Odszkodowania w transporcie, z OC przewoźnika, z ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie w pierwszej kolejności kojarzy się z chęcią zabezpieczenia życia i zdrowia. Istnieje jednak bardzo wiele różnych rodzajów ubezpieczenia, które ma na celu ochronę majątku. Często takie ubezpieczenia dzieli się według poszczególnych branż. I w ten sposób istnieje wiele sposobów na dochodzenie swoich praw w różnych sytuacjach branży transportowej.

Może bowiem zdarzyć się, że przewożony towar ulegnie uszkodzeniu, albo nawet kradzieży. Czasem klienci zgłaszają się do Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM ze względu na nieprzynoszące efektu dochodzenie odszkodowania z OC przewoźnika. Istnieje ponadto możliwość ubezpieczenia mienia w transporcie cargo.

Niestety zawsze ubezpieczyciel podmiotu odpowiedzialnego za stratę chce współpracować. W efekcie można więc otrzymać decyzję odmowną, bądź propozycję wypłaty zaniżonej kwoty odszkodowania. Może to spowodować, że wypłacone świadczenie nie pokryje w całości straty, jaką ponieśliśmy.

Szkoda w transporcie? Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pomoże Ci uzyskać odszkodowanie

W swojej szerokiej ofercie usług Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM umieściła wiele czynności przewidzianych właśnie po to, by pomóc osobom poszkodowanym w wyniku szkody w transporcie. Warto podkreślić, że pomagamy nie tylko tym klientom, którzy starają się o odszkodowanie na podstawie własnej polisy ubezpieczeniowej.

Może bowiem zdarzyć się tak, że za szkodę na towarze, który uległ zniszczeniu, uszkodzeniu bądź kradzieży, odpowiada podmiot trzeci. Nasi eksperci postarają się o jak najwyższe odszkodowanie w Twojej sprawie bez względu na jego źródło. Jakie czynności podejmują w tym celu radcowie prawni i prawnicy tworzący zespół EVENTUM?

Oferta Kancelarii EVENTUM – szkoda w transporcie

W przypadku zgłoszenia się do naszej kancelarii klienta, który poniósł szkodę w transporcie, nasi specjaliści:

 • Ustalają, czy w zaistniałych okolicznościach odpowiedzialnością cywilną można obciążyć jakiś podmiot trzeci – np. przewoźnika.
 • Wyjaśniają, czy podmiot ponoszący w danej sytuacji odpowiedzialność cywilną, zawarł umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli tak, to ustalają również właściwy zakład ubezpieczeń.
 • Określają zakres przysługujących roszczeń osobie poszkodowanej w wyniku wystąpienia szkody w transporcie.
 • Sprawdzają, czy kwota, którą dotychczas wypłacił ubezpieczyciel, jest adekwatna do warunków polisy. Jeżeli zaś doszło do odmowy – ustalają, czy istnieje jakieś uzasadnienie takiej decyzji ubezpieczyciela.
 • Pomagają klientowi skompletować niezbędną dokumentację.
 • Wyznaczają wysokość należnych w danej sytuacji kwot odszkodowania.
 • Formułują roszczenia i zgłaszają w imieniu klienta żądanie wypłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości ubezpieczycielowi.
 • Reprezentują klienta w toku całego postępowania przedsądowego.
 • Oceniają, czy zasadnym będzie w określonych okolicznościach wszczęcie postępowania sądowego.
 • Przygotują pozew oraz reprezentują klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego.

Więcej informacji na temat odszkodowania za szkodę w transporcie

Centrum Pomocy Poszkodowanym to inicjatywa Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM, która ma na celu  poszerzać wiedzę klientów na temat przysługujących im praw. Jest to więc swoiste kompendium wiedzy na temat prawa ubezpieczeń, którego opracowaniem zajęli się eksperci tworzący zespół EVENTUM.

Opracowania, do których linki umieszczamy poniżej, są owocem ciężkiej pracy, rozległej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w udzielaniu pomocy klientom w sprawach o odszkodowanie za szkodę w transporcie. W swojej dwunastoletniej karierze, zespołowi EVENTUM udało się doprowadzić do szczęśliwego końca wiele spraw tego rodzaju.

Pomoc, którą oferujemy naszym klientom, przynosi wymierne korzyści, w postaci wysokich kwot odszkodowania. W każdym przypadku nasi eksperci starają się o uzyskanie wszystkich rodzajów świadczeń, jakie w danej sytuacji przysługują klientowi. Dzięki temu udaje się wynagrodzić szkody powstałe podczas transportu towarów.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu za szkodę podczas transportu

 1. Ubezpieczenia w transporcie.
 2. Kto może dochodzić roszczeń z OC przewoźnika?
 3. Uszkodzony transport towarów – co robić?
 4. Kradzież towaru podczas przewozu przesyłki.

Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna EVENTUM

r. pr. Mariusz Sadowski, r. pr. dr Michał Strzelbicki s.c.

ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

tel. 510-943-567 , 502-603-736 , 61-855-24-45

e-mail: biuro@eventum.com.pl