Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (lekarski)

W sytuacji zagrożenia naszego zdrowia ważna jest każda sekunda. Czasem może jednak dojść do błędu lekarskiego, który kosztuje nas mnóstwo zdrowia, czasu i pieniędzy. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM w swojej ofercie posiada szeroki zakres usług, by wesprzeć klientów w sytuacji błędu medycznego, zwanego także lekarskim.

Czy w trakcie leczenia postawiono Ci błędną diagnozę? Lekarz wybrał metodę leczenia, którą uznano już za nieskuteczną bądź nieodpowiednią? Czy podczas zabiegu, któremu się poddałeś, doszło do nieprawidłowości? Nie przedstawiono Ci ryzyka operacji, po której wystąpiły niespodziewane przez Ciebie powikłania?

Czy w wyniku wadliwie poprowadzonego porodu ucierpiało Twoje dziecko? Lekarz nie wykonał w jego trakcie cesarskiego cięcia, które było wskazane w Twojej sytuacji? Podczas pobytu w szpitalu zaraziłeś się gronkowcem, klebsiellą bądź inną bakterią? Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM zrobi wszystko, by Ci pomóc.

Błąd medyczny – kiedy można go stwierdzić?

Aby ustalić prawidłową definicję określonego pojęcia, by móc używać go w praktyce prawnej, warto zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W swoim wyroku z dnia 1 kwietnia 1955 roku, o sygnaturze IV CR 39/54, Sąd Najwyższy dokonał definicji pojęcia błędu medycznego.

Przez błąd medyczny rozumie się więc postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej. Zakres ten jest ograniczony oczywiście do wiedzy i nauki dostępnej dla lekarza w określonych okolicznościach. Warto w tym miejscu podkreślić, że jako błąd medyczny można zaklasyfikować zarówno działanie, jak i powstrzymanie się od niego.

Najczęściej błąd medyczny przyjmuje jedną z czterech postaci. Może być to zaniechanie w diagnostyce, błędna diagnoza pacjenta, czy też zaniechanie w leczeniu, zanim pacjent otrzyma w ogóle szansę wyzdrowienia. Ostatnim najczęściej spotykanym rodzajem błędu medycznego jest nieprawidłowe leczenie.

Nieprawidłowe leczenie jako jeden z najczęstszych błędów lekarskich

Do tej kategorii błędów medycznych można zaliczyć kilka działań i zaniechań lekarzy. Wśród nich najczęściej dochodzi do błędnego wyboru sposobu leczenia. Nierzadko niestety zdarzają się zabiegi przeprowadzone nierzetelnie, w wyniku których pacjent cierpi. Do błędu może dojść także w trakcie samych zabiegów.

Poza tego rodzaju nieprawidłowościami, zdarzają się przypadki nieprawidłowego doboru metod rehabilitacji, a także aplikowanie pacjentowi niewłaściwych leków. Szpitale znajdują się nierzadko w złej sytuacji finansowej, przez co zabiegów dokonuje się przy użyciu niesprawnego sprzętu medycznego.

Co więcej, błędem lekarskim można określić również niewłaściwą opiekę nad pacjentem, który przebywa na terenie placówki służby zdrowia. Właśnie dlatego do kategorii błędu medycznego zalicza się również często występujące zakażenia szpitalne, na przykład gronkowcem bądź żółtaczką.

Chociaż ciężko czasem podjąć właściwą decyzję, gdy lekarz proponuje różne alternatywy, najważniejsze jest prawidłowe uświadomienie pacjenta na temat ryzyka. Niestety zdarza się, że pacjentowi przedstawiono niewłaściwe i nieprawdziwe skutki uboczne i powikłania danego zabiegu. Czasem wręcz pacjenta nie informuje się o nich w ogóle.

Kiedy stwierdza się błąd medyczny?

Aby móc przyjąć, że doszło do błędu medycznego, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszy z nich, to konieczność wystąpienia postępowania personelu medycznego obiektywnie niezgodnego ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej. Druga przesłanka, to charakter zawiniony takiego postepowania.

Ten drugi warunek uzależniony jest przede wszystkim od okoliczności, jakie wystąpiły w danej sprawie. Oczywiście, aby móc stwierdzić, że doszło do takiej nieprawidłowości, konieczna jest wiedza medyczna. Warto jednak pamiętać, że prawo polskie wymaga od służby zdrowia wysokiego poziomu profesjonalizmu.

Co więcej, wedle obowiązującego prawa cywilnego, o wystąpieniu błędu medycznego przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia. Mówiąc precyzyjniej, nie ma znaczenia wyłącznie wina umyślna, ale również najmniejsze niedbalstwo czy lekkomyślność personelu medycznego.

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błąd medyczny?

Co do zasady, podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie błędu medycznego jest lekarz, który popełnia dany błąd. W praktyce jednak lekarz rzadko działa tylko we własnym imieniu. Często jest on zatrudniony przez placówkę służby zdrowia. Nierzadko błąd medyczny jest wynikiem działania szerszego personelu danej placówki.

Właśnie w takich sytuacjach odpowiedzialność cywilna przechodzi na daną placówkę służby zdrowia – szpital czy przychodnię. Najcięższe sprawy z zakresu błędu medycznego występują wtedy, gdy pacjent prowadził leczenie w kilku różnych placówkach i u różnych lekarzy.

Sprawy te są najcięższe, ponieważ przypisanie w takiej sytuacji odpowiedzialności cywilnej konkretnemu podmiotowi jest znacznie utrudnione. W praktyce są to najczęściej sprawy z zakresu zakażeń szpitalnych. Mogą się one ujawnić nawet po wielu latach od zakończenia leczenia.

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM i jej doświadczenie

Na przestrzeni kilkunastu lat praktyki, jaką może pochwalić się Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM, reprezentowaliśmy już dziesiątki klientów poszkodowanych w wyniku błędu w leczeniu. Do katalogu wygranych przez nas spraw można zaliczyć najróżniejsze zadośćuczynienia. Poniżej zamieszczamy opisy różnych rodzajów spraw rozwiązanych przez naszych specjalistów.

Nierozpoznanie choroby, które doprowadziło do opóźnienia wdrożenia odpowiedniego leczenia pacjenta. To chorób tych zaliczają się: nowotwór, złamanie pięty, uszkodzenie moczowodu, zawał serca, a także niedrożność lub perforacja jelit.

Błędne diagnozy, takie jak skierowanie pacjenta z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego na leczenie cukrzycy. Trafiła do nas również sprawa, w której u pacjenta zdiagnozowano zapalenie jądra zamiast skrętu jądra. Wówczas doszło do wdrożenia leczenia farmakologicznego zamiast operacyjnego.

Niektóre sprawy związane były nie tyle z działaniem personelu medycznego, co jego zaniechaniem. W jednej ze spraw doszło do niewykonania wymaganych badań obrazowych głowy. W innej personel medyczny zaniechał leczenie operacyjnego krwiaka po operacji kręgosłupa. Niestety stracili na tym pacjenci, którzy doznali pogorszenia zdrowia, utrwalenia choroby, czy nawet śmierci.

Jakie sprawy rozwiązali specjaliści Kancelarii EVENTUM?

Kolejnym przykładem sprawy, w jakiej udzieliliśmy efektywnej pomocy, jest wykonanie zabiegu usunięcia macicy z przydatkami. Okoliczności sprawy wskazywały, iż taki zabieg nie był potrzebny ze względu na brak stosownych medycznych wskazań. Co więcej, rozwiązaliśmy również sprawy z zakresy błędu technicznego podczas operacji.

Do błędu medycznego dochodzi także w profilaktyce pooperacyjnej. Przykładem takiej sytuacji może być niedostatecznie krótkie stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjenta po zabiegu ortopedycznym. Skutkiem tego działania był rozwój u pacjenta zakrzepicy żylnej. Niestety zdarza się także wykorzystanie historycznych i zarzuconych dawno temu metod leczenia, jak na przykład moczenie ran w mydlinach.

Do katalogu rozwiązanych przez naszych specjalistów spraw zaliczają się różne błędy okołoporodowe. Są to przede wszystkim: brak lub opóźnienie cięcia cesarskiego, błędna interpretacja wyników badań i zapisów KTG, czy użycie niedozwolonych manewrów okołoporodowych. Czasem placówka służby zdrowia nie zadbała także o pełną diagnostykę matki i dziecka.

Bezpośrednim skutkiem takich niewłaściwych działań i zaniechań może być niedotlenienie okołoporodowe, porażenie splotu barkowego, a nawet zgon dziecka. Kolejny rodzaj spraw, jakie rozwiązujemy, wiąże się z wykonywaniem zabiegów i operacji na pacjentach bez wyrażenia przez nich świadomej zgody.

Co więcej, nasi eksperci mają doświadczenie w sprawach wadliwego leczenia zakażeń szpitalnych. Zdarzało się, że pacjentowi podano niewłaściwe antybiotyki, pomimo wiedzy, że dana bakteria, przez którą cierpi pacjent, jest na nie odporna. I wreszcie, zajmujemy się najróżniejszymi innymi sprawami naruszenia praw pacjenta w toku prawidłowo prowadzonego leczenia.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny w leczeniu

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM zawsze staje na wysokości zadania, by dla swoich klientów pozyskać jak najwyższe możliwe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę wynikającą z błędu medycznego. Możesz dowiedzieć się więcej o wybranych sprawach naszych klientów tutaj.

Nie są to jednak jedyne świadczenia, o jakie postaramy się w Twoim imieniu. Albowiem nasi specjaliści pomogą Ci pozyskać świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia na życie, polis NNW, a także z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego). Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Lista spraw wygranych przez specjalistów EVENTUM

Poniżej umieszczamy listę spraw z błędem lekarskim oraz za naruszeniem praw pacjenta, które Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM rozwiązała dla swoich klientów:

Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudne może być dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Są to sytuacje wymagające zarówno rozległej wiedzy prawniczej, jak i medycznej. Swoją ofertę Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM kieruje do osób poszkodowanych wskutek najróżniejszych błędów medycznych.

W Twoim imieniu postaramy się o możliwie jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienia. Wniesiemy o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej, dojazdów, a także utraconych lub zniszczonych rzeczy osobistych. Co więcej, nasi eksperci zadbają o czynności niezbędne do wypłaty renty z polisy OC podmiotu leczniczego (np. szpitala) albo lekarza, który dokonał błędu.

Co więcej, jako zespół specjalistów posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach błędów medycznych, doprowadzamy każdą sprawę do końca. Oznacza to, iż prowadzimy także postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM  – oferta

Nasi specjaliści zapewnią Ci kompleksową obsługę w związku ze szkodami wywołanymi błędem medycznym. Do ich zadań będą więc należeć:

– weryfikacja, czy na podstawie danych okoliczności można stwierdzić błąd medyczny i obciążyć odpowiedzialnością cywilną podmiot leczniczy lub lekarza.

– ocena, czy w zaistniałych okolicznościach doszło do zdarzenia medycznego.

– ustalenie, czy podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną w wyniku tego zdarzenia posiada polisę ubezpieczenia OC. Jeżeli tak, to w którym zakładzie ubezpieczeń tę polisę zawarł.

– określenie zakresu roszczeń, jakie w danej sytuacji przysługują osobie poszkodowanej.

– pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji, a także ustalenie wysokości należnych kwot odszkodowania, renty i zadośćuczynienia.

– sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi.

– reprezentacja klienta w toku całego postępowania przedsądowego.

– przygotowanie wniosku do komisji wojewódzkiej oraz reprezentacja klienta we wszystkich etapach postępowania.

– ocena, czy w danej sprawie jest zasadne kierowanie powództwa do sądu.

– przygotowanie pozwu i reprezentacja procesowa w czasie całego postępowania sądowego.

Podejrzewam, że doszło do błędu medycznego – co robić?

Jak już wcześniej wspomniano, sprawy związane ze skutkami błędów medycznych należą do tych najcięższych. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak przygotować się na każdą ewentualność. Ogromnie ważną kwestią jest na przykład posiadanie pełnej dokumentacji leczenia, któremu zostaliśmy poddani.

Jest to kwestia kluczowa w przypadku hospitalizacji. Warto pamiętać, że karta informacyjna, zwana także wypisem, nie jest pełną dokumentacją. Placówka służby zdrowia, jaką jest szpital, ma obowiązek prowadzić szczegółową dokumentację naszego pobytu. Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji?

Są to w szczególności wyniki wszystkich przeprowadzonych badań. Co więcej, na dokumentację medyczną ze szpitala powinny składać się także raporty z zastosowanych procedur medycznych. Zaliczają się do nich oczywiście raporty z przeprowadzonych zabiegów.

Kolejną niezwykle ważną kwestią jest skutek pozostawania w mocy art. 26 i art. 27 ustawy z dnia z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta. A mianowicie dzięki tym przepisom pacjent ma prawo wglądu w dokumentację medyczną, jak i pozyskania poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii. Oznacza to, że placówka zdrowotna ma obowiązek wydania nam tej dokumentacji.

Kiedy zgłaszać sprawę do prokuratury?

Nie każdy wie, że w sytuacji poważnych wątpliwości co do rzetelności i uczciwości personelu medycznego, można złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury. Można tego dokonać w szczególności, gdy zaniedbanie wywołało ważne skutki na naszym zdrowiu. Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozwala na pewną przewagę w postępowaniu karnym.

Albowiem wówczas poszkodowany może występować w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Korzyści z postępowania karnego występują nawet wtedy, gdy nie dojdzie do skazania sprawcy. Podczas tego procesu dochodzi bowiem do zabezpieczenia dokumentacji medycznej, jak i uzyskania opinii biegłych na temat przedstawionych przez nas zarzutów.

Kolejnym ważnym elementem walki o swoje prawa jest zasięgnięcie opinii innego specjalisty z danej dziedziny medycznej, który pracuje w innej placówce. W takiej sytuacji nie uzyskamy prawnie wiążącej opinii biegłego sądowego. Pozwoli to jednak na oszacowanie szansy na wygraną przed sądem, kiedy dojdzie do powołania biegłego sądowego.

W każdym przypadku to właśnie opinia biegłego lekarza wybranego z listy biegłych będzie kluczowa. Na jej podstawie sąd stwierdzi, czy doszło do popełnienia zawinionego błędu medycznego, czy też nie.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu przy błędzie medycznym?

Obecnie obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza dwie drogi starania się o wynagrodzenie cierpień, jakie może spowodować błąd medyczny. Pierwszą z tych dróg jest postępowanie przed wojewódzką komisją ds.. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Czym charakteryzuje się ten sposób pozyskania odszkodowania i jak przebiega? Warto w pierwszej kolejności wspomnieć, iż ten rodzaj roszczenia przysługuje wyłącznie pacjentom, którzy stali się ofiarą błędu medycznego po 1 stycznia 2012 roku. Do wszystkich zdarzeń sprzed tej daty stosuje się drugi sposób, który omówimy później.

Do wszczęcia postępowania przed wspomnianą już wojewódzką komisją konieczne jest złożenie wniosku do tego organu. Następnie komisja w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia przez nas wniosku ustali i rozstrzygnie, czy doszło do zdarzenia okolicznego. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, rozpoczyna się drugi etap tego postępowania.

Polega on na przedstawieniu przez ubezpieczyciela szpitala propozycji odszkodowania. Jeżeli jego wysokość okaże się satysfakcjonująca, poszkodowany traci prawo do starania się o odszkodowanie w inny sposób. W przypadku odrzucenia oferty, w dalszym ciągu istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w innym trybie.

Za i przeciw postępowania przed komisją

Pierwsze z rozwiązań proponowanych przez prawo ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie korzyścią jest fakt, iż takie postępowanie przed komisją trwa zwykle mniej czasu, niż tradycyjna droga do pozyskania odszkodowania. Co więcej, kluczem do uzyskania odszkodowania jest ustalenie wyłącznie, czy doszło do zdarzenia medycznego.

Oznacza to, że kwestię odszkodowania dla klienta rozstrzyga sam fakt zaistnienia zdarzenia medycznego, a nie bardziej subiektywne ustalenie winy leżącej po stronie personelu placówki służby zdrowia. Niemniej jednak, postępowanie przed komisją posiada także pewne wady, które zniechęcają do jego wyboru.

Po pierwsze, w przypadku tego trybu mamy do czynienia z górnymi limitami odszkodowań. Jeżeli pacjent przeżył leczenie, górna granica wysokości odszkodowania wynosi 100 tys. zł. Gdy w wyniku błędu doszło do zgonu pacjenta, można uzyskać w tym trybie maksymalnie 300 tys. zł.

Co więcej, w przypadku tej drogi do odszkodowania, osoba uprawniona zrzeka się renty, jak i przyjęcia przez szpital odpowiedzialności na przyszłość za skutki błędu medycznego. I wreszcie, przy ustalaniu wysokości odszkodowania pomija się w tym trybie kilka ważnych kwestii. Są to na przykład poniesione koszty leczenia czy utracone zarobki poszkodowanego. Liczy się wyłącznie skutek, jaki błąd wywołał w zdrowiu pacjenta.

Tradycyjny tryb dochodzenia roszczeń za błąd lekarski

W przypadku zadecydowaniu o wyborze właśnie tego trybu dochodzenia roszczeń za błąd lekarski, sprawa wygląda nieco inaczej niż przy komisji. W pierwszej kolejności roszczenie kieruje się wówczas do podmiotu, który ponosi odpowiedzialność cywilną za błąd lekarski i jego ubezpieczyciela.

Gdyby doszło do odmowy wypłaty odszkodowania, sprawa wówczas kierowana jest do sądu. W toku tego postępowania najważniejszą kwestię stanowi opinia wydana przez biegłego sądowego. Sędzia jako prawnik nie posiada zwykle odpowiedniego przygotowania medycznego do stwierdzenia błędu medycznego.

Właśnie dlatego tak ważne jest stanowisko biegłego sądowego powołanego do sprawy. Aby móc zwiększyć swoje szanse na wygraną sprawę w sądzie, warto zastosować się do wskazówek odnośnie gromadzenia dokumentacji medycznej, które pojawiły się wyżej.

Pomóc może ponadto zawiadomienie organów ścigania, jak i skonsultowanie sprawy z innym zaufanym lekarzem. Ta metoda starań o pozyskanie odszkodowania jest niewątpliwie bardziej czasochłonna. Posiada jednak wiele zalet, które warto przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Dlaczego warto starać się o odszkodowanie w trybie „tradycyjnym”?

Po pierwsze, w przypadku ustalania wysokości odszkodowania za błąd medyczny metodą tradycyjną, nie liczy się wyłącznie skutek na zdrowiu, jaki obecnie wywołał błąd medyczny. Odszkodowanie będzie zatem wyższe o skutki, które dopiero mogą wystąpić. Idąc tą drogą nie odbieramy sobie również prawa do przyznania renty wyrównawczej.

Co więcej, w trybie tradycyjnym można starać się również o rentę na zwiększone potrzeby. Mogą być to więc środki na leczenie, rehabilitację, opiekę, czy specjalistyczną dietę. Prawdopodobnie najważniejszą korzyścią płynącą z tradycyjnego trybu dochodzenia roszczeń w takich sprawach, jest szansa na pełne odszkodowanie.

Oznacza to, że kwota odszkodowania w tym trybie obejmie między innymi zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot wielu rodzajów kosztów leczenia, jak i rehabilitacji. Uwzględnia się tu ponadto koszty wszelkich dojazdów, a nawet utracone dochody. W przypadku tradycyjnego trybu roszczenia nie ma także górnej granicy odszkodowania.

Jak wybrać metodę roszczenia?

Ostatnią ogromną zaletą postępowania w trybie tradycyjnym jest fakt, iż w wypadku śmierci pacjenta spowodowanej błędem medycznym, prawa do odszkodowania przechodzą na bliskich pacjenta. Jednak poza samym odszkodowaniem rodzina nabiera wielu praw z zakresu prawa cywilnego.

Są to więc prawo do zadośćuczynienia, odszkodowania, jak i zwrotu kosztów pogrzebu, czy renty. Różnica pomiędzy trybem tradycyjnym i komisją jest ponownie taka, iż w przypadku tego drugiego trybu obowiązują górne limity odszkodowań.

Jak niewątpliwie wykazano, sprawy związane z błędem medycznym są często bardzo skomplikowane i złożone. Co więcej, w tych sprawach mamy do czynienia także z szerokim wachlarzem dostępnych roszczeń i trybów ich przedstawiania. Właśnie dlatego warto zgłosić się o pomoc do doświadczonego eksperta.

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM rozwiązała już wiele tego rodzaju postępowań odszkodowawczych. Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów pozwoli na dobranie najlepszej w danych okolicznościach drogi do uzyskania odszkodowania. Co więcej, dzięki nam uda Ci się uzyskać najwyższe możliwe odszkodowania ze wszelkich źródeł.

Masz dodatkowe pytania na temat odszkodowań za błąd medyczny?

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiał Twoich wątpliwości, bądź czujesz, że chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań za błąd medyczny, mamy na to rozwiązanie. W naszym Centrum Pomocy Poszkodowanym odnajdziesz wiele ciekawych opracowań na temat tego rodzaju odszkodowania i wielu innych.

 

Skontaktuj się z nami – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szansę na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu błędów medycznych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

    Imię (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Wiadomość