Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że osoba przeciwko której roszczenie przysługuje (np. osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody albo jej ubezpieczyciel), po upływie określonego czasu, ma możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej, podnosząc zarzut przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej z tytułu odpowiedzialności cywilnej i z ubezpieczenia OC

Śmierć człowieka, jako wynik czynu niedozwolonego, następuje w większości przypadków jako skutek popełnienia przestępstwa (zbrodni lub występku). Roszczenie o odszkodowanie z tytułu takiej szkody, przysługujące przeciwko sprawcy szkody albo jej ubezpieczycielowi, ulega przedawnieniu w ciągu dwudziestu lat od popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany (uprawniony) dowiedział się o przestępstwie i o osobie odpowiedzialnej za popełnienie go oraz zobowiązanej do odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Roszczenie o odszkodowanie za szkodę wynikłą z czynu niedozwolonego (innego niż przestępstwo) ulega przedawnieniu po trzech latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Oba te elementy zaistnieć muszą łącznie, aby przedawnienie rozpoczęło swój bieg – jeżeli zatem wiemy o szkodzie (o wypadku), ale nie wiemy kto jest za nią odpowiedzialny (bo np. postępowanie karne w sprawie wykrycia sprawcy wypadku jest w toku), to przedawnienie w ogóle nie biegnie, a zacznie biec dopiero w chwili gdy dowiemy się, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

W przypadku natomiast, kiedy roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej kieruje osoba małoletnia, ich przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż po upływie dwóch lat od uzyskania przez tę osobę pełnoletności.

Warto mieć na uwadze, że każde roszczenie co do tego samego zdarzenia przedawnia się w swoim odrębnym terminie. Jeśli więc, w związku ze śmiertelnym wypadkiem, członkom rodziny poszkodowanego przysługują roszczenia o zadośćuczynienie oraz o stosowne odszkodowanie, zgłoszenie lub pozwanie ubezpieczyciela tylko o jedno z tych roszczeń, nie przerywa biegu przedawnienia drugiego roszczenia, które biegnie dalej w swoim trybie. Podobnie, jeśli z powództwem do sądu wystąpi tylko jeden z członków rodziny zmarłego, nie ma to żadnego wpływu na bieg przedawnienia roszczeń pozostałych osób – przedawnienie to biegnie dalej. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ procesy sądowe potrafią trwać wiele lat, a po ich zakończeniu może być już za późno, by dochodzić dalszych roszczeń, które nie były objęte procesem.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej z tytułu innych umów ubezpieczenia

Ponadto trzeba mieć na względzie, że powyższe zasady dotyczą przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Inaczej sprawa wygląda, jak chodzi o świadczenia z innych umów ubezpieczenia – np. ubezpieczeń grupowych, ubezpieczeń NNW i ubezpieczeń na życie. W przypadku roszczeń z tego rodzaju polis, termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia zdarzenia będącego podstawą wypłaty świadczenia (tzn. śmierci ubezpieczonego). W tym terminie sprawa powinna trafić do sądu, albo przynajmniej wniosek o wypłatę świadczenia winien zostać doręczony ubezpieczycielowi. Wówczas, na zasadzie wynikającej z art. 819 par. 4 k.c., 3-letnie przedawnienie biegnie na nowo od dnia, kiedy osoba występująca z roszczeniem otrzyma na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Czytaj więcej na podobne tematy:

zwrot kosztów pogrzebu z ubezpieczenia OC,

renta po śmierci osoby bliskiej z ubezpieczenia OC sprawcy,

odszkodowanie z ubezpieczenia na życie.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za śmierć męża, żony, dziecka, matki, ojca lub innej osoby bliskiej

Chciałbyś skorzystać z fachowej pomocy prawnej specjalisty do spraw odszkodowań? Kliknij tutaj i poznaj naszą ofertę dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty po śmierci osoby bliskiej. Tutaj natomiast piszemy o naszych wygranych w podobnych sprawach.

Nasi prawnicy, radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za skutki wypadków przy pracy, pomogą ocenić jakie masz szanse na odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Wskażą, z jakich źródeł Ty i Twoi najbliżsi mogą dochodzić odszkodowania. Podpowiedzą Ci również, jakie jeszcze roszczenia Ci przysługują i jakich dokumentów potrzebujesz. Weryfikacja sprawy pod kątem możliwości jej poprowadzenia przez nas jest całkowicie nieodpłatna!

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567
 
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Scroll to Top