Odszkodowanie za wypadek w wejściu do pracy

O pomoc do naszej kancelarii odszkodowań zwróciła się Klientka zatrudniona przez jedną ze spółek z grupy PKP. Klientka upadła na nieodśnieżonym podeście prowadzącym do drzwi wejściowych do budynku dworca, gdzie mieściło się biuro w którym pracowała. Do wypadku doszło w chwili, gdy Poszkodowana otwierała ciężkie, masywne drzwi prowadzące do jej miejsca pracy – włożony w to wysiłek spowodował utratę równowagi i poślizgnięcie na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni podestu przed drzwiami. Na skutek upadku nasza Klientka doznała złamania ręki.

Przedmiotem sprawy było jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (tzw. ustawa wypadkowa), jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy ulegnie on wypadkowi przy pracy. Odszkodowanie to nie jest natomiast należne, jeśli dojdzie do wypadku w drodze do pracy. W przedmiotowej sprawie kwestia ta była osią sporu między ZUS a naszą Klientką. W ocenie ZUS, ponieważ do wypadku doszło w chwili, gdy Poszkodowana otwierała drzwi do miejsca pracy (biura w budynku dworca), ale jeszcze do niego nie weszła, był to wypadek w drodze do pracy, zatem jednorazowe odszkodowanie nie było należne. Z tej przyczyny ZUS wydał decyzję o odmowie jednorazowego odszkodowania.

Innego zdania w sprawie był Sąd, do którego skierowaliśmy odwołanie od decyzji ZUS. Zarówno Sąd Rejonowy w Koszalinie jako sąd I instancji, jak i następnie Sąd Okręgowy w Koszalinie (po wniesieniu apelacji przez ZUS) przyznały nam rację i uznały, że wypadek Poszkodowanej był wypadkiem przy pracy, a nie w drodze do pracy. Za uznaniem wypadku za wypadek przy pracy w ocenie sądów przemawiała okoliczność, że nasza Klientka dotarła już do miejsca pracy, jakim był budynek dworca i do tego budynku w chwili wypadku wchodziła. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa na całym terenie zakładu pracy, w tym także w wejściu do niego. Obowiązek ten obejmował zimowe utrzymanie terenu przed drzwiami wejściowymi, jak też zapewnienie, by drzwi funkcjonowały prawidłowo i nie wymagały od pracowników nadmiernego wysiłku w ich otwieraniu. Ponieważ powołany przez sąd biegły stwierdził u naszej Klientki stały uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie zostało zasądzone. Wyrok jest prawomocny (sygn. akt Sądu Rejonowego w Koszalinie IV U 331/18, Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Ua 4/21).

Scroll to Top