Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z OC pojazdu

Wypadek już ze swej definicji jest zdarzeniem niemożliwym do przewidzenia. Może więc zdarzyć się, że uczestnicząc w ruchu drogowym, nie ze swojej winy znajdziemy się w centrum tej nieprzyjemnej sytuacji. Kancelaria Prawna EVENTUM zaprasza do kontaktu w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie.

Czy brałeś udział w wypadku samochodowym jako kierowca i nie ze swojej winy i doznałeś w nim obrażeń ciała? Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku wypadku samochodu, motocykla, autobusu bądź tramwaju? Czy potrącił Cię pojazd mechaniczny gdy brałeś udział w ruchu jako pieszy lub rowerzysta?

Kancelaria Prawna EVENTUM pomoże Ci w uzyskać należne odszkodowanie za szkodę na osobie

Do zadań ekspertów tworzących zespół Kancelarii Prawnej EVENTUM należy pomoc klientom w pozyskaniu różnych świadczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmują się oni także zadośćuczynieniami i odszkodowaniami za szkodę na osobie. Należą się one osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Sprawy z zakresu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia w wyniku wypadków komunikacyjnych to bardzo istotny obszar codziennej działalności naszej kancelarii. Nasi specjaliści dbają więc o to, by nasz Klient uzyskał wszystkie należne świadczenia w jak najwyższej wysokości.

O jakie świadczenia może starać się poszkodowany w wypadku komunikacyjnym?

Podstawowym świadczeniem, o jakie powinien starać się poszkodowany uczestnik wypadku komunikacyjnego jest odszkodowanie za szkodę na osobie z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego. W sytuacji, gdy sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy tego rodzaju, wypłatą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Poza tym świadczeniem osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może starać się o wypłaty z innych ubezpieczeń. Wśród nich należy wskazać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy ubezpieczenie na życie. Co więcej, w takich sytuacjach znaczenie mają również ubezpieczenia społeczne z ZUS albo KRUS. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach ubezpieczeń oraz świadczeń, które z nich przysługują.

Oferta naszej kancelarii

Kancelaria Prawna EVENTUM posiada w swojej ofercie kompleksowe usługi z zakresu dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania dla osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Wśród świadczeń, o które postarają się dla Ciebie nasi eksperci znajdzie się więc zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, czy też koszty opieki osoby trzeciej.

Co więcej, postaramy się, abyś odzyskał środki przeznaczone na dojazdy, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, jak i utracone dochody. Ponadto w swojej ofercie Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM oferuje działania zmierzające do uzyskania renty z polisy OC pojazdu.

Jakie działania podejmą nasi eksperci?

Eksperci Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM zajmują się sprawami klientów od samego początku do ich zakończenia. Oznacza to, iż w naszej ofercie znajduje się wiele usług, które zmierzają do jednego celu. Jest nim oczywiście pozyskanie wszystkich możliwych w danych okolicznościach świadczeń o jak najwyższej wysokości.

Jakie usługi odnajdziesz w naszej ofercie uzyskiwania odszkodowania za szkodę na osobie?

 • na podstawie okoliczności zdarzenia nasi eksperci ustalą, czy posiadacz pojazdu bądź osoba nim kierująca może zostać obciążony odpowiedzialnością cywilną. Jeżeli z jakiejś przyczyny tak się nie stanie, specjaliści EVENTUM ustalą, czy istnieją postawy dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z funduszu gwarancyjnego.
 • ustalenie, czy podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC. Jeżeli tak, radcowie prawni i prawnicy ustalą, w jakim zakładzie ubezpieczeń tę polisę wykupiono.
 • pomoc w sytuacji, gdy poszkodowany jest kierujący i nie doszło do zderzenia z innym pojazdem. Wówczas ocenimy, czy istnieją podstawy dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z OC pojazdu, który prowadziła osoba poszkodowana.
 • ustalenie, w jakim zakresie osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń w zaistniałej sytuacji.
 • wsparcie w przygotowaniu niezbędnej do pozyskania należnych świadczeń dokumentacji.
 • ustalenie wysokości kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty należnych w okolicznościach przedstawionych przez klienta.
 • sformalizowanie roszczeń oraz wystąpienie do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania.
 • reprezentacja klienta podczas całości postępowania przedsądowego.
 • ocena, czy w danej sytuacji zasadnym jest kierowanie powództwa do sądu.
 • przygotowanie pozwu.
 • reprezentacja procesowa w toku całego postępowania sądowego.  

Świadczenia z innych źródeł niż polisa OC

Poza wyżej wymienionymi usługami, których podejmują się nasi eksperci, Kancelaria Prawna EVENTUM posiada w swojej ofercie także inne elementy. Nasi specjaliści z chęcią ustalą, czy poza świadczeniami z tytułu polisy OC, osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługują świadczenia z innych źródeł.

W ramach tych usług oferujemy:

 • ocenę zasadności dochodzenia roszczeń z innych źródeł niż polisa OC. W szczególności są to świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Co więcej, ustalimy, czy istnieją przesłanki dochodzenia roszczeń z ubezpieczenie na życie i ubezpieczeń grupowych.
 • zgłaszanie roszczeń w imieniu klienta w kontekście powyższych rodzajów świadczeń.
 • weryfikację decyzji wydanych przez ZUS/KRUS i towarzystwa ubezpieczeniowe.
 • przygotowanie odwołań od tych decyzji.
 • kierowanie spraw do sądu, jeżeli okoliczności to uzasadniają.

Pod linkami poniżej znajdziesz dalsze informacje związane z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego:

odszkodowanie za wypadek drogowy,

odszkodowanie dla pasażera samochodu lub motocykla,

odszkodowanie za potrącenie pieszego,

odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty,

odszkodowanie dla pasażera autobusu, tramwaju, pociągu.

Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu świadczeń za szkodę na osobie

W naszej kilkunastoletniej karierze zajmowaliśmy się sprawami wielu osób poszkodowanych w wypadkach. Byli to zarówno kierowcy samochodów, motocykli i motorowerów, jak i pasażerowie tych pojazdów. Mamy również doświadczenie w pomocy pieszym, rowerzystom i pasażerom autobusów i tramwajów. W przypadku kierowców udało nam się pozyskać świadczenia także z własnej polisy OC.

Każda kolejna rozwiązana sprawa to kolejne cenne doświadczenie i okazja do poszerzania naszej wiedzy. Chętnie zbadamy Twoją sprawę i dołożymy wszelkich starań, by osiągnąć sukces. A udaje nam się to od wielu lat. Aby potwierdzić prawdziwość tych słów, zebraliśmy poniżej wybrane sprawy, które udało się wygrać.

Są to sprawy z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień uzyskanych za szkodę na osobie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Nasi eksperci wykazują się ogromną skutecznością również w przypadku pozyskiwania świadczeń  innych źródeł.

Święciliśmy więc sukcesy w uzyskaniu dla klienta świadczeń z umowy ubezpieczenia na życie, NNW, jak i ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego). Poniższa lista zawiera odnośniki do artykułów omawiających sprawy z tego zakresu, które udało się wygrać naszym specjalistom.

Kancelaria Prawna EVENTUM – sprawy o odszkodowanie za szkodę na osobie, które wygraliśmy:

Zapraszamy do kontaktu w sprawie odszkodowania za szkodę na osobie

Potrzebujesz więcej informacji na temat odszkodowania za szkodę na osobie? Informacje na temat wygranych przez nas spraw łatwo odnajdziesz wpisując powyższe zdania w wyszukiwarkę. O kilku innych wygranych przez naszą kancelarię sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z OC pisaliśmy również tutaj.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi opracowaniami zamieszczonymi w Centrum Pomocy Poszkodowanym. Właśnie tam dokładnie opisaliśmy dla Państwa roszczenia przysługujące z tytułu wypadków komunikacyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ ODSZKODOWAWCZĄ EVENTUM

Bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i ustalimy szanse na odszkodowanie

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567 

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

  Imię (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Temat

  Wiadomość

  Scroll to Top