61 855 24 45

Archiwum dla działu ‘Aktualności’

EVENTUM wygrywa w Sądzie Najwyższym

13 Lip 2018

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2018 r.  II CSK 404/17 Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci kierowcy TIR-a, który zatruł się tlenkiem węgla podczas snu w kabinie pojazdu, wskutek czego zmarł. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił powództwo, ponieważ uznał, że jeśli do […]

Rodziny osób ciężko poszkodowanych mają prawo do zadośćuczynienia – uzasadnienie uchwały SN

13 Cze 2018

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 27 marca 2018 r. (sygn. III CZP 60/17), zgodnie z którą sąd może przyznać zadośćuczynienie osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Od wprowadzenia do kodeksu cywilnego art. 446 par. 4, tj. od 3 sierpnia 2008 roku nie ulega wątpliwości, że członkowie […]

220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki

4 Cze 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. II C 901/14) zasądził na rzecz naszych Klientów 160 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą ze śmierci nienarodzonego dziecka. Łącznie z kwotą wypłaconą wcześniej przez PZU S.A. (ubezpieczyciel szpitala), zadośćuczynienie dla rodziców dziecka wyniosło w sumie 220 tys. zł. Sprawa dotyczyła błędów popełnionych przez personel szpitala, do którego […]

Zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy

18 maja 2018

Czy zaniżone zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela może być źródłem dodatkowych cierpień? Okazuje się, że tak. W prowadzonej przez nas sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2018 r. III C 1546/17 wskazał, iż fakt przyznania powódce w tzw. postępowaniu likwidacyjnym z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci męża rażąco niskiej sumy 16 000 zł, z całą pewnością mógł wpłynąć dodatkowo […]

Zalania ściekami z kanalizacji – 14,9 tys. zł zamiast 4,3 tys. zł, 11,8 tys. zł zamiast odmowy

4 maja 2018

W ostatnich dniach uzyskaliśmy odszkodowania w dwóch podobnych sprawach dotyczących odszkodowań z polis OC przedsiębiorstwa kanalizacyjnego za szkodę wynikłą z cofnięcia się ścieków i zalania należących do naszych Klientów lokali. W jednej ze spraw TUiR WARTA S.A. zaniżyła należne naszej Klientce odszkodowanie o ponad 10,5 tys. zł. Jako podstawę ograniczenia wysokości odszkodowania wskazano rzekome przyczynienie się właściciela wynajmowanego przez Klientkę lokalu do […]

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto

17 Kwi 2018

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt I C 735/15, który w całości podzielił naszą argumentację, że odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku dochodzone z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w kwocie brutto tj. winno być powiększone o podatek dochodowy. Pozwany ubezpieczyciel nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem i wniósł apelację argumentując, że poszkodowany winien […]

Ważne uchwały Sądu Najwyższego dotyczące zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych

29 Mar 2018

Sąd Najwyższy podjął uchwały w których uznał, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zagadnienie to budziło dotąd wiele wątpliwości. O ile art. 446 k.c. przewiduje prawo do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego, to jednak odnosi się jedynie do przypadków śmierci ofiary wypadku. Problem […]

Wygrany proces o odszkodowanie z AC w Proama

23 Mar 2018

Wyrokiem z dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy (sygn. XV Ca 1442/17) uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszej Klientki odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej z polisy auto casco (AC) w Proama. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Nasza Klientka dnia 28.01.2015 r. (środa) ubezpieczyła pojazd w zakresie OC i AC w Proama. Umowy ubezpieczenia zostały […]

Audyt ubezpieczeniowy dla firm

21 Mar 2018

Oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczymy także usługi audytu ubezpieczeniowego dla firm. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej działalności z sytuacją, w której okazuje się, że firma nie jest prawidłowo ubezpieczona, tzn. nie posiada polis odpowiednio dopasowanych do przedmiotu czy zakresu jej działalności, albo odwrotnie – posiada ubezpieczenie, które w praktyce okazuje się niepotrzebne i generuje tylko zbędne koszty. Nasza pomoc pozwala […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 8-krotnie

15 Mar 2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w kwocie 8-krotnie wyższej, niż suma wypłacona wcześniej dobrowolnie przez PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym. Wypadek komunikacyjny, w którym zginął mąż i ojciec naszych Klientów, miał miejsce w roku 2002. W ocenie PZU S.A., odpowiednią kwotą zadośćuczynienia dla żony i dla niespełna rocznego synka Zmarłego były […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje