61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wyższe 12-krotnie

Po blisko 4 latach procesu prowadzonego w dwóch instancjach, przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w Warszawie, prawomocnym wyrokiem zasądzono na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na budowie, które wraz z ustawowymi odsetkami jest o ponad 12 razy wyższe, niż kwota wypłacona dobrowolnie przez ubezpieczyciela generalnego wykonawcy przed złożeniem pozwu.

Sprawa dotyczyła wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym do jakiego doszło na budowie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Warszawie. Reprezentowaliśmy wdowę, dzieci i wnuki Zmarłego. Sprawa była skomplikowana z wielu przyczyn: do wypadku doszło na skutek zaniedbań kilku podmiotów (budowę prowadziło konsorcjum kilku spółek, w tym zagranicznych, jak również kilku podwykonawców), a polisa ubezpieczenia obejmowała koasekurację, wskutek czego po stronie pozwanej występowały 4 towarzystwa ubezpieczeniowe. Przed skierowaniem sprawy do Sądu, ubezpieczyciel wypłacił naszym Klientom zaledwie 35 tys. zł. Dopiero po wytoczeniu powództwa dopłacono dalszą kwotę 100 tys. zł (najwyraźniej pozwany zdawał sobie sprawę, że przed procesem zapłacił rażąco za mało). Finalnie po realizacji przez ubezpieczycieli wyroku sądowego, uzyskane przez naszych Klientów odszkodowanie za wypadek na budowie przekroczyło 450 tys. zł, jest zatem o 12 razy wyższa niż kwota, jaką dobrowolnie wypłacono im jeszcze przed procesem.

Po raz kolejny okazało się, że zapewniana poszkodowanym przez ubezpieczycieli w ramach ich dobrowolnych decyzji ochrona ubezpieczeniowa jest dalece niewystarczająca. Uzyskanie pełnego należnego odszkodowania wielokrotnie wymaga skierowania sprawy do sądu i wieloletniego procesu (SO w Warszawie sygn. III C 742/18, SA w Warszawie sygn. VI ACa 70/18).

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje