Milion złotych odszkodowania za pożar

odszkodowanie za pożar

W połowie 2016 r. z naszą kancelarią skontaktował się zarząd spółki w celu analizy sprawy dotyczącej szkody pożarowej w mieniu spółki. W 2013 r. spłonęły trzy hale należące do Klienta. Na szczęście mienie to było ubezpieczone od ognia. Ubezpieczyciel przez trzy lata od pożaru wypłacił spółce odszkodowanie za pożar rzędu 260 tysięcy złotych za przedmiotową szkodę pożarową.

Wobec faktu, że zbliżał się termin przedawnienia roszczeń, a odszkodowanie nie pokrywało całej szkody spółki, zarząd spółki zlecił naszej kancelarii analizę sprawy i podjęcie działań w celu uzyskania pełnego odszkodowania za przedmiotową szkodę pożarową.

Analiza umowy ubezpieczenia

Przeprowadziliśmy analizę umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, która nie napawała optymizmem, albowiem umowa ubezpieczenia zawarta została na stosunkowo niskie sumy ubezpieczenia, a nadto w podstawowym zakresie. Ubezpieczyciel w toku likwidacji szkody stwierdził tzw. niedoubezpieczenie i zastosował wynikającą z niedoubezpieczenia tzw. zasadę proporcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Kolejnymi problemami była niepełna dokumentacja, a także czas, którego nie było zbyt wiele do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Działania w celu uzyskania odszkodowania

W pierwszej kolejności podjęliśmy niezwłoczne działania w celu zabezpieczenia roszczeń naszego Klienta i przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Wcześniejsza analiza umowy ubezpieczenia wskazywała, że część roszczeń przysługujących spółce nie została zgłoszona ubezpieczycielowi przed naszym przystąpieniem do sprawy. Tym samym niezwłocznie zgłosiliśmy ubezpieczycielowi wszystkie roszczenia przysługujące spółce z przedmiotowej umowy ubezpieczenia. W dalszej kolejności podjęliśmy działania w celu zgromadzenia dowodów i argumentacji prawnej na poparcie stanowiska o konieczności dopłaty odszkodowania. Przez kolejne cztery lata prowadziliśmy z ubezpieczycielem spór i wymianę argumentacji za wyższym odszkodowaniem. Akta sprawy przez ten czas urosły z początkowych kilkuset kart do wielu tysięcy, ale koniec końców udało się zakończyć spór w grudniu 2020 r. Ostatecznie uzyskaliśmy dla naszego Klienta ponad milion złotych odszkodowania ponad wcześniej wypłacone 260 tys. zł.

Jest to kolejna sprawa o odszkodowanie za pożar prowadzona przez naszą kancelarię, którą zakończyliśmy sukcesem. Kolejne sprawy o odszkodowanie za pożary hal, pożary budynków gospodarczych, czy też pożary domów są w toku; trzeba będzie zapewne kolejnych lat, aby się zakończyły, ale cierpliwie doprowadzimy je do końca w interesie naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania za szkody pożarowe pomogą ocenić jakie masz szanse na wyższe odszkodowanie. Wskażą, z jakich źródeł możesz dochodzić odszkodowania za pożar. Podpowiedzą Ci również, jakie jeszcze roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna! Nie czekaj dłużej, skontaktuj się z nami, a być może uda nam się pomóc Ci w sporze z ubezpieczycielem. Zawsze warto rozpatrzyć swoje możliwości, dlatego czekamy na Ciebie w Kancelarii Eventum.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom.  510 943 567
 
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

 
radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

 
Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45
godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00
 
Scroll to Top