Odszkodowanie za wypadek na nierównym lub śliskim chodniku albo na schodach

Wet floor warning signZima zaskakuje zazwyczaj nie tylko drogowców, ale także właścicieli i zarządców nieruchomości, na których ciąży obowiązek utrzymania w czystości terenu posesji oraz przyległych chodników. Musimy wtedy z wielką ostrożnością pokonywać śliskie, ośnieżone, a często nawet skute lodem chodniki oraz schody. Często niebezpiecznie śliskie są także schody w sklepach i urzędach. Zagrożenie powodować też może rozlana ciecz na podłodze w supermarkecie. Chodzenie po tak śliskich, nieodpowiednio zabezpieczonych nawierzchniach, może zakończyć się dla nas upadkiem i częstokroć złamaniami, a w najlepszym razie bolesnymi krwiakami.

Przyczyną urazu może być także nierówny chodnik, dziura w drodze lub torowisku, źle zabezpieczone prace na drodze, wyszczerbione lub ruchome schody, brak poręczy przy schodach.

Co robić, gdy dojdzie do takiego wypadku?

W miarę możliwości należy zgłosić wypadek właścicielowi posesji, sklepu czy urzędu, gdzie miał miejsce wypadek i uzyskać oświadczenie potwierdzające, że w danym miejscu z danych przyczyn miał miejsce wypadek. Zawiadomienie policji lub straży miejskiej o stanie chodnika lub drogi zagrażającym bezpieczeństwu przechodniów nie tylko pozwoli uniknąć wypadku innym osobom, ale będzie także istotnym dowodem w sporze o odszkodowanie.

Wet FloorJeśli byli świadkowie wypadku, to należy poprosić ich o ich dane, a co najmniej numery telefonów – ich zeznania mogą mieć kluczową wartość dla uzyskania odszkodowania.

Jeśli jest możliwość, to należy wykonać zdjęcie miejsca upadku aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym. Jeśli sami nie mamy możliwości wykonania zdjęć, to dobrze jest poprosić kogoś bliskiego, aby w miarę możliwości niezwłocznie po naszym wypadku wykonał zdjęcia miejsca wypadku.

W trakcie udzielania pierwszej pomocy medycznej lekarz zapewne zapyta w jakich okolicznościach doszło do urazu – należy wtedy jasno i jednoznacznie wskazać gdzie i z jakiej przyczyny doszło do wypadku. Informacja ta zostanie zapisana w dokumentacji medycznej.

W stresie, szoku powypadkowym wydaje się nam, że nic nam się nie stało, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń. Niejednokrotnie jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach, gdy opuści nas stres powypadkowy, zauważamy dolegliwości, których nie mieliśmy przed wypadkiem. Wszelkiego rodzaju powypadkowe bóle, dolegliwości, w szczególności bóle i zawroty głowy, kręgosłupa szyjnego, kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie lub inne niepokojące objawy winny nas zmobilizować do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości.

Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania, które złagodzi doznaną krzywdę.

Man shoveling snow from the sidewalk in front of his house afterJeśli muszą Państwo skorzystać ze specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji, a okres oczekiwania na to leczenie ze środków NFZ jest długi,to prosimy pamiętać, aby zawsze poprosić rachunek lub fakturę VAT za usługę medyczną wykonaną w ramach prywatnego leczenia. Także wszelkie leki niezbędne w leczeniu następstw wypadku należy kupować na fakturę wystawioną na poszkodowanego.

Zachować należy także wszelkie bilety za dojazdy do lekarzy, na rehabilitację, w tym także bilety rodziny, która odwiedzała Państwa w szpitalu. Należy także zachować uszkodzoną w wypadku odzież lub co najmniej wykonać jej zdjęcia obrazujące zakres zniszczenia i markę ubrania.

snow new 1Szkody polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są zazwyczaj z jednej strony skomplikowane, a z drugiej strony szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego.

Często w tego typu sprawach problemem jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie miejsca, gdzie miał miejsce wypadek. Nasza kancelaria ustali odpowiedzialny podmiot, wezwie go do naprawienia szkody i wyegzekwuje należne poszkodowanemu świadczenia. Jeśli podmiot odpowiedzialny ma ubezpieczenie OC, to podejmiemy działania w celu uzyskania należnego pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wygrany proces o odszkodowanie za upadek ze schodów