Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny (drogowy)

odszkodowanie za samochód z OC

Rozwój komunikacji samochodowej i szybki wzrost liczby samochodów powoduje, że wypadki komunikacyjne są coraz częstsze. Stłuczka, kolizja drogowa, zderzenie z innym pojazdem czy uderzenie w drzewo lub inną przeszkodę może zdarzyć się każdemu. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Państwu odnaleźć się w trudnej i stresującej chwili wypadku, a zarazem pomogą podjąć działania, które pozwolą uzyskać należne odszkodowanie za wypadek drogowy.

Co należy zrobić w chwili wypadku i bezpośrednio po nim?

car with a breakdown

W razie wypadku kierujący samochodami oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku (włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy),
 • udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję.
policeman

W przypadku, gdy są osoby ranne lub ofiary śmiertelne należy wezwać policję, która ustali sprawcę wypadku. Nie należy w takich przypadkach przestawiać pojazdów, przesuwać rozrzuconych po jezdni kawałków pojazdów, gdyż może to znacznie utrudnić policji odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie sprawcy.

W przypadku braku ofiar śmiertelnych lub rannych należy bezpiecznie usunąć pojazdy z drogi, aby nie hamować ruchu i nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. Gdy jednak okoliczności wypadku nie są jasne lub strony nie mogą dojść do porozumienia, kto jest winny spowodowania wypadku, to również należy wezwać policję.

Mandat karny

Gdy na miejsce wypadku została wezwana policja, to warto poprosić policję o wydanie notatki urzędowej o wypadku. Zaoszczędzi to Państwa czas i przyspieszy wypłatę odszkodowania. W notatce tej są wszystkie niezbędne dane sprawcy wypadku, numer rejestracyjny samochodu sprawcy oraz nazwa zakładu ubezpieczeń sprawcy wraz z numerem polisy OC. Jeśli policja nie ma możliwości wydania notatki bezpośrednio na miejscu wypadku, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie informacje:

 • w jakim zakładzie ubezpieczeń pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, a także podstawowe dane osobowe sprawcy wypadku oraz numer rejestracyjny oraz markę i model samochodu sprawcy,
 • ustalić w jakiej komendzie policji będzie możliwie uzyskanie notatki urzędowej o wypadku.

W przypadkach, gdy nie ma ofiar i nikt z uczestników wypadku nie jest ranny, okoliczności wypadku są jasne i łatwo ustalić winnego wypadku, a sprawca winy swej nie kwestionuje, wystarczy sporządzić ze sprawcą wypadku [download#1#nohits], które powinno zawierać:

 • datę, godzinę i miejsce wypadku,
 • opis okoliczności powstania wypadku (najlepiej wraz ze szkicem sytuacyjnym),
 • dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numer VIN,
 • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę zakładu ubezpieczeń, okres na jaki polisa została wystawiona,
 • dane właścicieli pojazdów uczestniczących w wypadku,
 • dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy,
 • dane świadków wypadku,
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
 • opis uszkodzeń pojazdów lub innych rzeczy.

Oświadczenie to podpisują obaj kierujący pojazdami oraz najlepiej wszyscy świadkowie wypadku. Podpisy świadków wzmocnią oświadczenie i sprawca wypadku będzie miał mniejsze szanse na odwołanie swego oświadczenia powołując się na „szok powypadkowy”.

zaniżone odszkodowanie z OC

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że sprawca nie odwoła swego oświadczenia, to należy wezwać policję, która stwierdzi winę drugiego kierowcy. Niestety, zazwyczaj w praktyce wiąże się to z długim oczekiwaniem na przybycie patrolu policji.

Wskazane jest także wykonać zdjęcia (np. aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym) obrazujące:

 • ogólny plan miejsca wypadku z widocznymi pojazdami
 • zakres uszkodzeń pojazdów lub rzeczy

Co należy zrobić po wypadku, aby uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

Szkoda w pojeździe

odszkodowanie z OC za wypadek

Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywiście niewielkie i konieczne naprawy w celu umożliwienia dalszej jazdy są dopuszczalne, ale wtedy najlepiej przed zmianą stanu pojazdu wykonać dokumentację fotograficzną.

Aby uzyskać pełne należne odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu najlepiej skorzystać wiedzy i doświadczenia ekspertów działających w Kancelarii Prawnej EVENTUM. Postaramy się także uzyskać dla Państwa inne roszczenia obok kosztów za naprawę samochodu, m.in.:

 • utracone dochody,
 • koszty najmu pojazdu zastępczego,
 • odszkodowanie za spadek wartości handlowej samochodu po wypadku,
 • koszty dodatkowych badań technicznych samochodu,
 • podatek VAT,
 • odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Szkoda na osobie

Osoba ranna
odszkodowanie po wypadku

Często w stresie i szoku powypadkowym wydaje się nam, że nic nam się nie stało, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń w wypadku. Niejednokrotnie jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach, gdy opuści nas stres powypadkowy, zauważamy dolegliwości, których nie odczuwaliśmy przed wypadkiem. Wszelkiego rodzaju powypadkowe bóle, dolegliwości, w szczególności bóle i zawroty głowy, kręgosłupa szyjnego, kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie lub inne niepokojące objawy winny nas zmobilizować do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości.
Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek drogowy, które złagodzi doznaną krzywdę.

Jeśli muszą Państwo skorzystać ze specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji, a okres oczekiwania na to leczenie ze środków NFZ jest długi,
to prosimy pamiętać, aby zawsze poprosić rachunek lub fakturę VAT za usługę medyczną wykonaną w ramach prywatnego leczenia.
Także wszelkie leki niezbędne w leczeniu następstw wypadku należy kupować na fakturę wystawioną na poszkodowanego.
Zachować należy także wszelkie bilety za dojazdy do lekarzy, na rehabilitację, w tym także bilety rodziny, która odwiedzała Państwa w szpitalu.
Należy również zachować uszkodzoną w wypadku odzież lub co najmniej wykonać jej zdjęcia obrazujące zakres zniszczenia i markę ubrania.

Szkody polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są zazwyczaj skomplikowane. Ponadto, szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego.

Śmierć osoby bliskiej
odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby

Nagła i niespodziewana śmierć osoby bliskiej w wypadku jest dla nas traumatycznym przeżyciem spowodowanym nie tylko samą stratą bliskiej nam osoby, ale jakże często koniecznością radykalnej zmiany trybu, sposobu i poziomu życia całej rodziny.

Prosimy pamiętać, aby zachować wszelkie rachunki albo faktury VAT związane z pogrzebem, w szczególności za:
– trumnę i ceremonię pogrzebową,
– kwiaty, znicze,
– ubrania dla zmarłego,
– ubrania żałobne dla rodziny,
– miejsce na cmentarzu,
– nagrobek,
– stypę.

Dzięki znajomości orzecznictwa i dorobku doktryny prawa postaramy się uzyskać zwrot kosztów pogrzebu nawet jeśli nie posiadają Państwo rachunków za pogrzeb, gdyż zostały złożone w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego.

Jeśli za posługę kapłańską lub inną przyjętą zwyczajem ofiarowali Państwo zwyczajową ofiarę, to nasza kancelaria dochodzenia odszkodowań dołoży starań, aby uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrot także tych kosztów.

Zalecamy także skorzystanie z pomocy lekarza, który swoją fachową wiedzą i radą pomoże Państwu przejść przez trudny okres po śmierci osoby bliskiej. Dokumentacja medyczna będzie ponadto pomocna, a wręcz czasami nieodzowna, w dochodzeniu należnych Państwu roszczeń.

prawnik odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie za wypadek drogowy są jednymi z najbardziej skomplikowanych, a szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc eksperta. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kliknij tutaj i poznaj naszą ofertę dochodzenia odszkodowania za szkodę na osobie. Jeśli na skutek wypadku drogowego zginęła osoba Tobie bliska, czytaj więcej tutaj. Tutaj natomiast piszemy, jak możemy Ci pomóc w kwestii uszkodzonego pojazdu.

Pod linkami poniżej znajdują się nasze artykuły, które mogą Cię zainteresować:

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód,

szkoda całkowita w pojeździe z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie dla pasażera samochodu lub motocykla,

odszkodowanie dla pieszego za potrącenie z OC pojazdu,

odszkodowanie za potrącenie rowerzysty.

Scroll to Top