Odszkodowanie za pożar domu rolnika

W sierpniu 2021 r. w domu rolnika wybuchł pożar. Pożar poczynił głównie szkody na poddaszu domu rolnika. Uszkodzeniu uległa m.in. blachodachówka, część konstrukcji drewnianej, wełna mineralna, elewacja.

Nieruchomość na której doszło do pożaru była ubezpieczona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych w Towarzystwie Ubezpieczeń. Budynek mieszkalny, w którym doszło do pożaru miał ustaloną na polisie ubezpieczeniowej wartość w stanie nowym na kwotę 437.580,00 zł. Stopień zużycia określono na polisie na 31% i finalnie suma ubezpieczenia została określona na 302.000,00 zł.

Ubezpieczyciel przyznał rolnikowi odszkodowanie za pożar jego domu w wysokości 36.544,00 zł, przy czym wysokość szkody została ustalona przez ubezpieczyciela na kwotę 52.963,00 zł od której to kwoty pozwany potrącił 31% zużycia budynku.


Rolnik kwestionując wysokość ustalonego przez ubezpieczyciela odszkodowania zwrócił się do naszej kancelarii o pomoc prawną w sporze z ubezpieczycielem.

Stwierdzone nieprawidłowości ubezpieczycieli dotyczące ustalenia wysokości szkody oraz bezzasadne umniejszenie odszkodowania o zużycia budynku

a) nieprawidłowe ustalenie wysokości szkody

Za naszą radą ubezpieczony rolnik zlecił rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie analizy kosztorysu ubezpieczyciela. Z opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego wynikało, że kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela nie obejmował pełnego zakresu uszkodzeń budynku, nie obejmował wszystkich prac koniecznych do naprawy uszkodzeń, a nadto zaniżał koszty materiałów i robocizny. Kosztorys ubezpieczyciela nie obejmował także kosztów wyniesienia i wywiezienia materiałów z rozbiórki. 

b) bezpodstawne obniżenie odszkodowania o wskazany na polisie stopień zużycia budynku

Ubezpieczyciel po sporządzeniu zaniżonego kosztorysu naprawy domu rolnika następnie umniejszył jeszcze tak zaniżone odszkodowanie o wskazany na polisie stopnień zużycia budynku. Był to zabieg oczywiście bezprawny.

Na gruncie niniejszej sprawy szkodę należy utożsamiać z kosztem przywrócenia spalonego domu rolnika do stanu sprzed pożaru. Oznacza to, że przy szacowaniu wysokości szkody zastosowanie znajdują reguły z art. 361 k.c. z modyfikacjami wynikającymi z art. 68-69 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Poprawna interpretacja art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych odnosi się wyłącznie do zużycia ubezpieczonego budynku w czasie od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela do dnia szkody, a nie do całkowitego stopnia zużycia wskazanego na dokumencie polisy. Tym samym hipotetyczne koszty odbudowy ubezpieczonego budynku są limitowane tylko przez uzgodnioną sumę ubezpieczenia, a nie każdorazowo pomniejszone o współczynnik odpowiadający faktycznemu zużycia budynku (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r., I AGa 83/190).

Wygrana w sądzie

Ostatecznie dla naszego Klienta wygraliśmy dodatkowe 90 tys. zł odszkodowania za pożar domu rolnika ponad wypłacone wcześniej przez ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie rzędu ledwie 36 tys. zł (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia z 30.11.2022 r. sygn. akt I C 2676/21, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27.12.2023 r I ACa 684/23).

Jeżeli i Tobie ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego odszkodowania za pożar domu, czy też innego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top