nowo. O ostatecznym kształcie nowej regulacji prawnej przekonamy się jednak z chwilą jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Scroll to Top