Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym potrafi być niebezpieczna. Także i w tej gałęzi gospodarki dochodzi do wypadków podczas pracy. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM posiada w swojej ofercie usługi, dzięki którym możliwe jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Doznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym? Czy wypadek przy pracy w rolnictwie spowodował niezdolność do pracy? W jego wyniku musisz się przekwalifikować? Potrzebujesz teraz stałej pomocy i opieki?

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie, jakie przysługuje za wypadek przy pracy w rolnictwie. Nasi specjaliści postarają się nie tylko o odszkodowanie z OC rolnika bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także wszystkie inne świadczenia, jakie należą Ci się w zaistniałych okolicznościach.

Eksperci EVENTUM pomogą uzyskać wysokie odszkodowanie

Jako zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie i rozległą wiedzę na temat odszkodowań, Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM stawia dobro klientów na pierwszym miejscu. Właśnie dlatego staramy się w każdej sprawie pozyskać świadczenia ze wszystkich możliwych w danych okolicznościach źródeł.

Oznacza to, że poza odszkodowaniem z OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, postaramy się w Twoim imieniu o wypłatę z ubezpieczenia na życie, NNW, jak i z ubezpieczenia społecznego. To ostatnie pozyskuje się z ZUS bądź KRUS. Poza tymi świadczeniami, można starać się także o różne inne wypłaty.

Są to w szczególności różne rodzaje odszkodowania. Zalicza się do nich na przykład zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, jak i koszty opieki osoby trzeciej. Co więcej, w wyliczaniu wysokości takich odszkodowań uwzględnia się także utracone rzeczy osobiste oraz dochody.

Poza wymienionymi wyżej rodzajami odszkodowań i zadośćuczynienia, nasi specjaliści starają się w imieniu klientów o pozyskanie rent z polisy OC. Jakie usługi wchodzą w skład oferty Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM dedykowanej osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w gospodarstwie rolnym?

Oferta kancelarii EVENTUM – wypadki przy pracy w rolnictwie

Jakie czynności wchodzą w skład oferty kancelarii EVENTUM w kontekście spraw wypadków przy pracy w rolnictwie? Poniżej prezentujemy listę usług i czynności, jakie wykonują nasi specjaliści po przyjęciu sprawy klienta.

– W pierwszej kolejności dochodzi do ustalenia, czy w zaistniałych okolicznościach można obciążyć odpowiedzialnością cywilną podmiot trzeci. Przy wypadkach podczas pracy w rolnictwie może być to w szczególności rolnik lub jakiś inny podmiot. Warto pamiętać jednak, że nawet jeżeli nikt nie ponosi winy za wypadek, można starać się o odszkodowanie. Nie ma też znaczenia, kto jest właścicielem gospodarstwa (np. członek rodziny).

– Następnie ustala się, czy podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC i zakład ubezpieczeń, z którym ją podpisał.

– Później ekspert zajmie się wyznaczeniem zakresu roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy w rolnictwie.

– Na dalszym etapie działania prawnik lub radca prawny EVENTUM pomoże klientowi zgromadzić niezbędną dokumentację. Da ona podstawę wyznaczeniu kwot należnego odszkodowania, renty i zadośćuczynienia.

– Specjalista EVENTUM formułuje następnie roszczenia i w imieniu klienta zgłasza żądania wypłaty odszkodowania do ubezpieczyciela podmiotu odpowiedzialnego za wypadek.

Wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego

– Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM reprezentuje klientów w toku całego postępowania przedsądowego. Często na tym etapie udaje się zakończyć sprawę.

– W obliczu braku chęci współpracy ubezpieczyciela, może jednak okazać się, że konieczne będzie wniesienie powództwa do sądu. Nasi specjaliści zajmują się ustaleniem, czy w konkretnej sprawie taki krok będzie opłacalny.

– Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, nasza kancelaria oferuje przygotowanie pozwu, jak i reprezentację klienta w sądzie w toku całego jego trwania.

Poza wspomnianymi rodzajami usług, Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM postara się o świadczenia ze wszystkich możliwych źródeł. Właśnie dlatego zakres oferty rozszerza się o następujące rodzaje czynności:

– Ocena, czy osobie poszkodowanej przysługują świadczenia z innych źródeł. Mogą być to świadczenia z ZUS/KRUS, a także wynikające z ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia grupowego.

– Zgłaszane roszczeń w zakresie świadczeń poza tradycyjnym odszkodowaniem i zadośćuczynieniem do właściwych podmiotów i zakładów ubezpieczeń.

– Analiza decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Także i przy tych rodzajach świadczeń przygotowujemy odwołania i kierujemy sprawę do sądu, o ile w danych okolicznościach okaże się to konieczne.

Wieloletnie doświadczenie z wypadkami przy pracy w rolnictwie

Już od 12 lat pomagamy klientom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM to zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach ekspertów. Działalność kancelarii na przestrzeni lat przyniosła liczne sukcesy.

Jest to niewątpliwie znak, że nasi specjaliści wiedzą, co robią, a ich pomoc przynosi oczekiwane efekty.  Udało nam się opisać sprawy klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie. Wszyscy z nich byli poszkodowani w wyniku wypadku przy pracy. Możesz poczytać o tych sprawach klikając tutaj.

Poza standardowym zadośćuczynieniem i odszkodowaniem na tradycyjnych zasadach, nasi eksperci postarają się w Twoim imieniu także o inne świadczenia. Są to przede wszystkim wypłaty z umów ubezpieczenia na życie, NNW albo z umów ubezpieczenia grupowego. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o naszych sukcesach na tym polu.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami, które przygotowaliśmy w odniesieniu do najciekawszych spraw związanych z pracą w rolnictwie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odszkodowaniach za wypadek w rolnictwie?

Jako doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach doskonale rozumiemy potrzebę poszerzania swojej wiedzy i świadomości na temat praw i roszczeń przysługujących poszkodowanym w wypadkach w rolnictwie. Staramy się zawsze dzielić swoją wiedzą, by nasi klienci jak najlepiej rozumieli, jakie czynności wykonujemy w ich imieniu i jaki mają one cel.

Właśnie z powodu tej chęci poszerzania horyzontów naszych klientów (i nie tylko!) powstało Centrum Pomocy Poszkodowanym. Można w nim odnaleźć ciekawe i edukujące opracowania na temat różnych zagadnień prawa ubezpieczeniowego. Pod poniższymi linkami umieściliśmy dla Państwa te opracowania, które najbardziej dotyczą odszkodowań za wypadek w rolnictwie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl