Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

oświadczenie sprawy kolizjiKolizja samochodowa może przytrafić się każdemu z nas. W takiej sytuacji wiedza na temat obowiązujących procedur oraz możliwych rozwiązań jest bardzo istotna ‒ dzięki niej z pewnością zaoszczędzimy choć trochę nerwów. 

Kolizja a wypadek 

O wypadku mówimy, gdy w wyniku zdarzenia drogowego ucierpi człowiek, wówczas  wzywanie policji i innych służb jest konieczne. Jeśli w wypadku nie ma rannych, a straty mają jedynie wymiar materialny mówimy o kolizji. Jeśli jestesmy uczestnikami kolizcji, w której: 

 • nie ma ofiar
 • nikt nie został ranny
 • okoliczności wypadku są jasne
 • można bez problemu wskazać winnego wypadku
 • sprawca winy swej nie kwestionuje

wystarczy sporządzić ze sprawcą stosowne oświadczenie. Po spisaniu oświadczenia należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o zaistniałym  zdarzeniu ‒ można to zrobić poprzez infolinię. W ustalonym terminie rzeczoznawca dokona oceny szkód powstałych podczas kolizji. 

Jakie informacje musi zawierać oświadczenia? 

oswiadczenie-sprawcy-kolizji-drogowej

Wzór oświadczenia sprawcy wypadku warto w dwóch egzemplarzach wozić w samochodzie. W razie kolizji będziemy  mogli szybko uzupełnić istotne dane. W oświadczeniu powinny znaleźć się: 

 • dane sprawcy i poszkodowanego ‒ imię, nazwisko, adres zameldowania, numery dowodów osobistych 
 • numery i kategorie prawa jazdy obu kierowców 
 • nazwa organu, przez który wydane zostało prawo jazdy 
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego
 • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy
 • krótki opis zdarzenia,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji 

Klikając na poniższy link, możecie Państwo pobrać formularz oświadczenia sprawcy kolizji samochodowej. Formularz należy wydrukować (oświadczenie znajdujące się na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy już w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprawcy i poszkodowanego) oraz przechowywać w samochodzie. W przypadku zajścia kolizji samochodowej, gdy będziecie zestresowani zaistniałą sytuacją, formularz ten pomoże Wam zebrać wszystkie niezbędne informacje o sprawcy wypadku. W konsekwencji, zwiększą się Wasze szanse na uzyskanie pełnego odszkodowania.

 Do oświadczenia załączony jest poradnik jak uzyskać pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

➤  Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – POBIERZ PDF

 

Scroll to Top