61 855 24 45

Odszkodowanie za samochód

odszkodowanie za samochód

Zaniżone odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Dostałeś odszkodowanie za samochód na kosztorys ubezpieczyciela, a w warsztacie powiedzieli Ci, że naprawa będzie dwa, trzy razy droższa? 

Sprawdziłeś kosztorys ubezpieczyciela i okazało się, że zamiast oryginalnych części ubezpieczyciel policzył Ci odszkodowanie na najtańszych zamiennikach niewiadomego pochodzenia i jakości, a ponadto umniejszył jeszcze odszkodowanie o kilkadziesiąt procent z tytułu tzw. amortyzacji (urealnienia), a koszty robocizny nijak się mają do realiów na rynku?

Przesłałeś ubezpieczycielowi kosztorys z warsztatu albo od rzeczoznawcy samochodowego, a ubezpieczyciel nie uznał go, albo wprawdzie uznał, ale wypłatę  pełnego odszkodowania za samochód uzależnia od przedstawienia faktury VAT za naprawę samochodu często łącznie z fakturami źródłowymi za części zamienne?

Nie martw się i nie walcz już sam z ubezpieczycielem!

Car breakdown - woman phone calling auto serviceZleć sprawę nam, a nasi prawnicy za Ciebie będą się spierać z ubezpieczycielem i pozwą go o wypłatę dla Ciebie pełnego odszkodowania za samochód, bez konieczności przedkładania faktur za naprawę!

Napisz tylko do ubezpieczyciela o przesłanie Ci skanów albo kserokopii całych akt szkody w samochodzie (ubezpieczyciel musi Ci przesłać całe akta szkody – to jego obowiązek), prześlij nam skany akt szkody wraz z kosztorysem z warsztatu albo od rzeczoznawcy samochodowego (opcjonalnie – kosztorys z warsztatu/rzeczoznawcy nie jest konieczny), a nasi prawnicy w Twoim imieniu wezwą ubezpieczyciela do niezwłocznej zapłaty Ci pełnego odszkodowania, a w razie oporu pozwą go o pełne odszkodowanie dla Ciebie.

Prawo i nasi prawnicy są po Twojej stronie.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyroków Sądów:

W uzasadnieniu prawomocnego wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu (sygn. akt VI C 797/11), którym Sąd zasądził od ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanych 11.048,74 zł ponad kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela w wysokości 11.290,23 zł, wskazał, że sposobu dokonania naprawy przy użyciu oryginalnych, nowych  części nie można uznać za zwiększający wartość samochodu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego za takie należałoby uznać naprawę takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1980 r., sygn akt: III CRN 223/80, OSNC 1981/10/186).

Conceptual photo of woman with a flat tireSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w uzasadnieniu prawomocnego wyroku z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt XIV C 1272/11 (zasądzona dopłata na rzecz poszkodowanych odszkodowania w kwocie 9.672,64 zł ponad wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 9.937,90 zł) wskazał, że nie podziela propagowanego przez zakład ubezpieczeń stanowiska odnośnie przyjmowania cen tańszych zamienników. Sąd wskazał, że poszkodowani nie mają obowiązku poszukiwania używanych części zamiennych, czy też podmiotu oferującego części najtaniej. Nie można bowiem wymagać, aby poszkodowany miał zadowolić się częściami używanymi, czy zamiennikami.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 29.11.2013 r.(sygn. akt I C 14/13) uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w samochodzie w kwocie 8.905,40 zł z odsetkami ustawowymi od 29.05.2012 r. do dnia zapłaty (ponad 1.900 zł odsetek) oraz 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ponad wypłacone wcześniej przez MTU odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.880,56 zł, czyli ubezpieczyciel sam wypłacił poszkodowanemu niespełna 31% z pełnego odszkodowania.

Lady of Justice on white background

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje