Ławica – odszkodowania za hałas

odszkodowanie Ławica Poznań

Napisz do nas – lawica@eventum.com.pl

Odszkodowania za hałas – Poznań Ławica

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17; link do treści wyroku) Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i uchwalenie w to miejsce nowej regulacji – wyrok wejdzie w życie dopiero po tym okresie, zatem dopiero wtedy przepis utraci moc obowiązującą.

Sprawa ma znaczenie dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, w tym lotniska Ławica w Poznaniu. Na chwilę obecną zaskarżony przepis nadal obowiązuje, niemniej jednak dla osób, które 2-letniego terminu nie dochowały, w przyszłości może otworzyć się furtka pozwalająca na skuteczne dochodzenie roszczeń.

Dnia 28 lutego 2014 r. minął ustawowy termin zgłaszania roszczeń o odszkodowanie do spółki zarządzającej portem lotniczym. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego, osoba która dotrzymała tego 2-letniego terminu zgłoszenia roszczeń, może skierować powództwo o odszkodowanie na drogę sądową, o ile tylko jej roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu (aktualnie, zgodnie z art. 118 k.c., podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat). Jeżeli samodzielnie zgłosiliście Państwo roszczenie o odszkodowanie od Ławicy do dnia 28 lutego 2014 r., a teraz chcielibyście wystąpić z powództwem do sądu, zapraszamy do kontaktu – możemy podjąć się prowadzenia Państwa sprawy.

***

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku, nieruchomości położone w pobliżu lotniska Poznań – Ławica objęte zostały obszarem ograniczonego użytkowania.

Kliknij i sprawdź na mapie, czy Twoja nieruchomość znajduje się w strefie hałasu (mapa poglądowa).

Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu należnego Państwu odszkodowania. Nasza oferta obejmuje przygotowanie i zgłoszenie roszczeń, reprezentowanie Państwa przed odpowiednimi instytucjami, a także prowadzenie sprawy przed sądem.

EVENTUM od ponad 10 lat świadczy usługi pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań. Nasza działalność oparta jest na rzetelności i zaufaniu, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy. Zaufały nam już setki Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowania liczone w milionach złotych. Powierzając nam sprawę, wybierają Państwo specjalistów z szeroką wiedzą, uznaną na poznańskim rynku marką oraz bogatym doświadczeniem w branży odszkodowań.

Naszym dodatkowym atutem jest ścisła współpraca z kancelarią adwokacką, mającą doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw – w sprawach tych zapadały już korzystne dla naszych Klientów prawomocne wyroki, liczne sprawy są w toku, w wielu z nich biegli wydali już korzystne dla naszych Klientów opinie. W ramach naszej oferty kancelaria będzie reprezentowała Państwa przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji i odpowiemy na Państwa pytania.

Informacja o kosztach

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące kosztów dochodzenia odszkodowania po stronie Klienta.

Postępowanie przedsądowe

 1. W przypadku uzyskania odszkodowania – prowizja EVENTUM od uzyskanej kwoty w wysokości 19% (z VAT).

 2. W przypadku braku odszkodowania – brak prowizji EVENTUM.

 Postępowanie sądowe

 1. Opłata stała na rzecz EVENTUM w wysokości 250 zł brutto (z VAT), płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia pozwu w sądzie.
 2. Wpis sądowy – płatna na rachunek sądu kwota równa 5% wartości przedmiotu sporu (kwoty odszkodowania, której się domagamy przed sądem); istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z tego kosztu przez sąd w całości lub w części.

 3. Zaliczki na opinie biegłych – w wysokości ustalanej przez sąd; istnieje możliwość zwolnienia z tego kosztu przez sąd w całości lub w części.
 4. W przypadku uzyskania odszkodowania (wygrana sprawa w całości lub w części):
 • ustalona w umowie prowizja EVENTUM od zasądzonej kwoty,

 • zwrot wpisu oraz zaliczek na biegłych od strony przeciwnej w całości lub w części.

  5. W przypadku porażki przez sądem:

 • brak prowizji EVENTUM,

 • koszty zastępstwa strony przeciwnej (adwokat/radca prawny reprezentujący pozwanego), w kwocie zależnej od wartości przedmiotu sporu, wynikającej z przepisów,

 • przepada wpis,

 • koszty opinii biegłych w całości.