wygrywamy procesy o odszkodowanie

Gazeta Ubezpieczeniowa o wyroku Sądu Najwyższego uzyskanym przez naszą kancelarię

Z przyjemnością informujemy, że uzyskany przez naszą kancelarię wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2023 r. II CSKP 1672/22 został wskazany w Gazecie Ubezpieczeniowej jako jeden z trzech najważniejszych wyroków wydanych przez Sąd Najwyższy w 2023 r. z punktu widzenia prawnika ubezpieczeniowego.

https://gu.com.pl/tylko-ubezpieczycieli-szkoda-czyli…/

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 maja 2023 r. II CSKP 1672/22 uwzględnił wszystkie nasze zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej odnośnie sposobu ustalania wysokości renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz #odszkodowania tytułem zwrotu kosztów prywatnego leczenia z #ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Sąd Najwyższy w przedmiotowym wyroku wskazał trzy kluczowe dla poszkodowanych zasady:
1) koszty opieki nad poszkodowanym winny być ustalane według rynkowych stawek brutto, a nie netto;
2) poszkodowany, aby uzyskać zwrot kosztów prywatnego leczenia powypadkowego nie musi udowodnić, że nie mógł tych świadczeń zdrowotnych uzyskać w ramach NFZ;
3) renta ustalana jest według zwiększonych potrzeb poszkodowanego po wypadku, a nie według faktycznych wydatków na zaspokojenie tychże potrzeb.

Treść wyroku SN wraz z uzasadnieniem znajduje się na naszej stronie:
https://www.eventum.com.pl/2023/08/renta-powypadkowa-na-zwiekszone-potrzeby-koszty-prywatnego-leczenia-powypadkowego/

Jeżeli i Tobie ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego odszkodowania, zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top