Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Wypadek to zdarzenie, którego nie da się przewidzieć. Czasem może niestety zdarzyć się, że do wypadku dojdzie podczas pracy. Skutki takich zdarzeń mogą być bardzo poważne. Wśród nich znajdują się na przykład czasowa lub permanentna niezdolność do pracy, czy nawet konieczność przekwalifikowania.

Kolejnym skutkiem wypadku przy pracy może być także konieczność stałej pomocy i opieki. Poza najważniejszymi skutkami, tymi zdrowotnymi oczywiście, wypadek przy pracy oznacza nieprzewidziane koszty finansowe. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM chętnie pomoże Ci uzyskać należne środki.

Czy w wyniku wypadku przy pracy doznałeś obrażeń ciała? Wypadek przy pracy spowodował, że jesteś niezdolny do pracy? Czy po wypadku musisz się przekwalifikować lub wymagasz stałej pomocy i opieki?

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pomoże Ci uzyskać odszkodowanie

Nasi specjalisty zrobią co tylko w ich mocy, by pomóc Ci uzyskać wszystkie świadczenia, które przysługują Ci w wyniku zaistniałego wypadku przy pracy. Mowa tu więc nie tylko o odszkodowaniu z ubezpieczenia OC pracodawcy czy też innego podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę.

W sytuacji wypadku przy pracy osoba poszkodowana ma prawo do wypłaty odszkodowania także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie, jak również z ubezpieczenia społecznego. To ostatnie wypłaca ZUS albo KRUS. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM posiada szeroką ofertę usług związanych z wypadkiem przy pracy.

W pierwszej kolejności nasi eksperci pomagają klientom dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania. W tym drugim przypadku może ono przyjąć formę zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, czy dojazdów. Co więcej, zwrot można uzyskać za utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, jak i utracone dochody.

Poza tego rodzaju świadczeniami, nasi radcowie prawni i prawnicy postarają się o rentę z polisy OC w ramach usług związanych z wypadkiem przy pracy.  Jakie usługi oferuje Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM w związku z poszczególnymi świadczeniami?

Wypadek przy pracy – oferta EVENTUM

Zajmując się sprawą klienta, z pierwszej kolejności nasi eksperci ustalą, czy w zaistniałych okolicznościach występuje podstawa do roszczenia o odszkodowanie. Także na tym  etapie dojdzie do wyjaśnienia, który podmiot trzeci (pracodawca, przedsiębiorca lub jeszcze inny podmiot) ponosi w danej sytuacji odpowiedzialność cywilną.

Warto pamiętać, że nawet w sytuacji, w której do wypadku doszło z niczyjej winy, poszkodowany może mieć prawo do odszkodowania. Następnie dojdzie do ustalenia, czy podmiot, który obarczony jest odpowiedzialnością cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC oraz w jakim zakładzie ubezpieczeń ją uzyskał.

Po tych ustaleniach dochodzi do wyznaczenia zakresu świadczeń, jakie w danych okolicznościach przysługują poszkodowanemu. Dzięki temu wiadomo będzie, jaką dokumentacje należy przygotować. Da ona podstawę do ustalenia wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

Kolejnym etapem dochodzenia praw klienta, który stanowi integralną część oferty Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM, jest przygotowanie i zgłoszenie roszczeń wobec ubezpieczyciela. Jesteśmy z klientem aż do samego zakończenia jego sprawy.

Wsparcie na każdym etapie sprawy klienta

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro klienta. Właśnie dlatego reprezentujemy klientów  w toku całego postępowania przedsądowego. Co więcej, jeżeli ubezpieczyciel nie wyrazi woli współpracy, oceniamy zasadność kierowania sprawy do sądu.

W sytuacji, w której wejście na drogę procesu sądowego okaże się wskazane, nasi eksperci zajmą się przygotowaniem pozwu i innych koniecznych dokumentów. Oferujemy ponadto wsparcie klientom w trakcie całego postępowania sądowego. Radcowie prawni i prawnicy EVENTUM reprezentują wówczas klienta w sądzie.

Opisane powyżej elementy oferty Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM to tylko główne i najważniejsze czynności, jakie wykonują nasi specjaliści. Zajmujemy się także oceną tego, czy klientowi należą się świadczenia z innych różnych źródeł. Wyróżnia się tu przede wszystkim świadczenia z ZUS/KRUS oraz polis na życie i grupowych.

Naturalnie po ustaleniu istnienia roszczenia powyższych rodzajów specjaliści EVENTUM zgłaszają roszczenia do stosownych organów i instytucji. Następnie, w momencie uzyskania decyzji towarzystw ubezpieczeniowych, analizują ich treść. Gdyby doszło do pokrzywdzenia osoby uprawnionej, prawnicy EVENTUM przygotują odwołania i skierują sprawę do sądu, jeżeli będzie to konieczne.

Wieloletnie doświadczenie w odszkodowaniach za wypadek przy pracy

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM już od 12 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Specjaliści tworzący zespół naszej kancelarii mogą pochwalić się rozległą wiedzą popartą bogatym doświadczeniem. Właśnie dlatego wiemy jak skutecznie pomóc naszym klientom.

Pomoc ta przynosi bowiem wymierne efekty. Na potwierdzenie powyższego stanowiska poniżej prezentujemy wybrane sprawy naszych klientów. Udało nam się uzyskać dla nich odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę, która powstała w wyniku wypadku przy pracy. Możesz przeczytać o tym więcej tutaj.

Poza tymi świadczeniami możemy pochwalić się bogatym katalogiem spraw, w których nasi eksperci pozyskali wypłaty z umów ubezpieczenia na życie, NNW oraz ubezpieczenia grupowego. Dowiesz się więcej na ten temat klikając tutaj.

Poniżej prezentujemy listę artykułów, w których opisaliśmy różne sukcesy związane ze sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odszkodowaniach za wypadek przy pracy?

Poza samą pomocą dla klientów, Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM stara się uświadamiać ich na temat przysługujących im praw. Jak doskonale wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi. Jako wieloletni i doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie staramy dzielić się nią z każdym, kto chce dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Właśnie taki cel przyświecał utworzeniu Centrum Pomocy Poszkodowanym, które funkcjonuje przy naszej kancelarii. Pod poniższymi linkami odnajdą Państwo ciekawe opracowania na temat różnych rodzajów wypadków przy pracy. Są to praktyczne i zrozumiale napisane poradniki, które co prawda nie zastąpią fachowej pomocy, ale pozwolą na większe zrozumienie praw i roszczeń, jakie przysługują poszkodowanym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie: