Zaniżone odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM skutecznie pomaga swoim Klientom uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku.

Jeżeli otrzymałeś odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku w oparciu o kosztorys ubezpieczyciela, to zapewne nie otrzymałeś pełnego odszkodowania.

Likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wymaga od ubezpieczyciela sprawcy sporządzenia kosztorysu naprawy uszkodzeń pojazdu osoby poszkodowanej. W tym celu ubezpieczyciel przysyła do poszkodowanego swojego pracownika, który dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu, aczkolwiek coraz częściej ubezpieczyciele proszę poszkodowanego o wykonanie zdjęć uszkodzonego pojazdu i w oparciu o te zdjęcia ubezpieczyciel sporządza kosztorys naprawy pojazdu.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że co do rzetelności i prawidłowości kosztorysów ubezpieczycieli należy podchodzić z dużą dozą ostrożności oraz ograniczonym zaufaniem.

W jaki sposób ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie za samochód z OC sprawcy?

Jeżeli kosztorys naprawy uszkodzeń pojazdu poszkodowanego został sporządzony przez zakład ubezpieczeń w sposób wadliwy i nierzetelny, to skutkowało to zapłatą na rzecz poszkodowanego zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Co musisz sprawdzić, aby ustalić, że otrzymałeś niepełne odszkodowanie?

Sprawdź przede wszystkim stawkę robocizny  – jeżeli jest ona poniżej 100 zł netto za roboczogodzinę, to ubezpieczyciel zastosował nierynkowe stawki robocizny. Dość często ubezpieczyciele stosują stawki robocizny na poziomie ledwie 50 zł netto za RBG.

Po drugie sprawdź jakiego rodzaju części zamienne zastosował ubezpieczyciel w swym kosztorysie. Jeżeli ubezpieczyciel w miejsce uszkodzonych oryginalnych części zamiennych zastosował części nieoryginalne, czyli tzw. zamienniki, to Twoje odszkodowanie zostało zaniżone.

Nadto ubezpieczyciel zapewne zmniejszył ilość i wartość materiału lakierniczego, zastosował ukrytą amortyzację lub też po prostu nie uwzględnił pewnego zakresu uszkodzeń lub też błędnie kwalifikuje pewne uszkodzone elementy pojazdu do naprawy (tj. do „klepania i szpachlowania”), gdy technologia producenta wymaga wymiany danej części na nową.

Jeżeli w Twoim kosztorysie znajdzie się chociaż jedna z wymienionych wyżej nieprawidłowości, to otrzymałeś od ubezpieczyciela niepełne odszkodowanie z OC sprawy wypadku i możesz dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku dopłaty w celu uzyskania pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Czy muszę mieć faktury, rachunki za naprawę samochodu, aby uzyskać pełne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela pojawia się już z chwilą wyrządzenia poszkodowanemu szkody i nie jest uzależniony od tego czy dokonał on naprawy samochodu i czy w ogóle zamierza go naprawić (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.11.2001 r., III CZP 68/2001 i powołane tam orzeczenia). Ponadto w wyroku z dnia 27.06.1988 r. I CR 151/88 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że roszczenie o świadczenie należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego czy naprawa została już dokonana, a wysokość świadczeń należy obliczać na podstawie ustaleń, co do zakresu uszkodzeń oraz technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidywanych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny, według cen z daty ich ustalenia.

Wskazać jednocześnie należy, iż mowa tu o utrwalonej linii orzecznictwa, gdyż takie samo stanowisko Sąd Najwyższy zajmował w kolejnych orzeczeniach. Zwrócić należy uwagę chociażby na wyrok SN z dnia 11 czerwca 2001 r. V CKN 266/00 oraz z dnia 7 sierpnia 2003 r. IV CKN 387/01, a w szczególności powód wskazuje na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.02.2019 r. III CZP 91/18 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.04.2019 r. III CZP 102/18 i wskazane tam orzecznictwo.

Przy takim rozumieniu obowiązku odszkodowawczego nie ma znaczenia prawnego okoliczność czy poszkodowany dokonał naprawy oraz czy i jakim kosztem to uczynił.

Reasumując, nie trzeba posiadać rachunków, faktur za naprawę pojazdu, aby uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku.

Co należy zrobić, aby uzyskać pełne odszkodowanie za samochód z OC sprawcy wypadku?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że aby uzyskać pełne odszkodowanie z OC sprawcy wypadku konieczne jest pozwanie ubezpieczyciela. Nasi radcowie prawni przygotują w Twoim imieniu pozew o zapłatę na Twoją rzecz pełnego odszkodowania wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie odszkodowania.

Opinia niezależnego rzeczoznawcy samochodowego

Aby dokładnie określić o ile ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za samochód warto jest zlecić niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sporządzenie opinii w celu ustalenia pełnych średnio-rynkowych kosztów naprawy pojazdu po danym wypadku, wyceny wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku lub także wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po przedmiotowym wypadku. Przedmiotowa opinia, kosztorysy i wyceny będą następnie podstawą do precyzyjnego sformułowania kwoty żądanej pozwem. Opinie takie, wyceny i kosztorysy wykonać może na Państwa zlecenie np.:

Sebastian Szabela

Tel. +48 503 147 999

e–mail: opinie@wskgroup.pl

wskgroup.pl

Nasza wiedza i doświadczenie – wyższe odszkodowanie za samochód dla Ciebie

Zapraszamy do zapoznania się z opisem przykładowych spraw o odszkodowanie za samochód:

——————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu

Pamiętaj, że ubezpieczyciel sprawcy liczy na Twoją bierność.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za uszkodzone auto w naszym Centrum Pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

    Imię (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Wiadomość