STOP pijanym kierowcom! – uwaga na regres ubezpieczeniowy!

Sign stopKancelaria Prawna EVENTUM włączyła się do akcji przeciwdziałania prowadzeniu samochodów przez osoby będące pod wpływem alkoholu „STOP pijanym kierowcom”. Poniższy artykuł, omawiający regres ubezpieczeniowy, otwiera serię publikacji na ten temat. W przygotowaniu kolejne teksty, poświęcone takim zagadnieniom jak m. in. jazda w roli pasażera z pijanym kierowcą, AC i jazda po pijanemu, NNW i jazda po pijanemu. Zapraszamy do lektury. Powiedzmy STOP pijanym kierowcom!

Regres ubezpieczeniowy, czyli najdroższe piwko w życiu

Większość kierowców nie zdaje sobie sprawy, że oprócz powszechnie znanych konsekwencji karnych za spowodowanie wypadku w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości spotka ich jeszcze jedna, częstokroć o wiele bardziej dotkliwa niż grzywna, utrata prawa jazdy czy więzienie „w zawiasach”, konsekwencja ich lekkomyślnego zachowania – regres ubezpieczeniowy. Przedstawiamy poniżej najczęstsze pytania z jakimi spotykamy się w naszej pracy i odpowiedzi, które mamy nadzieję ostudzą zapał do kierowania pojazdami nawet po jednym piwku.

Pytanie: Czy zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za szkody jakie spowodowałem kierując samochodem w stanie nietrzeźwości?

Drinking and drivingEVENTUM: Tak, zakład ubezpieczeń, w którym samochód ma polisę OC, wypłaci poszkodowanym odszkodowania nawet, gdy kierowca – sprawca wypadku był nietrzeźwy. Zakład wypłaci odszkodowanie za uszkodzony samochód drugiej osoby, wypłaci odszkodowania osobom, które doznały w wypadku obrażeń ciała, a bliskim osoby, która w wypadku poniosła śmierć, wypłaci odszkodowania. Jednakże po wypłacie poszkodowanym odszkodowania zakład ubezpieczeń zwróci się do sprawcy, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości z regresem tj. z żądaniem zwrotu wszelkich wypłaconych odszkodowań za samochód i za szkody na osobach poszkodowanych w wypadku. Nie należy liczyć, że w takim przypadku zakład ubezpieczeń nie zwróci się do sprawcy wypadku z regresem.

Pytanie: Nie wypiłem dużo, nie byłem w stanie nietrzeźwości, ale tylko w stanie po spożyciu alkoholu (miałem 0,3 promila alkoholu we krwi), a mimo to ubezpieczyciel żąda ode mnie zwrotu odszkodowania, jakie wypłacił poszkodowanym w spowodowanym przeze mnie wypadku. Uważam, że niesłusznie, bo przecież nie byłem nietrzeźwy. Czy żądanie regresu jest w tym przypadku zasadne?

Policyjny kogutEVENTUM: Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152)zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu. Wystarczy więc, że sprawca wypadku miał we krwi co najmniej 0,2 promila alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila to stan po użyciu alkoholu), by musiał liczyć się z tym, że zakład ubezpieczeń będzie dochodził od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Pytanie: Ile wynoszą regresy ubezpieczycieli? Ile będę musiał zwrócić?

wooden gavel and books on wooden table,on brown backgroundEVENTUM: Sprawca wypadku, który spowodował wypadek chociażby w stanie po użyciu alkoholu będzie musiał zwrócić zakładowi ubezpieczeń pełne wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie. Wysokość regresu jest uzależniona od wysokości spowodowanych szkód. Jeśli w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ tylko samochód poszkodowanego, to będzie to kwota za naprawę tego pojazdu. Zazwyczaj średnio są to kwoty kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli jednak uszkodzony lub zniszczony został nowy samochód lub wyższej klasy albo autobus, samochód specjalistyczny, ciężarowy, to kwota regresu będzie liczona w dziesiątkach, a czasem nawet w setkach tysięcy złotych.

Jeśli w wypadku były osoby ranne, to regres będzie obejmował także wypłacone im zadośćuczynienia za krzywdę, zwrot kosztów leczenia, opieki i inne uzasadnione roszczenia. Kwoty te będą wynosić średnio kilkadziesiąt, a coraz częściej kilkaset tysięcy złotych w przypadku większych obrażeń.

Poszkodowany, który po wypadku stał się niezdolny do pracy albo wymaga opieki i pomocy innej osoby w życiu codziennym, może uzyskać rentę wyrównującą utracone zarobki oraz zaspokajającą jego zwiększone potrzeby. Wysokość renty zależy od konkretnej sprawy i może wynosić od kilkuset złotych miesięcznie, ale coraz częściej renta może wynosić kilka tysięcy złotych miesięcznie. Także osoby najbliższe śmiertelnej ofiary wypadku oprócz wysokich odszkodowań za pogorszenie ich sytuacji życiowej oraz zadośćuczynień za stratę bliskiej osoby mogą uzyskać renty alimentacyjne – odrębna renta dla żony zmarłego, odrębna renta dla każdego z dzieci odrębna renta dla każdej innej osoby, która była na utrzymaniu zmarłego. Proszę samemu policzyć, jaką kwotę może to oznaczać miesięcznie jeśli tylko renta będzie wynosiła zaledwie skromne 500 zł miesięcznie dla każdej osoby.

Zanim więc następnym razem wsiądziesz za kierownicę po spożyciu alkoholu, choćby nawet tylko po jednym piwie, zastanów się ile Cię to może kosztować. Być może wypiłeś właśnie najdroższe piwo w swoim życiu, za które przyjdzie Tobie (a może i Twojej rodzinie) zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych, a nadto comiesięczne obciążenie rentami wynoszącymi nawet po kilka tysięcy złotych, częstokroć na bardzo długie lata. Warto?

Alkohol am Steuer, Verkehrskontrolle, Sicherheit, Schild

Scroll to Top