Ubezpieczyciel nie płaci w terminie – co robić?

Z naszej praktyki wynika, że niedotrzymywanie terminów likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania należy do najczęstszych naruszeń prawa przez ubezpieczycieli.

Jeżeli w Twojej sprawie ubezpieczycie również naruszył termin wypłaty odszkodowania (który najczęściej wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody), zastanawiasz się zapewne jakie kroki należy podjąć, by skłonić ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania.

Jeżeli Twoja cierpliwość ostatecznie się wyczerpała, możesz skierować sprawę do sądu. Nie zawsze jednak krok ten będzie na tak wczesnym etapie najwłaściwszy. Po pierwsze pamiętaj, że sprawa sądowa również będzie trwała, i to niestety zapewne wiele miesięcy, jak nie kilka lat. Wytoczenie powództwa spowoduje ponadto najpewniej, że pierwsze pieniądze od ubezpieczyciela otrzymasz dopiero po wyroku – skoro bowiem toczy się proces, ubezpieczyciel będzie czekał na jego wynik. Po trzecie, złożenie pozwu jeszcze przed otrzymaniem pierwszej decyzji ubezpieczyciela jest o tyle niebezpieczne, że nie znasz jeszcze jego stanowiska, argumentacji, linii obrony itp. Znacznie lepiej jest pisać pozew i kierować sprawę do sądu gdy znamy już stanowisko ubezpieczyciela, wiemy jakie argumenty i okoliczności podnosi. Po czwarte wreszcie, jeśli ubezpieczyciel wypłaci część odszkodowania jeszcze przed procesem, w sądzie dochodzić będziesz tylko części pieniędzy, co spowoduje że koszty procesu będą niższe (są one bowiem w znacznej części liczone od tzw. wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty odszkodowania której dodatkowo przed sądem się domagasz).

Zamiast od razu składać pozew w sądzie, warto wymusić na ubezpieczycielu wydanie decyzji w sprawie (nawet jeśli ma być to decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania). Z pomocą przyjdzie nam w tym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego, która jest państwowym organem czuwającym nad prawidłowym funkcjonowaniem zakładów ubezpieczeń. Do KNF należy wnieść skargę – po jej otrzymaniu Komisja wystąpi do ubezpieczyciela z wnioskiem o złożenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w Twojej sprawie. Istnieje także możliwość, że z powodu naruszenia terminu wypłaty odszkodowania zakład ubezpieczeń zostanie ukarany karą pieniężną.

W serwisie www.lexshop.com.pl radca prawny Mariusz Sadowski zamieścił wzory skarg do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących naruszenia terminów likwidacji szkody z rozmaitych ubezpieczeń. 

 

Scroll to Top