Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z polisy OC

odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodnikuDoznałeś obrażeń ciała wskutek upadku na nieodśnieżonej czy nieposypanej nawierzchni? Przewróciłeś się na nierównym, dziurawym chodniku? Podczas jazdy na nartach uległeś wypadkowi z winy innego narciarza? Pies sąsiada pogryzł Twoje dziecko?

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy szkody

Kancelaria EVENTUM Odszkodowania pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. zarządu dróg, zarządcy nieruchomości, właściciela zwierzęcia,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

Wiemy, jak skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy setki osób poszkodowanych w wypadkach na nieodśnieżonych czy nieposypanych chodnikach oraz dziurawych, niewłaściwie utrzymanych nawierzchniach, a także osób poszkodowanych w wypadkach związanych z uprawianiem sportu. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą.

W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za wypadek.

Skutecznie pomagamy także uzyskać świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków albo z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego).

O naszych sukcesach w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie doznane w rozmaitych wypadkach (zarówno w wejściu do kościoła, jak i podczas nauki tańca pole dance, a nawet – na nieodśnieżonym parkingu stacji narciarskiej) pisaliśmy także tutaj:

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach z OC

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu odszkodowanie za dziurę w drodzewypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl