61 855 24 45

Oświadczenie sprawcy kolizji samochodowej

W przypadku, gdy w wypadku samochodowym nie ma ofiar i nikt z jego uczestników nie jest ranny oraz gdy okoliczności wypadku są jasne i łatwo ustalić winnego wypadku, a sprawca winy swej nie kwestionuje, wystarczy sporządzić ze sprawcą wypadku stosowne oświadczenie odnośnie danego wypadku – kolizji drogowej. Klikając na poniższy link możecie Państwo pobrać formularz oświadczenia sprawcy kolizji samochodowej, wydrukować go (oświadczenie znajdujące się na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy już w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprawcy i poszkodowanego) oraz przechowywać we własnym samochodzie. W przypadku zajścia kolizji samochodowej, gdy będziecie zestresowani zaistniałą sytuacją, formularz ten pomoże Wam zebrać wszystkie niezbędne informacje o sprawcy wypadku, a w konsekwencji zwiększy szansę na uzyskanie pełnego odszkodowania. Do oświadczenia załączony jest poradnik jak uzyskać pełne odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Oświadczenie sprawcy kolizji samochodowej – POBIERZ PDF

oświadczenie sprawy kolizji

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje