61 855 24 45

Archiwum dla działu ‘Aktualności’

Kolejna wygrana w Sądzie Najwyższym! Uzyskaliśmy dodatkowe 50 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

21 Sty 2019

Wyrokiem z dnia 10.01.2019 r. (sygn. II CSK 293/18) Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną i zasądził na rzecz naszej Klientki dodatkowe 50.000 zł jako zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w toku leczenia (chociaż Poszkodowana uzyskała już wcześniej kwotę 200.000 zł tytułem zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wynikający z błędu w leczeniu). Tym samym, Sąd Najwyższy nie zgodził się w argumentacją zawartą w uzasadnieniu wyroku […]

Szkoda wyrządzona podczas pościgu policyjnego

5 Gru 2018

Szkoda wyrządzona policjantowi umyślnie potrąconemu przez samochód, którym uciekał poszukiwany przestępca podlega naprawie z OC tego samochodu. Dla naszego klienta, który jako policjant brał udział w pościgu za przestępcą i został potrącony przez zatrzymywany samochód uzyskaliśmy od ubezpieczyciela tegoż samochodu odpowiednie odszkodowanie wraz z odsetkami za opóźnienie i zwrot pełnych kosztów procesu, bo oczywiście bez procesu sądowego się nie obyło. Pościg za poszukiwanym […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek ze stołu operacyjnego

20 Wrz 2018

Blisko 300 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania przyznał Sąd Okręgowy w Warszawie naszej Klientce, która po zakończonym zabiegu operacyjnym ERCP, podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego, spadła ze stołu operacyjnego. Sąd w oparciu o opinie biegłych ustalił, że personel szpitala dopuścił się rażących zaniedbań w opiece nad pacjentką i nie zapewnił jej w tym zakresie bezpieczeństwa, choć powinien był przewidywać, że w chwili wybudzenia ze znieczulenia pacjentka […]

Rzeczpospolita o wyroku Sądu Najwyższego II CSK 404/17 uzyskanym przez naszą kancelarię.

27 Sie 2018

Rzeczpospolita przedstawia uzyskany przez naszą kancelarię wyrok Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 dotyczący zadośćuczynienia za wypadek podczas postoju pojazdu. https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308249982-Zadoscuczynienie-za-wypadek-na-postoju-jak-za-wypadek-pojazdu-w-ruchu—wyrok-SN.html Pełną treść wyroku Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 wraz z uzasadnieniem można pobrać ze strony Sądu Najwyższego – link poniżej: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=30317-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3    

Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych po gradobiciu

14 Sie 2018

Żniwa w pełni, a my właśnie dla naszego Klienta uzyskaliśmy odszkodowanie w kwocie 23 tys. zł za szkody w uprawach rolnych spowodowane gradobiciem z sierpnia 2017 r. Rolnik powierzył nam sprawę trzy miesiące temu po kolejnych odmowach ubezpieczyciela i gdy nie pomogła także interwencja Rzecznika Finansowego. Po trzech miesiącach doprowadziliśmy do zmiany odmownego stanowiska ubezpieczyciela i zapłaty odszkodowania. Tym razem obyło się bez […]

EVENTUM wygrywa w Sądzie Najwyższym

13 Lip 2018

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2018 r.  II CSK 404/17 Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci kierowcy TIR-a, który zatruł się tlenkiem węgla podczas snu w kabinie pojazdu, wskutek czego zmarł. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił powództwo, ponieważ uznał, że jeśli do […]

Rodziny osób ciężko poszkodowanych mają prawo do zadośćuczynienia – uzasadnienie uchwały SN

13 Cze 2018

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 27 marca 2018 r. (sygn. III CZP 60/17), zgodnie z którą sąd może przyznać zadośćuczynienie osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Od wprowadzenia do kodeksu cywilnego art. 446 par. 4, tj. od 3 sierpnia 2008 roku nie ulega wątpliwości, że członkowie […]

220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki

4 Cze 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. II C 901/14) zasądził na rzecz naszych Klientów 160 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą ze śmierci nienarodzonego dziecka. Łącznie z kwotą wypłaconą wcześniej przez PZU S.A. (ubezpieczyciel szpitala), zadośćuczynienie dla rodziców dziecka wyniosło w sumie 220 tys. zł. Sprawa dotyczyła błędów popełnionych przez personel szpitala, do którego […]

Zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy

18 maja 2018

Czy zaniżone zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela może być źródłem dodatkowych cierpień? Okazuje się, że tak. W prowadzonej przez nas sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2018 r. III C 1546/17 wskazał, iż fakt przyznania powódce w tzw. postępowaniu likwidacyjnym z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci męża rażąco niskiej sumy 16 000 zł, z całą pewnością mógł wpłynąć dodatkowo […]

Zalania ściekami z kanalizacji – 14,9 tys. zł zamiast 4,3 tys. zł, 11,8 tys. zł zamiast odmowy

4 maja 2018

W ostatnich dniach uzyskaliśmy odszkodowania w dwóch podobnych sprawach dotyczących odszkodowań z polis OC przedsiębiorstwa kanalizacyjnego za szkodę wynikłą z cofnięcia się ścieków i zalania należących do naszych Klientów lokali. W jednej ze spraw TUiR WARTA S.A. zaniżyła należne naszej Klientce odszkodowanie o ponad 10,5 tys. zł. Jako podstawę ograniczenia wysokości odszkodowania wskazano rzekome przyczynienie się właściciela wynajmowanego przez Klientkę lokalu do […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje