Pliki do pobrania

wzór pisma o odszkodowanie

W tej części Centrum Pomocy Poszkodowanym zamieszczamy przydatne pliki do pobrania. Pobierz interesujące Cię pliki klikając na niebieski linki poniżej.

Aktualnie w naszej bazie danych znajdują się następujące pliki do pobrania [w formacie .pdf]:

1. Wzór oświadczenia sprawcy kolizji samochodowej (stłuczki) – pobierz PDF 

Podstawowe druk, niezbędny do dochodzenia odszkodowania za szkodę w pojeździe w razie niegroźnego zdarzenia komunikacyjnego (kolizji, stłuczki), kiedy nie ma konieczności wzywania na miejsce zdarzenia policji ani służb ratunkowych.

2. Wzór wniosku o dokumentację medyczną – pobierz pdf

Aby dochodzić odszkodowania za skutki wypadku na zdrowiu musimy najpierw skompletować pełną dokumentację z leczenia następstw wypadku. Należy zatem wysłać wniosek o przesłanie  dokumentacji z leczenia następstw wypadku do wszystkich placówek medycznych, szpitali, przychodni, lekarzy, gdzie tylko prowadziliśmy leczenie następstw wypadku.

W przypadku dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny konieczne jest uprzednie zgromadzenie pełnej dokumentacji z leczenia poprzedzającego błędne leczenie (jeżeli było prowadzone). Niezbędna będzie oczywiście także dokumentacja z placówki, gdzie doszło do błędnego leczenia. Przydatna okazać się może także dokumentacja z dalszego leczenia (np. poświęconego naprawieniu skutków wcześniejszego błędu medycznego). Jeżeli sprawa dotyczy błędu przy porodzie, konieczna jest także pełna dokumentacja z okresu ciąży.

3. Wzór wniosku o akta szkody – pobierz pdf

Po decyzji ubezpieczyciela o odmowie zapłaty odszkodowania albo zapłacie zaniżonego odszkodowania należy wystąpić do ubezpieczyciela o przesłanie kopii akt szkody. Bardzo często dopiero na podstawie pełnych akt szkody można prawidłowo ocenić, jakie są szanse na zmianę decyzji ubezpieczyciela oraz na wygranie procesu sądowego o odszkodowanie. Udostępnienie osobie poszkodowanej akt szkody jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń.

Więcej wzorów pism w sprawach o odszkodowania znajdziesz w serwisie Lexshop.com.pl: https://www.lexshop.com.pl/pisma/kategoria/odszkodowania-i-zus

lexshop_Twoje_wzory_pism_prawniczych

Scroll to Top