Odszkodowanie dla pasażerów pojazdu

odszkodowanie dla pasażerów pojazdu

W 2013 roku nasi Klienci, podróżujący jako pasażerowie samochodu Audi, ulegli poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował. Podczas dachowania pojazd uderzył jeszcze w słup energetyczny, wskutek czego zerwał linie energetyczne. Poszkodowani, będąc w szoku po wypadku oraz z powodu zapachu rozlewającego się paliwa, opuścili pojazd w obawie przed pożarem. Oddalając się od samochodu nasi Klienci weszli na zerwane linie energetyczne (wypadek wydarzył się po północy) i zostali porażeni prądem, co spowodowało u nich dotkliwe oparzenia. Nasza kancelaria podjęła się sprawy o odszkodowanie dla poszkodowanych pasażerów pojazdu. Odszkodowania dochodziliśmy z ubezpieczenia OC samochodu, którym nasi Klienci jechali.

Osią sporu w sprawie była kwestia związku przyczynowego między szkodą doznaną przez powodów, a ruchem pojazdu którym poszkodowani podróżowali jako pasażerowie. Pozwany ubezpieczyciel stał na stanowisku, że związku takiego nie ma, ponieważ doznane przez naszych Klientów obrażenia nie powstały podczas samego wypadku, ale później, na skutek kontaktu z liniami energetycznymi. Powstało zatem pytanie, czy należne jest odszkodowanie dla pasażerów pojazdu, którzy doznali szkody dopiero po opuszczeniu auta po wypadku.

Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym toczył się proces o odszkodowanie dla pasażerów pojazdu, podzielił naszą argumentację i stwierdził, że między ruchem pojazdu a szkodą powodów istnieje związek przyczynowy. Sąd podkreślił, że kodeks cywilny w art. 361 k.c. posługuje się pojęciem normalnego związku przyczynowego między zdarzeniem szkodzącym a szkodą. Normalny związek przyczynowy nie musi być zdaniem Sądu bezpośredni. Przeciwnie, normalny związek między wypadkiem a szkodą może być także pośredni i złożony (wieloczłonowy), byle tylko poszczególne elementy ciągu przyczynowo-skutkowego były swoimi normalnymi następstwami. Innymi słowy, związek przyczynowy jest normalny także wtedy, gdy pewne zdarzenie stworzyło warunki powstania innych zdarzeń, z których dopiero ostatnie stało się bezpośrednią przyczyną szkody.

Sąd rozpoznający sprawę trafnie uznał, że pomiędzy wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony samochód przewrócił słup energetyczny, a szkodą powodów istnieje związek normalny przyczynowy. To właśnie przewrócenie słupa przez pojazd stworzyło niebezpieczną sytuację, w której nasi poszkodowani, po opuszczeniu pojazdu, zostali porażeni prądem. Działanie poszkodowanych było przy tym racjonalne (czuli zapach paliwa i obawiali się pożaru), a z uwagi na panujące ciemności i szok po wypadku nie mogli zauważyć leżących na ziemi zerwanych przewodów. Z tego względu Sąd uznał, że odszkodowanie dla pasażerów pojazdu jest należne. Pozwany ubezpieczyciel odstąpił od wniesienia apelacji i wyrok zrealizował, a tym samym wyrok jest prawomocny. (sygn. II C 963/15).

Czytaj więcej na podobne tematy:

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top