Wygrana o zadośćuczynienie za krzywdę po katastrofie lotniczej samolotu Tu–154M

Osiem lat temu ówczesny Minister Obrony Narodowej otrzymał wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci brata w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu Tu–154M w pobliżu lotniska wojskowego Smoleńsk-Siewiernyj, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Nasz Klient otrzymał odpowiedź, że zadośćuczynienia za swą krzywdę nie otrzyma, gdyż zdaniem Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej brat nie należy do kręgu osób najbliższych. Kolejnych dwóch Ministrów Obrony Narodowej także nie uznawało roszczeń poszkodowanego.

Wobec powyższego poszkodowany zlecił nam pozwanie Skarbu Państwa. W czteroletnim procesie sądowym pozwany Skarb Państwa reprezentowany przez kolejnych Ministrów Obrony Narodowej konsekwentnie odmawiał uznania jakichkolwiek roszczeń powoda. Mimo, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 12.06.2019 r. nie podzielił stanowiska pozwanego i zasądził na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienie za krzywdę w kwocie 240.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2012 r., to pozwany Skarb Państwa-Minister Obrony Narodowej nie zdecydował się uznać ww. wyroku, ale zaskarżył go w całości. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 czerwca 2020 r. oddalił apelację pozwanego Skarbu Państwa-Ministra Obrony Narodowej. Tym samym wyrok sądu pierwszej instancji jest prawomocny, aczkolwiek nie oznacza to, że dla powoda to definitywny koniec walki, albowiem pozwany Skarb Państwa-Minister Obrony Narodowej może od ww. wyroku wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Czy wniesie? To się okaże w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Scroll to Top