Odszkodowanie za przestój pojazdu z OC sprawcy wypadku

odszkodowanie za przestój, odszkodowanie za przestój tira, odszkodowanie za utracony dochód z OC sprawcy

Z ubezpieczania OC sprawcy wypadku poszkodowanemu należy się nie tyko odszkodowanie za uszkodzony pojazd, ale także odszkodowanie za utracony dochód z tytułu przestoju uszkodzonego pojazdu, który służył do wykonywania działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za przestój pojazdu z urzędu – to poszkodowany musi roszczenie o odszkodowanie za utracony dochód z tytułu przestoju pojazdu sprecyzować i zgłosić ubezpieczycielowi, a także poprzeć stosownymi dowodami. A jak to wygląda w praktyce przedstawimy na przykładzie dwóch spraw.

W kwietniu 2015 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzony został pojazd służący do świadczenia usług przewozowych. Niezwłocznie po wypadku poszkodowany sam zgłosił z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku szkodę w swym pojeździe. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłacił poszkodowanemu z ubezpieczenia OC około 6 tys. zł tytułem odszkodowania za szkodę w pojeździe oraz zwrócił koszty holowania. Mimo dalszych starań poszkodowanego ubezpieczyciel nie zwiększył kwoty odszkodowania. Pod koniec marca 2018 r., a więc na około półtora miesiąca przed upływem terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych poszkodowany zgłosił się do naszej kancelarii z prośbą o analizę jego sprawy albowiem samodzielnie nie udało mu się uzyskać dalszego odszkodowania z OC sprawcy ponad pierwotnie wypłacone. Po analizie sprawy w naszej ocenie ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania za szkodę w pojeździe z OC sprawcy, a nadto poszkodowany winien uzyskać z polisy OC sprawcy odszkodowanie za utracone dochody w związku z przestojem pojazdu.

W związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia roszczeń niezwłocznie zleciliśmy sporządzenie prawidłowego kosztorysu niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu w celu ustalenia pełnej i rzeczywistej wysokości szkody w pojeździe poszkodowanego z OC sprawcy. Równolegle zgłosiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy wypadku roszczenia z tytułu utraconego dochodu naszego Klienta za okres przestoju pojazdu popierając roszczenie stosownymi dowodami. W wyniku powyższych czynności ubezpieczyciel sprawcy wypadku przekazał na konto naszego Klienta ponad 5 tys. zł tytułem utraconego dochodu.

W związku z tym, że ubezpieczyciel sprawcy wypadku jednak nadal odmawiał zapłaty pełnego odszkodowania za szkodę w samochodzie został on pozwany przez naszą kancelarię o zapłatę pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy na rzecz naszego Klienta. Proces sądowy przed sądem gospodarczym doprowadził do wypracowania ugody sądowej, a nasz Klient uzyskał jeszcze dalsze odszkodowanie w kwocie 7,5 tys. zł oraz odzyskał całą opłatę sądową od pozwu.

W innej sprawie ubezpieczyciel sprawcy wypłacił poszkodowanemu przedsiębiorcy odszkodowanie za utracony dochód z tytułu przestoju TIR-a, ale tylko około 6 tys. zł za okres 21 dni przestoju, gdy poszkodowany domagał się odszkodowania za przestój pojazdu za okres siedmiu miesięcy. Ubezpieczyciel odmawiał dopłaty odszkodowania za przestój pojazdu mimo przedstawianych dowodów. W związku z tym w imieniu naszego Klienta pozwaliśmy ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Po procesie sądowym uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za przestój TIR-a za żądany okres w kwocie 46 tys. zł plus 4 tys. zł odsetek za opóźnienie.

Reasumując, zamiast samemu zmagać się z ubezpieczycielem i tracić na to cenny czas, polecamy zlecić sprawę prawnikom od odszkodowań. Nasi prawnicy są po Twojej stronie i są gotowi uzyskać pełne odszkodowanie także dla Ciebie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

dr Michał Strzelbicki radca prawny, założyciel EVENTUM tel. kom.  510 943 567 e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski radca prawny tel. kom. 502 603 736 e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Jeśli interesują Cię podobne informacje dotyczące szkód w pojazdach, zapoznaj się z tekstami dostępnymi pod linkami poniżej:

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Scroll to Top