Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wyższe 12-krotnie

Po blisko 4 latach procesu prowadzonego w dwóch instancjach, przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w Warszawie, prawomocnym wyrokiem zasądzono na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek na budowie, które wraz z ustawowymi odsetkami jest o ponad 12 razy wyższe, niż kwota wypłacona dobrowolnie przez ubezpieczyciela generalnego wykonawcy przed złożeniem pozwu.

Wypadek śmiertelny na budowie w Warszawie

Sprawa dotyczyła wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym do jakiego doszło na budowie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Warszawie. Reprezentowaliśmy wdowę, dzieci i wnuki Zmarłego. Sprawa była skomplikowana z wielu przyczyn. Po pierwsze do wypadku doszło na skutek zaniedbań kilku podmiotów (budowę prowadziło konsorcjum kilku spółek, w tym zagranicznych, jak również wielu podwykonawców). Nadto umowa ubezpieczenia OC obejmowała koasekurację, wskutek czego po stronie pozwanej występowały 4 towarzystwa ubezpieczeniowe. Przed skierowaniem sprawy do Sądu, ubezpieczyciel wypłacił naszym Klientom zaledwie 35 tys. zł. Dopiero po wytoczeniu powództwa dopłacono dalszą kwotę 100 tys. zł. Finalnie po realizacji przez ubezpieczycieli wyroku sądowego, uzyskane przez naszych Klientów odszkodowanie za wypadek na budowie przekroczyło 450 tys. zł, jest zatem o 12 razy wyższa niż kwota, jaką dobrowolnie wypłacono im jeszcze przed procesem.

Po raz kolejny okazało się, że zapewniana poszkodowanym przez ubezpieczycieli w ramach ich dobrowolnych decyzji ochrona ubezpieczeniowa jest dalece niewystarczająca. Uzyskanie pełnego należnego odszkodowania wielokrotnie wymaga skierowania sprawy do sądu i wieloletniego procesu (SO w Warszawie sygn. III C 742/18, SA w Warszawie sygn. VI ACa 70/18).

Pomoc prawna w uzyskaniu wysokiego zadośćuczynienia

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę. Poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać maksymalnie wysokie zadośćuczynienie za krzywdę. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Scroll to Top