Odwołanie reklamacja od zaniżonego odszkodowania

Zakłady ubezpieczeń nie tylko bezpodstawnie odmawiają wypłaty odszkodowań, ale nawet jeśli świadczenie zostanie nam wypłacone, to bardzo często nie otrzymamy całej należnej nam kwoty. Ubezpieczyciele stosują wiele sposobów, aby wypłacaną kwotę zaniżyć. Weryfikacja prawidłowości wypłaconej kwoty odszkodowania jest jednym z głównych obszarów naszej działalności. Jeżeli okazuje się, że wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone, przygotowujemy odwołanie (reklamację) od stanowiska ubezpieczyciela, albo razem z Klientem decydujemy o skierowaniu sprawy do sądu, w celu uzyskania pełnego odszkodowania.

 

W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Paleta stosowanych przez zakłady ubezpieczeń sposobów na obniżenie kwoty odszkodowania jest bardzo bogata i zależy od rodzaju ubezpieczenia.

Zaniżone odszkodowania za szkody w pojazdach

W przypadku szkód w pojazdach, jeżeli szkoda jest częściowa (tzn. koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu, względnie 70% tej kwoty przy AC), zaniżenie odszkodowania polega na zaniżeniu kosztorysu, np. poprzez zastosowanie zamienników, zaniżonych stawek roboczogodziny, doliczaniu amortyzacji czy rozmaitych rabatów na ceny części – wszystko po to, by wypłacić jak najmniej. Jeżeli natomiast dochodzi do szkody całkowitej, w której odszkodowanie wypłacane jest w kwocie różnicy między wartością pojazdu przed o po wypadku, ubezpieczyciel będzie dążył do zaniżenia wartości auta przed wypadkiem (np. nie uwzględni niskiego przebiegu, faktu że jesteśmy pierwszym właścicielem, że auto było bezwypadkowe, albo zastosuje zawyżoną korektę ujemną np. z tytułu sprowadzenia auta z zagranicy) oraz zawyżenia wartości pojazdu uszkodzonego (najczęściej w ten sposób, że wartość tę ustali z systemu eksperckiego – często okazuje się, że takiej ceny na rynku za uszkodzony pojazd nie da się uzyskać).

Jak ubezpieczyciele zaniżają świadczenia z ubezpieczeń na życie

W przypadku ubezpieczeń typu NNW, na życie czy grupowych pracowniczych, w których poszkodowany dochodzi świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, kwota świadczenia za 1% uszczerbku wynika z samej polisy, nie może być zatem przez ubezpieczyciela zaniżona. Zaniżone natomiast może zostać całe wypłacane świadczenie, a to poprzez zaniżenie % ustalonego uszczerbku na zdrowiu. W tym celu lekarze orzecznicy ubezpieczycieli błędnie kwalifikują doznane przez poszkodowanego urazy albo „zapominają” naliczyć uszczerbek z tytułu niektórych z nich. Powszechną praktyką jest także dokonywanie oceny % uszczerbku wyłącznie zaocznie, na podstawie dokumentacji medycznej, bez zbadania poszkodowanego, oraz sporządzanie opinii przez jednego lekarza (np. chirurga), który ocenia wszystkie doznane uszczerbki, nawet jeśli mają one charakter np. neurologiczny czy okulistyczny.

Zaniżone odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy

Bogatą paletę sposobów zaniżenia odszkodowania stosują ubezpieczyciele także w przypadku odszkodowań z polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody na osobie. Najczęstszymi praktykami jest odmowa refundacji kosztów prywatnego leczenia (bo rzekomo można doskonale leczyć się na NFZ – szybko, sprawnie i komfortowo), odmowa kosztów opieki osoby trzeciej (wymaga się rachunków na poniesienie kosztów, podczas gdy nie są one potrzebne, bo liczą się potrzeby opieki), czy odmowa zwrotu utraconego dochodu (bo np. poszkodowany po wypadku jest tylko częściowo niezdolny do pracy). Nade wszystko jednak ubezpieczyciele zaniżają kwoty zadośćuczynienia za krzywdę, wykorzystując przy tym fakt, że przepisy nie regulują precyzyjnie tej kwoty, ustalenie właściwego zadośćuczynienia jest ocenne i nawet sąd w procesie sądowym ma w tym zakresie znaczną swobodę.

W czym możemy Ci pomóc?

Powyżej wymieniliśmy tylko wybrane przykłady zaniżania odszkodowań. Jeśli uważasz, że kwota wypłacona Tobie przez ubezpieczyciela jest zbyt niska, skontaktuj się z nami – bezpłatnie ocenimy sprawę i określimy, co moglibyśmy w Twojej sprawie zrobić (biuro@eventum.com.pl , tel. 510-943-567, 502-603-736). Jeżeli powierzysz nam sprawę, przygotujemy reklamację, w której wskażemy na błędy popełnione przez ubezpieczyciela oraz wezwiemy go do wypłaty pełnego należnego Ci świadczenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, Twoich interesów możemy bronić także w sądzie, wytaczając powództwo o pełne odszkodowanie. Wielokrotnie już w naszej działalności doprowadzaliśmy do zmiany wadliwego stanowiska zakładu ubezpieczeń, a nasi Klienci otrzymywali należne im pieniądze tytułem wyższego odszkodowania, o czym szerzej piszemy tutaj.