Wypadek spowodowany przez zwierzę

 

ViehauftriebBrak należytego dozoru nad zwierzęciem może prowadzić do znacznych szkód w mieniu lub na osobie. Wybiegający nagle na jezdnię pies może być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku komunikacyjnego. Brak wyobraźni ze strony właścicieli psów, którzy wyprowadzają je bez smyczy lub kagańca, często prowadzi do poważnych wypadków. Szczególnie duże zagrożenie wypadkami z udziałem zwierząt występuje na obszarach wiejskich – wybiegające nagle na drogę psy, krowy, kozy, owce i inne zwierzęta częstokroć powodują uszkodzenia samochodów, a nawet obrażenia ciała.

Nie są także rzadkie wypadki w gospodarstwach rolnych spowodowane przez hodowane zwierzęta.

Schild (8) WildwechselGdy dojdzie do wypadku spowodowanego przez zwierzę, należy przede wszystkim ustalić właściciela zwierzęcia. Gdy jest to konieczne (gdy są osoby ranne, ofiary śmiertelne) lub gdy właściciel zwierzęcia kwestionuje swoją winę lub okoliczności wypadku, to należy wezwać policję.
W innym przypadku wystarczy spisać z właścicielem zwierzęcia oświadczenie co do okoliczności wypadku z podaniem daty, miejsca wypadku, wskazaniem świadków wypadku, opisem zakresu uszkodzeń pojazdu lub innych rzeczy. Oświadczenie winno być podpisane przez obydwie strony, a w miarę możliwości także przez świadków wypadku.

car accidentWskazane jest także wykonać (np. aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym) zdjęcia obrazujące:
– ogólny plan miejsca wypadku z widocznym pojazdem,
– zwierzę, które spowodowało wypadek,
– zakres uszkodzeń pojazdów lub rzeczy.

Nasza kancelaria pomoże Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC właściciela zwierzęcia, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczeń mienia. Zapraszamy!

Danger animaux