Odszkodowanie za błąd lekarski przy leczeniu zawału serca

Odszkodowanie za zawał serca – odszkodowanie za brak rozpoznania zawału serca i brak prawidłowego leczenia zawału.

Bodszkodowanie za zawał sercarak rozpoznania przez lekarza zawału serca i brak niezwłocznego podjęcia leczenia skutkuje odpowiedzialnością lekarza za uszczerbek na zdrowiu pacjenta, do którego nie doszłoby, gdyby lekarz prawidłowo zdiagnozował zawał i wdrożył prawidłowe leczenie. Zdarza się także, że już w szpitalach, gdy pacjent ma postawioną diagnozę zawału serca, to dalsze zalecane leczenie jest wdrażane z opóźnieniem, co prowadzi następnie do wystąpienia uszczerbków na zdrowiu pacjenta, które nie wystąpiłyby, gdyby leczenie było prowadzone prawidłowo i bez opóźnienia. Opóźnienie prawidłowego leczenia choćby o kilka godzin może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych następstw na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może pozwać szpital lub jego ubezpieczyciela o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i krzywdę, której nie doznałby, gdyby leczenie prowadzone było prawidłowo i zgodnie z najnowszą wiedzą i sztuką lekarską. W przypadku śmierci pacjenta z powodu brak niezwłocznej pomocy lekarskiej po zawale serca o odszkodowanie mogą wystąpić bliscy pacjenta.


Paragraph mit LupeCo zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? 

W pierwszej kolejności należy uzyskać  pełną dokumentację lekarską  i pielęgniarską ze wszystkich placówek służby zdrowia, gdzie było prowadzone leczenie w związku z zawałem serca. Wzór wniosku o dokumentację medyczną można pobrać tutaj.

Po uzyskaniu pełnej dokumentacji medycznej będziemy mogli dokonać jej analizy pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania od podmiotu leczniczego. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o prowadzenie sprawy przeciwko lekarzowi, czy szpitalowi.