Odszkodowanie za pożar prasy rolniczej do słomy

Ponad rok temu zgłosił się do nas rolnik, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za pożar prasy rolniczej do słomy.

pożar prasy odszkodowanie

Pożar prasy rozpoczął się od awarii traktora –  ogień przeniósł się spod traktora po słomie do prasy. Prasa uległa całkowitemu spaleniu. Właścicielem traktora i prasy byli różni rolnicy. W związku z tym, że spalona prasa była własnością innego rolnika, szkoda została zgłoszona z ubezpieczenia OC traktora jako pojazdu mechanicznego od którego awarii doszło do pożaru i końcowo do całkowitego spalenia się prasy. Ubezpieczyciel traktora odmówił jednak właścicielowi prasy wypłaty odszkodowania za spaloną prasę z ubezpieczenia OC traktora wskazując, że zgodnie z art. 37 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w przypadku zespołu pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych złączonych w celu holowania, ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego nie jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu ciągnącego lub holującego – w przyczepie lub pojeździe holowanym.

Po zgłoszeniu się do naszej kancelarii przez poszkodowanego rolnika, właściciela prasy, dokonaliśmy szczegółowej kwerendy przepisów, orzecznictwa oraz dorobku doktryny prawa. W ciągu ponad roku wymienialiśmy z ubezpieczycielem argumenty prawne za zmianą stanowiska odmownego. W końcu, po wymianie licznych pism i przedstawieniu argumentacji prawnej, przekonaliśmy ubezpieczyciela, że ww. wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Decyzja odmowna została uchylona, a naszemu Klientowi zostało przyznane z ubezpieczenia OC traktora odszkodowanie w kwocie 100 tys. zł za przedmiotową szkodę pożarową w prasie.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania za szkody w maszynach rolniczych pomogą i w Twojej sprawie pożarowej lub innej dotyczącej maszyn rolniczych. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. kom.  510 943 567   e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski tel. kom. 502 603 736 e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Opinia niezależnego rzeczoznawcy

Aby dokładnie określić o ile ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za maszynę rolniczą warto jest zlecić niezależnemu rzeczoznawcy sporządzenie opinii w celu ustalenia pełnych średnio-rynkowych kosztów naprawy maszyny rolniczej, wyceny wartości maszyny w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku lub także wyceny wartości maszyny w stanie uszkodzonym po przedmiotowym wypadku. Przedmiotowa opinia, kosztorysy i wyceny będą następnie podstawą do precyzyjnego sformułowania kwoty żądanej pozwem. Opinie takie, wyceny i kosztorysy wykonać może na Państwa zlecenie np.:

Sebastian Szabela

Tel. +48 503 147 999

e–mail: opinie@wskgroup.pl

wskgroup.pl