Odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca

Odszkodowanie za błąd lekarski przy zawale serca – odszkodowanie za brak rozpoznania zawału serca, opóźnioną diagnozę, wadliwą interpretację objawów i wyników oraz za brak prawidłowego leczenia zawału, w tym spóźnione wykonanie zabiegu.

odszkodowanie za zawał serca

Brak rozpoznania przez lekarza zawału serca i brak niezwłocznego podjęcia leczenia skutkuje odpowiedzialnością lekarza za uszczerbek na zdrowiu pacjenta, do którego nie doszłoby, gdyby lekarz prawidłowo zdiagnozował zawał i wdrożył prawidłowe leczenie. Zdarza się także, że już w szpitalach, gdy pacjent ma postawioną diagnozę zawału serca, to dalsze zalecane leczenie jest wdrażane z opóźnieniem, co prowadzi następnie do wystąpienia uszczerbków na zdrowiu pacjenta, które nie wystąpiłyby, gdyby leczenie było prowadzone prawidłowo i bez opóźnienia. Opóźnienie prawidłowego leczenia choćby o kilka godzin może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych następstw na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może pozwać szpital lub jego ubezpieczyciela o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i krzywdę, której nie doznałby, gdyby leczenie prowadzone było prawidłowo i zgodnie z najnowszą wiedzą i sztuką lekarską. W przypadku śmierci pacjenta z powodu brak niezwłocznej pomocy lekarskiej po zawale serca o odszkodowanie mogą wystąpić bliscy pacjenta.

Paragraph mit Lupe


Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie za błąd przy leczeniu zawału serca? 

W pierwszej kolejności należy uzyskać  pełną dokumentację lekarską  i pielęgniarską ze wszystkich placówek służby zdrowia, gdzie było prowadzone leczenie w związku z zawałem serca. Wzór wniosku o dokumentację medyczną można pobrać tutaj.

Po uzyskaniu pełnej dokumentacji medycznej będziemy mogli dokonać jej analizy pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania od podmiotu leczniczego. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o prowadzenie sprawy przeciwko lekarzowi, czy szpitalowi.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o naszej pomocy w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne.

Przykładowe sukcesy Kancelarii EVENTUM w sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny kliknij tutaj.

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Pod linkami poniżej znajdziesz informacje dotyczące podobnych tematów:

odszkodowanie za dystocję barkową,

odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie,

odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca,

odszkodowanie za skręt i amputację jądra,

zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta,

brak zgody pacjenta na zabieg a odszkodowanie,

przedawnienie roszczeń o odszkodowanie,

odszkodowanie za zarażenie COVID-19 w szpitalu.

Scroll to Top