Ponad milion złotych – wysokie odszkodowanie za pożar hali magazynowej

O pomoc do naszej kancelarii zwrócił się właściciel hali magazynowej, który oddał halę w dzierżawę rolnikowi prowadzącemu swoją działalność na pobliskich nieruchomościach. W hali tej przechowywano nie tylko sprzęt, towary, maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie, ale także garażowana tam była, należąca do brata dzierżawcy, ładowarka teleskopowa. Ponieważ w okresie zimowym pojazd ten wymagał ładowania po uruchomieniu, stąd dzierżawca hali wraz z bratem włączyli silnik i pozostawili pojazd w hali bez nadzoru. W tym czasie na skutek awarii doszło do zapalenia się ładowarki, a od niej samej hali magazynowej. Pomimo interwencji straży pożarnej hala i całe jej wyposażenie spłonęło doszczętnie. Klient zlecił nam, abyśmy uzyskali pełne, wysokie odszkodowanie za pożar hali magazynowej.

Roszczenia o odszkodowanie dla naszego Klienta skierowaliśmy do ubezpieczyciela OC ładowarki teleskopowej. Jak pisaliśmy już tutaj, po trwającym kilka lat procesie Sąd Okręgowy w Poznaniu, a dalej Sąd Apelacyjny w Poznaniu, zasądziły na rzecz naszego Klienta łącznie kwotę blisko miliona złotych jako odszkodowanie za pożar hali. Kwota ta obejmowała nie tylko koszty odbudowy hali (wraz np. z kosztami przygotowania dokumentacji projektowej), ale także odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od 31. dnia po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Jak wspomnieliśmy, hala była przed pożarem przedmiotem dzierżawy, a nasz Klient uzyskiwał z tego tytułu coroczny czynsz. Z tego względu, pozwaliśmy ubezpieczyciela o odszkodowanie za utracony przez naszego Klienta dochód za okres od dnia pożaru do czasu, kiedy odszkodowanie zostało naszemu Klientowi wypłacone (tj. łącznie za okres 8 lat). W procesie strony zawarły ugodę, przy czym wypłacona przez ubezpieczyciela dalsza kwota odszkodowania odpowiada sumie utraconego przez powoda czynszu, tj. kwocie 87.919,12 zł. Łącznie zatem uzyskane dla naszego Klienta odszkodowanie za pożar hali wyniosło 1.046.216,71 zł.

Pod linkami poniżej dowiesz się więcej na tematy związane ze szkodami pożarowymi:

dochodzenie odszkodowań za pożar

brak przeglądu instalacji elektrycznej a odszkodowanie za pożar

odszkodowanie za pożar prasy rolniczej do słomy

milion złotych odszkodowania za pożar

odszkodowanie za pożar – dopłata 311 tys. zł ponad 37 tys. zł

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top