Odmowa wypłaty odszkodowania za samobójstwo w stanie nietrzeźwości

zatajenie choroby w ankiecie medycznej

Czy wiesz, że odmowa ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania z polisy na życie za śmierć ubezpieczonego wskutek samobójstwa w stanie nietrzeźwości jest zapewne bezprawna?

Do naszej kancelarii zgłosiła się osoba, której partner niestety popełnił samobójstwo. W chwili samobójstwa miał on we krwi ponad 2 promile alkoholu. Stężenie alkoholu potwierdzało badanie krwi. Partner na dzień swej śmierci był ubezpieczony w ramach umowy ubezpieczenia na życie przy kredycie mieszkaniowym. Uposażonym z tejże umowy ubezpieczenia był bank, który udzielił kredytu mieszkaniowego. Ubezpieczyciel na życie odmówił wypłaty świadczenia z przedmiotowej umowy ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczyciel wskazał jako podstawę odmowy fakt, że w chwili śmierci ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości.

W pierwszej kolejności zadbaliśmy o to, aby bank przelał prawa do odszkodowania z przedmiotowej umowy ubezpieczenia na życie na naszego Klienta. Dzięki cesji z bankiem nasz Klient, którego partner popełnił samobójstwo, mógł podjąć działania w celu uchylenia decyzji odmownej ubezpieczyciela. W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy odwołanie przedstawiając argumenty prawne za zmianą decyzji odmownej. Po wymianie pism i argumentów ostatecznie doprowadziliśmy do uchylenia decyzji odmownej ubezpieczyciela. Nasz Klient otrzymał świadczenie z polisy ubezpieczenia na życie przy kredycie mieszkaniowym mimo, że ubezpieczony popełnił samobójstwo w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli Ty także otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania z polisy na życie za śmierć ubezpieczonego, to walcz o swoje prawa albowiem odmowa ubezpieczyciela jest także zapewne bezprawna.

Masz pytania, podobną sprawę? – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.p

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top