Odszkodowania w transporcie, z OC przewoźnika, z ubezpieczenia cargo

Kancelaria Prawna EVENTUM reprezentuje Klientów w postępowaniach o odszkodowanie od przewoźnika lub jego ubezpieczyciela. Przewożony towar może ulec uszkodzeniu, albo nawet kradzieży. Klienci zgłaszają się także do nas ze względu na nieprzynoszące efektu dochodzenie odszkodowania z OC przewoźnika albo z ubezpieczenia cargo.

Oferta Kancelarii EVENTUM – szkoda w transporcie

W przypadku zgłoszenia się do naszej kancelarii klienta, który poniósł szkodę w transporcie, nasi specjaliści:

 • Ustalają, czy w zaistniałych okolicznościach odpowiedzialnością cywilną można obciążyć jakiś podmiot trzeci – np. przewoźnika.
 • Wyjaśniają, czy podmiot ponoszący w danej sytuacji odpowiedzialność cywilną, zawarł umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli tak, to ustalają również właściwy zakład ubezpieczeń.
 • Określają zakres przysługujących roszczeń osobie poszkodowanej w wyniku wystąpienia szkody w transporcie.
 • Sprawdzają, czy kwota, którą dotychczas wypłacił ubezpieczyciel, jest adekwatna do warunków polisy. Jeżeli zaś doszło do odmowy – ustalają, czy istnieje jakieś uzasadnienie takiej decyzji ubezpieczyciela.
 • Pomagają klientowi skompletować niezbędną dokumentację.
 • Wyznaczają wysokość należnych w danej sytuacji kwot odszkodowania.
 • Formułują roszczenia i zgłaszają w imieniu klienta żądanie wypłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości ubezpieczycielowi.
 • Reprezentują klienta w toku całego postępowania przedsądowego.
 • Oceniają, czy zasadnym będzie w określonych okolicznościach wszczęcie postępowania sądowego.
 • Przygotują pozew oraz reprezentują klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego.

Więcej informacji na temat odszkodowania za szkodę w transporcie

Centrum Pomocy Poszkodowanym to inicjatywa Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM, która ma na celu  poszerzać wiedzę klientów na temat przysługujących im praw. Jest to więc swoiste kompendium wiedzy na temat prawa ubezpieczeń, którego opracowaniem zajęli się eksperci tworzący zespół EVENTUM.

Opracowania, do których linki umieszczamy poniżej, są owocem ciężkiej pracy, rozległej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w udzielaniu pomocy klientom w sprawach o odszkodowanie za szkodę w transporcie. W swojej dwunastoletniej karierze, zespołowi EVENTUM udało się doprowadzić do szczęśliwego końca wiele spraw tego rodzaju.

Pomoc, którą oferujemy naszym klientom, przynosi wymierne korzyści, w postaci wysokich kwot odszkodowania. W każdym przypadku nasi eksperci starają się o uzyskanie wszystkich rodzajów świadczeń, jakie w danej sytuacji przysługują klientowi. Dzięki temu udaje się wynagrodzić szkody powstałe podczas transportu towarów.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu za szkodę podczas transportu

 1. Ubezpieczenia w transporcie.
 2. Kto może dochodzić roszczeń z OC przewoźnika?
 3. Uszkodzony transport towarów – co robić?
 4. Kradzież towaru podczas przewozu przesyłki.

Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna EVENTUM

r. pr. Mariusz Sadowski, r. pr. dr Michał Strzelbicki s.c.

ul. Dąbrowskiego 89/199, 60-574 Poznań

tel. 510-943-567 , 502-603-736 , 61-855-24-45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Scroll to Top