Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku

 

Zaniżone odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Dostałeś odszkodowanie za samochód na kosztorys ubezpieczyciela, a w warsztacie powiedzieli Ci, że naprawa będzie dwa, trzy razy droższa? 

Sprawdziłeś kosztorys ubezpieczyciela i okazało się, że zamiast oryginalnych części ubezpieczyciel policzył Ci odszkodowanie na najtańszych zamiennikach niewiadomego pochodzenia i jakości, a ponadto umniejszył jeszcze odszkodowanie o kilkadziesiąt procent z tytułu tzw. amortyzacji (urealnienia) albo „rabatów”, a koszty robocizny nijak się mają do realiów na rynku?

Przesłałeś ubezpieczycielowi kosztorys z warsztatu albo od rzeczoznawcy samochodowego, a ubezpieczyciel nie uznał go, albo wprawdzie uznał, ale wypłatę pełnego odszkodowania za samochód uzależnia od przedstawienia faktury VAT za naprawę samochodu często łącznie z fakturami źródłowymi za części zamienne?

Nie walcz już sam z ubezpieczycielem sprawcy wypadku!
Car breakdown - woman phone calling auto service

Zleć sprawę nam, a nasi prawnicy za Ciebie będą się spierać z ubezpieczycielem i pozwą go o wypłatę dla Ciebie pełnego odszkodowania za samochód, bez konieczności przedkładania faktur za naprawę!

Napisz tylko do ubezpieczyciela o przesłanie Ci na maila skanów całych akt szkody w samochodzie (ubezpieczyciel musi Ci przesłać całe akta szkody – to jego obowiązek), prześlij nam skany akt szkody wraz z kosztorysem z warsztatu albo od rzeczoznawcy samochodowego (opcjonalnie – kosztorys z warsztatu/rzeczoznawcy nie jest konieczny), a nasi prawnicy w Twoim imieniu wezwą ubezpieczyciela do niezwłocznej zapłaty Ci pełnego odszkodowania, a w razie dalszego oporu pozwą go o pełne odszkodowanie dla Ciebie.

Prawo i nasi prawnicy są po Twojej stronie.

Wstępna analiza sprawy o odszkodowanie jest bezpłatna.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli interesują Cię podobne informacje dotyczące szkód w pojazdach, zapoznaj się z tekstami dostępnymi pod linkami poniżej:

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za przestój pojazdu z OC sprawcy wypadku,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego

Aby dokładnie określić o ile ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za samochód warto jest zlecić niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sporządzenie opinii w celu ustalenia pełnych średnio-rynkowych kosztów naprawy pojazdu po danym wypadku, wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku lub także wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po przedmiotowym wypadku. Przedmiotowa opinia, kosztorysy i wyceny będą następnie podstawę do precyzyjnego sformułowania kwoty żądanej pozwem. Opinie takie, wyceny i kosztorysy wykonać może na Państwa zlecenie np.:

Sebastian Szabela

Tel. +48 503 147 999

e–mail: opinie@wskgroup.pl

wskgroup.pl

Z wyroków Sądów:

W uzasadnieniu prawomocnego wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (sygn. akt VI C 797/11), którym Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanych 11.048,74 zł ponad kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela w wysokości 11.290,23 zł, wskazał, że sposobu dokonania naprawy przy użyciu oryginalnych, nowych  części nie można uznać za zwiększający wartość samochodu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego za takie należałoby uznać naprawę takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1980 r., sygn akt: III CRN 223/80, OSNC 1981/10/186).

Conceptual photo of woman with a flat tire

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w uzasadnieniu prawomocnego wyroku z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt XIV C 1272/11 (zasądzona dopłata na rzecz poszkodowanych odszkodowania w kwocie 9.672,64 zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 9.937,90 zł) wskazał, że nie podziela propagowanego przez zakład ubezpieczeń stanowiska odnośnie przyjmowania cen tańszych zamienników. Sąd wskazał, że poszkodowani nie mają obowiązku poszukiwania używanych części zamiennych, czy też podmiotu oferującego części najtaniej. Nie można bowiem wymagać, aby poszkodowany miał zadowolić się częściami używanymi, czy zamiennikami.

Lady of Justice on white background

Scroll to Top