Porady eksperta – odpowiedzi na pytania dotyczące odszkodowań

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi naszych ekspertów na częste pytania dotyczące odszkodowań i ubezpieczeń.

Możecie także Państwo zaznaczyć, czy dana odpowiedź jest wartościowa, klikając na odpowiednią ikonkę.

Nie ma odpowiedzi na Państwa pytanie lub problem? Zapraszamy do kontaktu.

1. CZY NALEŻY MI SIĘ ODSZKODOWANIE ZA OBRAŻENIA CIAŁA DOZNANE W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM, JEŚLI KIERUJĄCY SAMOCHODEM, KTÓREGO BYŁEM PASAŻEREM, BYŁ NIETRZEŹWY?

Sprawy tego typu, chociaż nie należą do łatwych, nie muszą być przegrane. Po dokładnym zbadaniu okoliczności wypadku podejmiemy próbę uzyskania należnego odszkodowania. Szeroka znajomość orzecznictwa oraz literatury poświęconej ubezpieczeniom pozwala naszym ekspertom skutecznie dochodzić odszkodowań nawet w sprawach wymagających przedstawienia złożonej argumentacji prawnej. Prosimy o kontakt.

2. DOSTAŁEM JUŻ ODSZKODOWANIE ZA ZŁAMANĄ NOGĘ OD ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ, ALE UWAŻAM, ŻE JEST ONO ZA NISKIE. CZY MOŻNA JESZCZE COŚ Z TYM ZROBIĆ?

Nasza kancelaria odszkodowawcza dokona analizy Pana wypadku – zbadamy w jakim zakresie odszkodowanie zostało zaniżone, a w jakim nie zostało wypłacone całkowicie i wniesiemy do zakładu ubezpieczeń o wypłatę dla Pana pełnego odszkodowania. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza. Nic Pan nie straci, a może zyskać Pan wyższe odszkodowanie.

3. DOSTAŁEM ODMOWĘ Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ. NIE ZGADZAM SIĘ Z NIĄ. NIE WIEM JEDNAK, CZY MOGĘ I CZY MAM SZANSĘ NA WYGRANĄ Z WIELKIM UBEZPIECZYCIELEM, ZATRUDNIAJĄCYM DZIESIĄTKI PRAWNIKÓW I DYSPONUJĄCYM OGROMNYM BUDŻETEM. CZY POMOGĄ MI PAŃSTWO?

Oczywiście pomożemy Panu – dokonamy analizy sprawy, sprawdzimy możliwości zmiany decyzji odmownej i podejmiemy działania w celu przyznania Panu odszkodowania. Dzięki naszemu doświadczeniu, znajomości prawa i orzecznictwa sądowego jesteśmy w stanie wygrać sprawy, które wydają się już całkowicie przegrane i zakończone. W dziale Kontakt znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy także do skorzystania z formularza.

4. MIAŁAM WYPADEK KOMUNIKACYJNY, W WYNIKU KTÓREGO, NIE Z MOJEJ WINY, DOZNAŁAM OBRAŻEŃ CIAŁA. CHCIAŁAM ZGŁOSIĆ WYPADEK DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ, GDZIE JEST UBEZPIECZONY SPRAWCA WYPADKU, ALE TAM POWIEDZIANO MI, ŻE WYPADEK MOGĘ ZGŁOSIĆ DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA. CZY TAK JEST FAKTYCZNIE?

Odmowa przyjęcia zgłoszenia Pani szkody przez zakład ubezpieczeń była całkowicie bezpodstawna i bezprawna. Prosimy o kontakt, a nasza kancelaria odszkodowawcza podejmie stanowcze kroki prawne w celu wyjaśnienia sytuacji oraz szybkiego uzyskania dla Pani należnego odszkodowania, bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu leczenia.

5. SŁYSZAŁAM, ŻE NIE DOSTANĘ ODSZKODOWANIA, GDY SPRAWCĄ WYPADKU BYŁ MÓJ MĄŻ LUB INNA OSOBA Z RODZINY. CZY TO PRAWDA?

Jeśli doznała Pani obrażeń ciała w wypadku spowodowanym przez męża (lub inną osobę z rodziny), to nie jest prawdą, że nie ma Pani szans na uzyskanie pełnego odszkodowania. Jesteśmy gotowi podjąć działania w celu uzyskania 100% należnego Pani odszkodowania. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza.

6. MIAŁAM WYPADEK SAMOCHODOWY OSIEM LATA TEMU. MIAŁAM ZŁAMANĄ RĘKĘ I URAZ GŁOWY. NIE ZGŁASZAŁAM TEGO WYPADKU, BO SPRAWCĄ BYŁ MÓJ MĄŻ. CZY MOGĘ JESZCZE ZGŁOSIĆ TEN WYPADEK, CZY JEST JUŻ ZA PÓŹNO?

Nawet jeśli od wypadku minęło kilka, a nawet dziesięć lat i więcej, to nie znaczy, że poszkodowany nie uzyska odszkodowania. W przypadku upływu długiego czasu od wypadku ważna jest kwestia przedawnienia roszczeń. Jest to złożony problem, który musi być analizowany każdorazowo w konkretnej sprawie. Tym samym prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza.

7. MOJA CÓRKA UCZYŁA SIĘ JAZDY KONNEJ. NIESTETY PODCZAS TRENINGU KOŃ SIĘ SPŁOSZYŁ I CÓRKA SPADŁA ŁAMIĄC SOBIE RĘKĘ. CZY OPRÓCZ ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO MOŻEMY LICZYĆ NA INNE ODSZKODOWANIE?

Pani córka może jeszcze liczyć na odszkodowanie od osoby, która prowadziła trening lub od innej osoby, która mogła się przyczynić do wypadku. Prosimy o kontakt w celu podania bliższych okoliczności wypadku, tak abyśmy mogli uzyskać dla Pani córki należne odszkodowanie. Możemy także sprawdzić, czy odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego nie zostało zaniżone.

8. PODPISAŁEM Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ UGODĘ. TERAZ MYŚLĘ, ŻE ZGODZIŁEM SIĘ NA ZBYT NISKĄ KWOTĘ ODSZKODOWANIA. CZY MOŻNA W TEJ SPRAWIE COŚ JESZCZE ZROBIĆ?

Zawarcie z zakładem ubezpieczeń ugody nie zawsze oznacza, że sprawa jest już definitywnie zakończona. Nasi prawnicy dokonają analizy ugody, jej warunków i jeśli tylko będzie cień szansy na dalsze odszkodowanie, to możemy pomóc Panu w dochodzeniu dalszego odszkodowania. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza. Nic Pan nie straci, a może zyskać Pan dalsze odszkodowanie.

9. OSTATNIEJ ZIMY MOJA ŻONA POŚLIZGNĘŁA SIĘ NA OBLODZONYM CHODNIKU I ZŁAMAŁA SOBIE NOGĘ. ŻONA DOSTAŁA ŚMIESZNE 500 ZŁ ZE SWOJEGO UBEZPIECZENIA, CO NAWET NIE POKRYŁO KOSZTÓW PRYWATNEGO LECZENIA. CZY MOŻEMY UZYSKAĆ WIĘKSZE ODSZKODOWANIE?

Po pierwsze, nasza kancelaria odszkodowawcza sprawdzi, czy odszkodowanie z ubezpieczenia Pana żony nie było zaniżone i wystąpi o wyższe odszkodowanie lub wypłatę innych świadczeń z tej polisy. Po drugie, ustalimy osobę lub podmiot, który był zobowiązany do posypania chodnika piaskiem lub solą i zgłosimy do niego roszczenia o zadośćuczynienia za krzywdę i inne roszczenia przewidziane w kodeksie cywilnym, tak aby Pana żona dostała słuszne odszkodowanie. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza.

10. SIOSTRZENICA (LAT SIEDEM) NAGLE WBIEGŁA POD JADĄCY SAMOCHÓD. DOZNAŁA OBRAŻEŃ CIAŁA. POLICJA UMORZYŁA DOCHODZENIE PRZECIWKO KIERUJĄCEMU SAMOCHODEM WSKAZUJĄC, ŻE NIE PONOSI ON WINY ZA POWSTANIE WYPADKU. CZY SIOSTRZENICA MOŻE LICZYĆ NA JAKIEŚ ODSZKODOWANIE?

W takim przypadku, mimo umorzenia postępowania karnego przeciwko kierującemu pojazdem i uznania przez Policję, że kierujący nie ponosi winy za zaistnienie wypadku, jesteśmy gotowi podjąć się wyegzekwowania dla Pani siostrzenicy należnego odszkodowania, które złagodzi jej cierpienie i pozwoli na dalsze leczenie. Prosimy pamiętać, że poza prowizją od wypłaconego odszkodowania nie ponosi Pani żadnych kosztów związanych z jego dochodzeniem. Dołożymy zatem wszelkich starań, by uzyskanie odszkodowania było skuteczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

11. W WYNIKU WYPADKU SAMOCHODOWEGO ZGINĄŁ MÓJ MĄŻ. OBECNIE UTRZYMUJĘ SIĘ TYLKO Z RENTY Z ZUS. CZY TO PRAWDA, ŻE MOGĘ DOSTAĆ TAKŻE RENTĘ OD ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ?

Tak, to prawda. Osoba, która straciła osobę najbliższą może uzyskać także rentę od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał sprawcę wypadku. Obok renty może Pani uzyskać także jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmieci męża, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza, abyśmy mogli szczegółowo zapoznać się z Pani sprawą i uzyskać dla Pani jak najwyższe odszkodowanie.

12. WALCZĘ O ODSZKODOWANIE Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ JUŻ KILKA MIESIĘCY I JAK NA RAZIE NIC NIE UZYSKAŁEM OPRÓCZ PISM Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ, ŻE NIE MOGĄ MI WYPŁACIĆ ODSZKODOWANIA. CZY MOGĘ LICZYĆ NA POMOC?

Niestety takie przypadki jak Pana nie są odosobnione. Nasza kancelaria odszkodowawcza jest gotowa podjąć stosowne działania prawne w celu wyegzekwowania niezwłocznej wypłaty należnego Panu odszkodowania. Dokonamy także pełnej oceny wypadku i wystąpimy z roszczeniami, o których mógł Pan nie wiedzieć, że Panu przysługują, aby uzyskać dla Pana jak najwyższe odszkodowanie. Prosimy o telefon, e-mail albo o skorzystanie z zamieszczonego na stronie formularza.

13. ZOSTAŁEM POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD, ALE SPRAWCA ZBIEGŁ Z MIEJSCA WYPADKU, A POLICJI NIE UDAŁO SIĘ USTALIĆ DANYCH KIERUJĄCEGO ANI NUMERÓW REJESTRACYJNYCH SAMOCHODU. CZY MOGĘ LICZYĆ NA JAKIEŚ ODSZKODOWANIE?

Z przedstawionych przez Pana okoliczności wypadku wynika, że właściwym do wypłaty odszkodowania będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, przed którym możemy Pana reprezentować i dochodzić wszelkich należnych Panu roszczeń. W dziale Kontakt znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy także do skorzystania z formularza.

14. MOJA ŻONA MIAŁA OSTATNIO WYPADEK SAMOCHODOWY – KOLIZJĘ DROGOWĄ Z POLICYJNYM RADIOWOZEM. KIERUJĄCY RADIOWOZEM POLICJANT WYMUSIŁ PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIU. ŻONIE NIC SIĘ NIE STAŁO, ALE SAMOCHÓD ZOSTAŁ POWAŻNIE USZKODZONY. SĄSIAD, EMERYTOWANY POLICJANT, POWIEDZIAŁ MI, ŻE NIE MAMY SZANS NA ODSZKODOWANIE, BO POLICJA I TAK NIC NAM NIE ZAPŁACI, A PROCESU Z NIMI NIE WYGRAMY. CZY TO PRAWDA, ŻE NIC W TEJ SPRAWIE NIE MOŻNA ZROBIĆ?

Wszystkie pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym, także policyjne radiowozy, muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli więc mamy kolizję z radiowozem policyjnym, karetką pogotowia czy wozem strażackim nie z naszej winy, to należy nam się odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy był ubezpieczony. Nasza kancelaria ma doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w tego typu sprawach. Oferujemy Panu fachową pomoc w uzyskaniu należytego odszkodowania. Dane adresowe EVENTUM Centrum Dochodzenia Odszkodowań znajdzie Pan w dziale Kontakt.

15. OD WIELU LAT PRACUJĘ JAKO TAKSÓWKARZ. KILKA MIESIĘCY TEMU MIAŁEM WYPADEK SAMOCHODOWY, W WYNIKU KTÓREGO MOJA TAKSÓWKA ULEGŁA POWAŻNYM USZKODZENIOM I MUSIAŁA ZOSTAĆ ZEZŁOMOWANA. KUPNO NOWEGO SAMOCHODU I PRZYSTOSOWANIE GO DO PRZEWOZU OSÓB TRWAŁO AŻ DWA MIESIĄCE. PRZEZ TEN CZAS NIE MOGŁEM ZARABIAĆ. UBEZPIECZYCIEL WYPŁACIŁ MI ODSZKODOWANIE JEDYNIE ZA ZNISZCZONY SAMOCHÓD. WYDAJE MI SIĘ JEDNAK, ŻE POWINIENEM UZYSKAĆ TAKŻE REKOMPENSATĘ ZA UTRACONE DOCHODY. CZY MAM RACJĘ?

Tak, ma Pan rację. Jeżeli w wyniku wypadku zniszczony został pojazd, który służył poszkodowanemu do celów zarobkowych (np. zniszczona została taksówka), to należy mu się odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści za cały okres, w którym wskutek braku samochodu poszkodowany nie mógł wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej. Pomożemy Panu w wyliczeniu wysokości utraconych przez Pana zarobków oraz w ustaleniu wszelkich innych związanych z tym faktem kosztów i uzyskamy dla Pana pełne odszkodowanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

16. PRZED MOIM BLOKIEM BYŁA DZIURA W CHODNIKU. KILKA MIESIĘCY TEMU WPADŁAM W NIĄ I ZŁAMAŁAM BIODRO. MĄŻ JAK I WSZYSCY ZNAJOMI TWIERDZĄ, ŻE NIE DOSTANĘ ODSZKODOWANIA, BO DZIURA BYŁA TAM OD ZAWSZE I DOBRZE O NIEJ WIEDZIAŁAM. ALE MOŻE JEST JAKAŚ SZANSA NA UZYSKANIE ODSZKODOWANIA ZA KOSZTY PRYWATNEGO LECZENIA I OPERACJĘ WSZCZEPIENIE ENDOPROTEZY? POZA TYM NIE WIEM JAK USTALIĆ SPRAWCĘ WYPADKU.

Nasza kancelaria odszkodowawcza szczegółowo zbada Pani wypadek, ustalimy kto był odpowiedzialny za należyte utrzymanie chodnika i wystąpimy do niego w Pani imieniu z roszczeniem o zwrot poniesionych przez Panią kosztów leczenia i operacji biodra, a także o zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakich doznała Pani w wyniku złamania. Prosimy o kontakt, a niezwłocznie podejmiemy starania, aby ustalić sprawcę wypadku i uzyskać dla Pani maksymalne odszkodowanie.

Zapraszamy do kontaktu

Nie wiesz czy Tobie albo osobie Ci bliskiej należy się odszkodowanie? Dostałeś niskie odszkodowanie? Myślisz, że już jest za późno na uzyskanie odszkodowania? Zapytaj. Szybko, bez kosztów, bez zobowiązań.

    📧 biuro@eventum.com.pl

    📞510943567 – radca prawny Michał Strzelbicki

    📞 502603736 – radca prawny Mariusz Sadowski

    Scroll to Top