Odszkodowanie za pożar, zalanie i inne szkody w mieniu

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi dla wielu z nas. Chcemy czuć się w nim bezpiecznie, dlatego często decydujemy się na ubezpieczenie go. Czasem niestety naprawy tego, co zniszczyły różne żywioły, nie wynagradza suma odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela.

Bez względu na to, co było przyczyną zniszczenia naszego mienia, mamy prawo starać się o naprawę tego stanu rzeczy. Właśnie dlatego warto zasięgnąć rady osób, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań mających na celu przywrócić dom do jego pierwotnego stanu tak szybko, jak to możliwe.

Czy Twój dom albo mieszkanie ucierpiało w wyniku pożaru, zalania albo innego zdarzenia? Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokrywa szkód w całości? A być może ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Zgłoś się do Kancelarii Prawnej EVENTUM. Zadbamy o to, abyś otrzymał pełne odszkodowanie. Nasi prawnicy są po Twojej stronie.

POMOC W UZYSKANIU WYSOKIEGO ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ W MIENIU

Kancelaria Prawna EVENTUM powstała po to, by pomagać poszkodowanym i uzyskiwać dla nich jak najwyższe odszkodowania. 

We wszystkich sprawach o odszkodowania, które prowadzą radcowie prawni i adwokaci, kładziemy nacisk na uzyskanie dla Klienta jak najwyższej możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania. Co więcej, robimy wszystko, by zaspokoić roszczenia Klienta ze wszystkich możliwych źródeł. W przypadku szkody na mieniu będzie to więc pozyskanie wypłaty z polisy Klienta lub podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność cywilną za powstałą szkodę. 

Jak więc najczęściej przebiega postępowanie naszych specjalistów, które ma na celu uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania dla Klienta za szkodę na mieniu? Do swojej oferty Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM włączyła wiele różnych usług, które w stosunkowo prosty sposób zapewnią Ci należyte wsparcie. Niezależnie od tego, czy mowa o szkodach pożarowych, czy jakichkolwiek innych — możesz na nas polegać!

JAK MOŻEMY CI POMÓC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ NA MIENIU?

Osoby, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, mogą liczyć na fachową pomoc naszych specjalistów. W ramach oferty naszej kancelarii wykonujemy wiele różnych usług, dzięki którym Twoja szkoda ulegnie jak największemu pokryciu.

Do oferty Kancelarii EVENTUM w przypadku szkody na mieniu należy zaliczyć:

– ustalenie podstaw obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego na podstawie okoliczności sprawy. Może być to na przykład sąsiad, wykonawca robót budowlanych, kierownik budowy, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa oraz wiele innych podmiotów,

– ustalenie, czy i w jakim zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC,

– wyznaczenie zakresu roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej na zasadzie szkody na mieniu,

– ustalenie, czy kwota, którą wypłacił poszkodowanemu ubezpieczyciel, jest adekwatna do warunków polisy,

– jeżeli poszkodowany spotkał się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, ustalenie, czy takie stanowisko posiada stosowne uzasadnienie,

– pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej w postępowaniu oraz dającej podstawę wyznaczeniu wysokości kwot odszkodowania należnych klientowi,

– sformułowanie roszczeń i wystąpienie do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania w odpowiedniej sumie,

– reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania przedsądowego,

– ocenę, czy zaistniałe okoliczności dają podstawę do wszczęcia postępowania sądowego i stwierdzenie, jakie są szanse na wygranie w procesie,

– przygotowanie pozwu i reprezentację klienta w toku całego postępowania przed sądem.

NASZE DOŚWIADCZENIE W POZYSKIWANIU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY POŻAROWE 

Nasze sukcesy mówią same za siebie – zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami, które opisują przykładowe sprawy o odszkodowania za szkody w mieniu:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl