Odszkodowanie za skręt jądra

odszkodowanie błąd lekarski

Skręt jądra (łac. Torsio testis) jest schorzeniem, którego drastyczne dla pacjenta skutki niejednokrotnie wynikają z błędów i nieprawidłowości lekarzy prowadzących leczenie. Przeważnie poszkodowani nie zdają sobie sprawy z faktu, iż wina leżąca po stronie lekarza, uprawnia ich do uzyskania od lekarza odszkodowania za błędnie leczony skręt jądra, który skutkuje amputacją jądra.

Skręt jądra – błędy lekarzy

Przede wszystkim wskazać należy, iż względem pacjenta (szczególnie w młodym wieku) zgłaszającego się do lekarza z objawami w postaci bólu podbrzusza, bólu jądra, zaczerwienienia i obrzęku jądra, gorączki czy wymiotów, lekarz winien każdorazowo, poza przeprowadzeniem wywiadu chorobowego i badania fizykalnego narządów płciowych, bezzwłocznie (w trybie pilnym) zlecić wykonanie badania obrazowego moszny (USG).

Wynika to bowiem z faktu, iż przy skręcie jądra dla uniknięcia martwicy konieczne jest natychmiastowe, chirurgiczne „odkręcenie” szypuły naczyniowej jądra. Każda zwłoka, wydłużająca okres pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów, a wykonaniem zabiegu, pozwala postępować martwicy i zwiększa prawdopodobieństwo konieczności amputacji jądra.

Niejednokrotnie, lekarze zaniechując przeprowadzenia badania obrazowego stawiają pacjentom błędną diagnozę rozpoznając np. zapalenie jądra, atak wyrostka robaczkowego, zespół zapalenia nerek lub kamice nerkową. Ostatecznie, w większości przypadków, pacjenci odsyłani do domu z zaleceniami zażywania antybiotyków i leków przeciwzapalnych, po kilku dniach wracają do szpitali z nasilonymi dolegliwościami. Niestety wtedy, ze względu na rozprzestrzenioną martwicę, jest już za późno na uratowanie jądra i konieczne jest jego usunięcie (orchidektomia).

Odszkodowanie za błędnie leczony skręt jądra

Lekarzowi, który przy występujących ww. objawach zaniecha przeprowadzenia koniecznych w danym przypadku badań, postawi błędną diagnozę, zastosuje niewłaściwe leczenie i w konsekwencji doprowadzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta (amputacji) można zarzucić nie tylko niedopełnienie obowiązku starannego działania wymaganego od lekarzy jako od profesjonalistów (fachowców), ale i popełnienie czynu niedozwolonego w postaci błędu medycznego polegającego na prowadzeniu leczenia niezgodnie ze sztuką lekarską.

Powyższe rodzi po stronie lekarza odpowiedzialność odszkodowawczą. Wówczas pacjent, jako osoba poszkodowana, uprawniony jest do sformułowania i zgłoszenia lekarzowi (art. 415 k.c.), bądź placówce medycznej gdzie lekarz jest zatrudniony (art. 430 k.c.), swych roszczeń o zapłatę odszkodowania.

Oczywistym jest, że amputacja jądra wiąże się dla mężczyzny z poważnymi konsekwencjami zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Niewątpliwie zabieg ten wpływa na standard dotychczasowego życia pacjenta, wypełniając je bólem i licznymi trudnościami. Poza trwałym oszpeceniem, ograniczeniem płodności i zaburzeniami hormonalnymi, u pacjentów niejednokrotnie pojawia się niepewność, poczucie niższości jako partner seksualny oraz seksualna nerwica. Uzasadnione są także obawy o wystąpienie zapalenia lub nowotworu w pozostałym jądrze.

To właśnie za wskazane powyżej cierpienia spowodowane błędnym rozpoznaniem i błędnym leczeniem skrętu jądra poszkodowany może uzyskać zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 k.c.).

prawnik od odszkodowań

Pomoc prawna w walce o pełne odszkodowanie za błąd lekarza

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski są jednymi z najbardziej skomplikowanych. Szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawną. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu wybrać właściwą drogę dochodzenia odszkodowania za błąd lekarski oraz uzyskać maksymalne odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnej analizy sprawy i dołącz do poszkodowanych, którzy już uzyskali odszkodowanie.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowania pomogą ocenić także Twoją sprawę, poradzą jakie roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie bezpłatna. Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z ubezpieczycielem.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00