Odszkodowanie za samochód z OC na kosztorys

Dostałeś od ubezpieczyciela odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku na podstawie kosztorysu ubezpieczyciela i masz odczucie, że dostałeś połowę albo i może mniej należnego Ci odszkodowania? Twoje przeczucie zapewne Cię nie myli! Bardzo możliwe, wręcz pewne jest, że odszkodowanie zostało zaniżone.

Aby nie być gołosłownym poniżej tylko kilka przykładów z naszej praktyki.

Zaniżone odszkodowanie za samochód z Avivy

Aviva wypłaciła Panu Dariuszowi z ubezpieczenia OC sprawcy  wypadku odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie niespełna 2.080 zł.

Pan Dariusz przedstawił ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, który wskazywał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie Pana Dariusza winno wynosić nie 2.080 zł, ale prawie 7.980 zł. Ubezpieczyciel odmówił jednak Panu Dariuszowi dopłaty kwoty około 5.900 zł do pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie.

Wobec odmowy zapłaty przez ubezpieczyciela pełnego odszkodowania na rzecz naszego Klienta pozwaliśmy ubezpieczyciela o zapłatę na rzecz Pana Dariusza pełnego odszkodowania  tj. o dopłatę na rzecz naszego Klienta kwoty niemalże  5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od lutego 2012 r. do dnia zapłaty.

Wyrokiem z dnia 28.02.2014 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie zgodnie z pozwem tj. niemalże 5.900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę za ponad dwa lata (tj. dalsze 1.600 zł) oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.529 zł (sygn. akt XII C 1014/13/7). Wyrok został zrealizowany przez ubezpieczyciela.

UNIQA nie uniknęła wypłaty pełnego odszkodowania za samochód

Pani Agnieszka otrzymała od UNIQA TU SA za szkodę w swoim samochodzie z ubezpieczenia OC sprawcy odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.426,36 zł. Odszkodowanie było ustalone na podstawie zaniżonego kosztorysu ubezpieczyciela – zaniżone stawki robocizny, zamienniki zamiast oryginalnych części zamiennych, potrącenia amortyzacji etc. W imieniu Pani Agnieszki pozwaliśmy UNIQA TU SA o zapłatę pełnego odszkodowania. Wyrokiem SR dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt III C 502/13 uzyskaliśmy dla naszej Klientki dopłatę odszkodowania ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczycielami wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 5.600 zł oraz pełny zwrot kosztów procesu.

PZU po wyroku wypłacił pełne odszkodowanie z OC

PZU S.A. z OC sprawcy wypadku wypłacił Panu Bartoszowi 11.500 zł odszkodowania za szkodę w samochodzie. Po naszym przystąpieniu do sprawy zakwestionowaliśmy wyliczenie ubezpieczyciela. W szczególności wskazaliśmy, iż zostało ono oparte na częściach, które nie są oryginalne, została potrącona amortyzacja oraz zastosowano zaniżone stawki robocizny. Wnieśliśmy o dopłatę na rzecz naszego Klienta dalszego odszkodowania w kwocie 11.000 zł. Wobec odmowy uznania przez ubezpieczyciela naszych argumentów sprawa została skierowana na drogę sądową. Prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy we Wrocławiu zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta dalsze odszkodowanie w kwocie 11.000 zł, niemalże 2.500 zł odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania oraz zwrot kosztów procesu.

MTU także potrafi zapłacić pełne odszkodowanie po wyroku

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 29.11.2013 r. (sygn. akt I C 14/13) uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w samochodzie w kwocie 8.905,40 zł z odsetkami ustawowymi od 29.05.2012 r. do dnia zapłaty (ponad 1.900 zł odsetek) oraz 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ponad wypłacone wcześniej przez MTU odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.880,56 zł, czyli ubezpieczyciel sam wypłacił poszkodowanemu niespełna 31% z pełnego odszkodowania.

Warto iść do sądu o odszkodowanie

TUiR WARTA S.A. wypłaciło Panu Marcinowi za szkodę w jego samochodzie marki Honda z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie w kwocie 1.916 zł. Pan Marcin powierzył nam sprawę w celu uzyskania pełnego odszkodowania za szkodę w jego samochodzie. Skierowaliśmy przeciwko ubezpieczycielowi pozew o zapłatę – sprawa zakończyła się dopłatą na rzecz Pana Marcina kwoty 5.130,50 zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie (Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 1515/13/3).

odszkodowanie za samochód z OC

Czy warto więc dochodzić pełnego odszkodowania za samochód? Zdecydowanie TAK!

Jeżeli więc dostałeś w ciągu ostatnich trzech lat odszkodowanie za samochód z OC sprawcy na kosztorys jego ubezpieczyciela, to prześlij nam decyzję ubezpieczyciela lub jego kosztorys, a my podejmiemy działania, aby uzyskać dla Ciebie pełne odszkodowanie z odsetkami za zwłokę ubezpieczyciela w zapłacie pełnego odszkodowania.

Pokaż ubezpieczycielowi, że nie może Cię zadowolić ułamkiem tego co Ci się należy.

Zastanawiasz się może jednak, czy możesz dostać pełne odszkodowanie mimo, że nie naprawiłeś samochodu albo  nie masz faktur za naprawę? Oczywiście, że możesz dostać pełne odszkodowanie, gdyż nie masz obowiązku naprawy samochodu i nie musisz mieć faktur za naprawę pojazdu! Prześlij do nas kosztorys ubezpieczyciela i decyzję o wypłacie zaniżonego odszkodowania (wystarczy skan na e-mail biuro@eventum.com.pl), a nasi prawnicy wezmą się za niesolidnego ubezpieczyciela. Prawo i nasi prawnicy są po Twojej stronie!

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o tym, jak pomagamy w uzyskaniu pełnego odszkodowania za uszkodzony samochód.

Analiza przesłanej decyzji ubezpieczyciela i kosztorysu jest bezpłatna. Ubezpieczyciel sprawcy liczy na Twoją bierność.  Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego

Aby dokładnie określić o ile ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za samochód warto jest zlecić niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sporządzenie opinii w celu ustalenia pełnych średnio-rynkowych kosztów naprawy pojazdu po danym wypadku, wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku lub także wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po przedmiotowym wypadku. Przedmiotowa opinia, kosztorysy i wyceny będą następnie podstawą do precyzyjnego sformułowania kwoty żądanej pozwem. Opinie takie, wyceny i kosztorysy wykonać może na Państwa zlecenie np.:

Sebastian Szabela

Tel. +48 503 147 999

e–mail: opinie@wskgroup.pl

wskgroup.pl

Jeśli interesują Cię podobne informacje dotyczące szkód w pojazdach, zapoznaj się z tekstami dostępnymi pod linkami poniżej:

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za przestój pojazdu z OC sprawcy wypadku,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Scroll to Top