Mariusz Sadowski

Odszkodowanie za upadek ze schodów

Poniżej krótkie przedstawienie sprawy naszej Klientki (w oparciu już o prawomocny wyrok zasądzający na jej rzecz odszkodowanie), która miała nieszczęście doznać urazu kolana wskutek upadku ze schodów kościoła podczas wychodzenia po mszy z okazji święta Trzech Króli. Parafia odmówiła uznania roszczeń poszkodowanej; także ubezpieczyciel parafii odmówił zapłaty odszkodowania, a tym samym konieczne stało się skierowanie …

Odszkodowanie za upadek ze schodów Czytaj Więcej »

Szkoda wyrządzona policjantowi podczas pościgu policyjnego

Szkoda wyrządzona policjantowi umyślnie, potrąconemu przez samochód, którym uciekał poszukiwany przestępca, podlega naprawie z OC tego samochodu. Nasz klient — policjant — brał udział w pościgu i został potrącony przez zatrzymywany samochód. Od ubezpieczyciela uzyskaliśmy odszkodowanie za szkodę z OC tego pojazdu. Zadośćuczynienie uwzględniało odsetki za opóźnienie i zwrot pełnych kosztów procesowych, bo oczywiście bez …

Szkoda wyrządzona policjantowi podczas pościgu policyjnego Czytaj Więcej »

„Rzeczpospolita” o wyroku Sądu Najwyższego II CSK 404/17 uzyskanym przez naszą kancelarię

„Rzeczpospolita” przedstawia uzyskany przez naszą kancelarię wyrok Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 dotyczący zadośćuczynienia za wypadek podczas postoju pojazdu. https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308249982-Zadoscuczynienie-za-wypadek-na-postoju-jak-za-wypadek-pojazdu-w-ruchu—wyrok-SN.html Pełną treść wyroku Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 wraz z uzasadnieniem można pobrać ze strony Sądu Najwyższego – link poniżej: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=30317-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3    

Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych po gradobiciu

Dla naszego Klienta uzyskaliśmy odszkodowanie w kwocie 23 tys. zł za szkody w uprawach rolnych spowodowane gradobiciem z sierpnia 2017 r. Rolnik powierzył nam sprawę po tym jak jego kolejne odwołania od decyzji odmownej ubezpieczyciela, a nawet interwencja Rzecznika Finansowego w Warszawie nie przyniosły zmiany stanowiska ubezpieczyciela. Po trzech miesiącach od przyjęcia sprawy doprowadziliśmy do zmiany …

Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych po gradobiciu Czytaj Więcej »

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt I C 735/15, który w całości podzielił naszą argumentację, że odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku dochodzone z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w kwocie brutto tj. winno być powiększone o podatek dochodowy. Pozwany ubezpieczyciel nie zgadzał …

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto Czytaj Więcej »

Odszkodowanie za pożar – ponad 311 tys. zł dopłaty ponad wypłacone przez ubezpieczyciela 37 tys. zł

Dla naszego Klienta prowadzącego działalność w zakresie hotelarstwa i turystyki wywalczyliśmy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ponad 311 tys. zł dopłaty odszkodowania za skutki pożaru pensjonatu. PZU S.A., który ubezpieczał budynek od ryzyka ognia, wypłacił tylko 37 tys. zł odszkodowania za szkody pożarowe, argumentując, że w sprawie ma miejsce tzw. niedoubezpieczenie i tym samym nie …

Odszkodowanie za pożar – ponad 311 tys. zł dopłaty ponad wypłacone przez ubezpieczyciela 37 tys. zł Czytaj Więcej »

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku

Po ponad czterech latach procesu sądowego uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania w kwocie 53 tys. zł ponad wypłacone wcześniej przez ubezpieczyciela niespełna 7 tys. zł. odszkodowania (sprawa prowadzona przed Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII GC 1973/13). Sprawa była rozpatrywana z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego i dotyczyła specjalistycznego, nietypowego pojazdu mechanicznego, …

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku Czytaj Więcej »

Wygrany proces z PZU z ubezpieczenia na życie

PZU Życie odmówił rodzinie zmarłego wypłaty świadczeń z jego umowy ubezpieczenia na życie, ponieważ zdaniem ubezpieczyciela ubezpieczony rzekomo popełnił samobójstwo. Wypadek nastąpił w chwili, gdy ubezpieczony wszedł na słup energetyczny i następnie spadł z niego porażony prądem elektrycznym. Doznane przez ubezpieczonego obrażenia skutkowały jego śmiercią. Po naszym przystąpieniu do sprawy doprowadziliśmy do wypłacenia świadczenia za …

Wygrany proces z PZU z ubezpieczenia na życie Czytaj Więcej »

Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa a przyczynienie

Czy w przypadku bocznych kolizji ubezpieczyciele słusznie umniejszą odszkodowanie o przyczynienie się jeżeli poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa? W naszej opinii praktyka polegająca na automatycznym umniejszaniu odszkodowania za brak zapięcia pasów bezpieczeństwa w każdym przypadku, a w szczególności w przypadku uderzeń bocznych, jest bezpodstawna. Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa nie zawsze oznacza, że poszkodowany przyczynił …

Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa a przyczynienie Czytaj Więcej »

Wygrany proces z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym otrzymał od UFG zadośćuczynienie za odniesione obrażenia ciała w kwocie 18 tys. zł. Odszkodowanie za szkodę nie mogło zostać wypłacone z OC pojazdu sprawcy wypadku, ponieważ wypadek został spowodowany przez nieznanego sprawcę i nie udało się ustalić danych Poszkodowany uznał, iż jest to kwota zaniżona i zlecił nam pozwanie UFG o …

Wygrany proces z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym Czytaj Więcej »