Odszkodowanie za dziurę w drodze

Stan naszych dróg pozostawiamy bez komentarza. Niestety, często wpadamy w dziury w drogach i uszkadzamy opony, felgi, a nawet zawieszenie naszych samochodów. Poniżej zamieszczamy informacje, które mogą być pomocne aby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu po najechaniu w dziurę w drodze.

Wjechałem w dziurę – co robić?

Gdy już mamy to nieszczęście uszkodzić sobie samochód na dziurawej drodze, to:

  • ustalmy dokładnie, gdzie doszło do wypadku (jaka miejscowość, jaka droga, który kilometr, ewentualnie w pobliżu jakiego budynku lub innego charakterystycznego miejsca),

  • zróbmy zdjęcia dziury w drodze, zdjęcia ogólnego planu miejsca wypadku z widocznym samochodem oraz zdjęcia uszkodzonych elementów samochodu,

  • wezwijmy policję, ewentualnie straż miejską na miejsce wypadku lub udajmy się na najbliższy posterunek policji i zgłośmy wypadek powstały wskutek złego stanu drogi,

  • jeśli byli świadkowie wypadku, to poprośmy o ich dane kontaktowe,

  • jeśli mamy dane zarządcy drogi, to zgłośmy mu wypadek i poinformujmy o stanie zarządzanej przez niego drogi.

Wezwanie policji lub straży miejskiej na miejsce zdarzenia nie jest konieczne, ale notatka sporządzona przez te służby będzie istotnym dowodem, że do zdarzenia doszło w danym miejscu i czasie, a także że powstałe uszkodzenia pojazdu są właśnie skutkiem najechania na dziurę. Niestety w praktyce policja najczęściej odmawia przyjazdu – wówczas warto zanotować chociaż dane personalne osoby przyjmującej zgłoszenie. Jeżeli policja odmówi przyjazdu, zadbajmy o sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz o oświadczenia świadków – w braku notatki policyjnej rośnie znaczenie tych dowodów.

Policja może nam nadto udzielić informacji, czy ta sama dziura nie była już przyczyną wcześniejszych wypadków. Jeżeli zarządca zaniedbał naprawy nawierzchni, będzie to okolicznością dodatkowo go obciążającą, a tym samym wzrosną nasze szanse na odszkodowanie.

Do kogo kierować roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu po najechaniu na dziurę w drodze?

Podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody spowodowanej przez najechanie na dziurę w drodze jest zarządca drogi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) zarządcą drogi jest dla dróg:

1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

2) wojewódzkich – zarząd województwa;

3) powiatowych – zarząd powiatu;

4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zarządcą autostrad płatnych jest spółka której powierzono eksploatację autostrady. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Jeżeli mamy wątpliwości, kto jest zarządcą konkretnej drogi, niezbędne informacje uzyskamy na policji lub w urzędzie gminy.

Czy zarządca ma ubezpieczenie?

road damage

Zarządcy drogi nie mają prawnego obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a zatem także z tytułu niewłaściwego utrzymania nawierzchni dróg. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej z takiego ubezpieczenia korzystają. Mamy wówczas wybór, czy szkodę zgłosimy zarządcy, a on przekaże sprawę ubezpieczycielowi, czy też bezpośrednio powiadomimy zakład ubezpieczeń (co jest drogą szybszą). Dane właściwego zakładu ubezpieczeń udostępni nam zarządca drogi, często jest to informacja łatwo dostępna na stronie internetowej zarządcy drogi. Pamiętajmy, że co do zasady nie powinniśmy podejmować się naprawy pojazdu zanim rzeczoznawca z zakładu ubezpieczeń nie dokona jego oględzin.

Naprawiając pojazd warto pamiętać, by poprosić serwisanta o pisemne oświadczenie o zakresie uszkodzeń oraz np. o konieczności wymiany opony czy felgi na nową. Pamiętajmy też, że w przypadku wymiany opony powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów wymiany obu opon na osi.

Polisa OC zarządcy drogi może zawierać franszyzę redukcyjną albo integralną. Jeżeli ubezpieczyciel obniży z tego tytułu wypłacone odszkodowanie lub odmówi jego wypłaty w całości, o dopłatę do pełnej kwoty odszkodowania musimy następnie samodzielnie zwrócić się do zarządcy drogi.

A może zgłosić wniosek o odszkodowanie za najechanie na dziurę w drodze z AC?

Schlagloch

Jeżeli posiadamy polisę AC, szybszym i łatwiejszym sposobem likwidacji szkody będzie skorzystanie z tej polisy. Nie musi to oznaczać utraty zniżek – wiele polis przewiduje możliwość zgłoszenia szkody z tzw. opcją regresu – nasz ubezpieczyciel sfinansuje wówczas naprawę szkody i sam będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty od zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela, a my zachowamy zniżki. Pamiętajmy jednak, że polisa AC obejmuje jedynie szkodę w naszym pojeździe. Jeżeli zatem wskutek najechania na dziurę doszło także do powstania szkód na osobach, albo jeżeli wskutek wypadku auto było niesprawne i musieliśmy korzystać z pojazdu zastępczego, zwrot kosztów jego najmu czy odszkodowanie za szkody na osobie możliwe będzie co do zasady jedynie z OC zarządcy drogi. Analogiczne uwagi dotyczą ewentualnych korzyści utraconych w związku z wypadkiem. Polisa AC, nawet z opcją regresu, nie obejmuje tego rodzaju szkód. Nasz ubezpieczyciel w ramach AC sfinansuje więc naprawę pojazdu, ale pozostałe roszczenia będziemy musieli skierować do zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela.

Kliknij tutaj i przeczytaj więcej o naszej ofercie dochodzenia odszkodowań za szkodę w pojeździe

Poważne wypadki – czy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej?

Business people shaking hands

Szkody spowodowane dziurami w drogach najczęściej nie są szkodami znacznych rozmiarów, a zastosowanie powyższych wskazówek powinno pomóc nam w samodzielnym uzyskaniu odszkodowania, bez konieczności angażowania fachowej pomocy prawnej. Jeżeli jednak wskutek najechania na dziurę doszło do kolizji z innym pojazdem, albo gdy skutkiem wypadku są także szkody na osobach, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

W w/w przypadkach, jeżeli na miejscu zdarzenia pojawi się policja musimy zadbać, by jako przyczyna wypadku ustalone zostało najechanie na dziurę w drodze, a nie jakikolwiek nasz błąd czy naruszenie przepisów (choćby tradycyjne „niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu”). Jeżeli policja chce ukarać nas mandatem, a przyczyną wypadku było najechanie na dziurę, powinniśmy odmówić jego przyjęcia – wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu, przed którym będziemy mogli bronić naszych racji. Pamiętajmy, że jeżeli przyjmiemy mandat karny, to oznacza to jednocześnie przyjęcie winy za spowodowanie wypadku. W konsekwencji, znacznie ograniczymy sobie szanse na uzyskanie odszkodowania z OC zarządcy drogi.

Jeżeli skutkiem najechania na dziurę w drodze jest szkoda na osobie, to pamiętajmy że często w stresie i szoku powypadkowym wydaje się nam, że nic nam się nie stało, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń w wypadku. Niejednokrotnie jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach, gdy opuści nas stres powypadkowy, zauważamy dolegliwości, których nie odczuwaliśmy przed wypadkiem. Wszelkiego rodzaju powypadkowe bóle, dolegliwości, w szczególności bóle i zawroty głowy, kręgosłupa szyjnego, kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie lub inne niepokojące objawy winny nas zmobilizować do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinniśmy lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania (w tym zadośćuczynienia), które złagodzi doznaną krzywdę.

Jeśli muszą Państwo skorzystać ze specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji, a okres oczekiwania na to leczenie ze środków NFZ jest długi, to prosimy pamiętać, aby zawsze poprosić rachunek lub fakturę VAT za usługę medyczną wykonaną w ramach prywatnego leczenia. Także wszelkie leki niezbędne w leczeniu następstw wypadku należy kupować na fakturę wystawioną na poszkodowanego. Zachować należy także wszelkie bilety za dojazdy do lekarzy, na rehabilitację, w tym także bilety rodziny, która odwiedzała Państwa w szpitalu.
Należy również zachować uszkodzoną w wypadku odzież lub co najmniej wykonać jej zdjęcia obrazujące zakres zniszczenia i markę ubrania.

Szkody polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są zazwyczaj skomplikowane. Ponadto, szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Tutaj przeczytasz więcej o naszej ofercie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Kontakt:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Telefon do sekretariatu kancelarii: 61 855 24 45

godz. otwarcia: pn-pt 9:00 – 17:00

Czytaj więcej na podobne tematy:

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny,

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za przestój pojazdu z OC sprawcy wypadku,

odszkodowanie za dziurę w drodze,

odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Scroll to Top