Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę

Viehauftrieb

Brak należytego dozoru nad zwierzęciem może prowadzić do znacznych szkód w mieniu lub na osobie. Wybiegający nagle na jezdnię pies może być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Brak wyobraźni ze strony właścicieli psów, którzy wyprowadzają je bez smyczy lub kagańca, często prowadzi do poważnych wypadków. Szczególnie duże zagrożenie wypadkami z udziałem zwierząt występuje na obszarach wiejskich – wybiegające nagle na drogę psy, krowy, kozy, owce i inne zwierzęta częstokroć powodują uszkodzenia samochodów, a nawet obrażenia ciała. Poniżej znajdziesz porady pomagające uzyskać odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.

Nie są także rzadkie wypadki w gospodarstwach rolnych spowodowane przez hodowane zwierzęta.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę – co zrobić na miejscu wypadku?

Schild (8) Wildwechsel

Gdy dojdzie do wypadku spowodowanego przez zwierzę, należy przede wszystkim ustalić właściciela zwierzęcia. Gdy jest to konieczne (gdy są osoby ranne, ofiary śmiertelne) lub gdy właściciel zwierzęcia kwestionuje swoją winę lub okoliczności wypadku, to należy wezwać policję.
W innym przypadku wystarczy spisać z właścicielem zwierzęcia oświadczenie co do okoliczności wypadku z podaniem daty, miejsca wypadku, wskazaniem świadków wypadku, opisem zakresu uszkodzeń pojazdu lub innych rzeczy. Oświadczenie winno być podpisane przez obydwie strony, a w miarę możliwości także przez świadków wypadku.

car accident

Wskazane jest także wykonać (np. aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym) zdjęcia obrazujące:
– ogólny plan miejsca wypadku z widocznym pojazdem,
– zwierzę, które spowodowało wypadek,
– zakres uszkodzeń pojazdów lub rzeczy.

Nasza kancelaria pomoże Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC właściciela zwierzęcia, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeń mienia. Zapraszamy!

Bezpłatne konsultacje – kliknij tutaj.

Kontakt z nami – Kliknij tutaj.

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za samochód – kliknij tutaj oraz za szkodę na osobie – kliknij tutaj.

Danger animaux

jak uzyskać pełne odszkodowanie za samochód?

szkoda całkowita z ubezpieczenia OC i AC,

odszkodowanie za przestój pojazdu z OC sprawcy wypadku,

odszkodowanie za dziurę w drodze.

 

Scroll to Top