Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z polisy OC

Doznałeś obrażeń ciała wskutek upadku na nieodśnieżonej czy nieposypanej nawierzchni? Przewróciłeś się na nierównym, dziurawym chodniku? Podczas jazdy na nartach uległeś wypadkowi z winy innego narciarza? Pies sąsiada pogryzł Twoje dziecko? Należy Ci się odszkodowanie za szkodę na osobie!

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy szkody

Kancelaria EVENTUM Odszkodowania pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. zarządu dróg, zarządcy nieruchomości, właściciela zwierzęcia,
 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,
 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,
 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,
 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,
 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,
 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,
 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,
 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,
 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

Wiemy, jak skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy setki osób poszkodowanych w wypadkach na nieodśnieżonych czy nieposypanych chodnikach oraz dziurawych, niewłaściwie utrzymanych nawierzchniach, a także osób poszkodowanych w wypadkach związanych z uprawianiem sportu. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą.

W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za wypadek.

Skutecznie pomagamy także uzyskać świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków albo z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego).

O naszych sukcesach w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie doznane w rozmaitych wypadkach (zarówno w wejściu do kościoła, jak i podczas nauki tańca pole dance, a nawet – na nieodśnieżonym parkingu stacji narciarskiej) pisaliśmy także tutaj:

Odszkodowanie za szkodę na osobie – wypadek na nierównym lub śliskim chodniku albo na schodach

Wet floor warning sign

Zima zaskakuje zazwyczaj nie tylko drogowców, ale także właścicieli i zarządców nieruchomości, na których ciąży obowiązek utrzymania w czystości terenu posesji oraz przyległych chodników. Musimy wtedy z wielką ostrożnością pokonywać śliskie, ośnieżone, a często nawet skute lodem chodniki oraz schody. Często niebezpiecznie śliskie są także schody w sklepach i urzędach. Zagrożenie powodować też może rozlana ciecz na podłodze w supermarkecie. Chodzenie po tak śliskich, nieodpowiednio zabezpieczonych nawierzchniach, może zakończyć się dla nas upadkiem i częstokroć złamaniami, a w najlepszym razie bolesnymi krwiakami.

Przyczyną urazu może być także nierówny chodnik, dziura w drodze lub torowisku, źle zabezpieczone prace na drodze, wyszczerbione lub ruchome schody, brak poręczy przy schodach.

Co robić, gdy dojdzie do takiego wypadku?

W miarę możliwości należy zgłosić wypadek właścicielowi posesji, sklepu czy urzędu, gdzie miał miejsce wypadek i uzyskać oświadczenie potwierdzające, że w danym miejscu z danych przyczyn miał miejsce wypadek. Zawiadomienie policji lub straży miejskiej o stanie chodnika lub drogi zagrażającym bezpieczeństwu przechodniów nie tylko pozwoli uniknąć wypadku innym osobom, ale będzie także istotnym dowodem w sporze o odszkodowanie.

Wet Floor

Jeśli byli świadkowie wypadku, to należy poprosić ich o ich dane, a co najmniej numery telefonów – ich zeznania mogą mieć kluczową wartość dla uzyskania odszkodowania.

Jeśli jest możliwość, to należy wykonać zdjęcie miejsca upadku aparatem fotograficznym w telefonie komórkowym. Jeśli sami nie mamy możliwości wykonania zdjęć, to dobrze jest poprosić kogoś bliskiego, aby w miarę możliwości niezwłocznie po naszym wypadku wykonał zdjęcia miejsca wypadku.

W trakcie udzielania pierwszej pomocy medycznej lekarz zapewne zapyta w jakich okolicznościach doszło do urazu – należy wtedy jasno i jednoznacznie wskazać gdzie i z jakiej przyczyny doszło do wypadku. Informacja ta zostanie zapisana w dokumentacji medycznej.

W stresie, szoku powypadkowym wydaje się nam, że nic nam się nie stało, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń. Niejednokrotnie jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach, gdy opuści nas stres powypadkowy, zauważamy dolegliwości, których nie mieliśmy przed wypadkiem. Wszelkiego rodzaju powypadkowe bóle, dolegliwości, w szczególności bóle i zawroty głowy, kręgosłupa szyjnego, kłopoty z koncentracją, rozdrażnienie lub inne niepokojące objawy winny nas zmobilizować do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości.

Podjęcie leczenia jest nieodzowne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania za szkodę na osobie, które złagodzi doznaną krzywdę.

Man shoveling snow from the sidewalk in front of his house after

Jeśli muszą Państwo skorzystać ze specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji, a okres oczekiwania na to leczenie ze środków NFZ jest długi,to prosimy pamiętać, aby zawsze poprosić rachunek lub fakturę VAT za usługę medyczną wykonaną w ramach prywatnego leczenia. Także wszelkie leki niezbędne w leczeniu następstw wypadku należy kupować na fakturę wystawioną na poszkodowanego.

Zachować należy także wszelkie bilety za dojazdy do lekarzy, na rehabilitację, w tym także bilety rodziny, która odwiedzała Państwa w szpitalu. Należy także zachować uszkodzoną w wypadku odzież lub co najmniej wykonać jej zdjęcia obrazujące zakres zniszczenia i markę ubrania.

snow new 1

Szkody polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są zazwyczaj z jednej strony skomplikowane, a z drugiej strony szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc prawnika. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalne odszkodowania ze wszelkich możliwych źródeł za wszelkie możliwe roszczenia. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia społecznego.

Często w tego typu sprawach problemem jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytym stanie miejsca, gdzie miał miejsce wypadek. Nasza kancelaria ustali odpowiedzialny podmiot, wezwie go do naprawienia szkody i wyegzekwuje należne poszkodowanemu świadczenia. Jeśli podmiot odpowiedzialny ma ubezpieczenie OC, to podejmiemy działania w celu uzyskania należnego pełnego odszkodowania od ubezpieczyciela. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za szkodę na osobie z OC

odszkodowanie za dziurę w drodze

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu wypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

Skontaktuj się z nami i nie bądź już sam w sporze z lekarzem, szpitalem i ich ubezpieczycielem.

Strzelbicki_Michal

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567  

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Scroll to Top