61 855 24 45

Archiwum dla działu ‘Aktualności’

220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki

4 Cze 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. II C 901/14) zasądził na rzecz naszych Klientów 160 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą ze śmierci nienarodzonego dziecka. Łącznie z kwotą wypłaconą wcześniej przez PZU S.A. (ubezpieczyciel szpitala), zadośćuczynienie dla rodziców dziecka wyniosło w sumie 220 tys. zł. Sprawa dotyczyła błędów popełnionych przez personel szpitala, do którego […]

Zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty zadośćuczynienia za krzywdę może być źródłem dalszej krzywdy

18 maja 2018

Czy zaniżone zadośćuczynienie przyznane przez ubezpieczyciela może być źródłem dodatkowych cierpień? Okazuje się, że tak. W prowadzonej przez nas sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2018 r. III C 1546/17 wskazał, iż fakt przyznania powódce w tzw. postępowaniu likwidacyjnym z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci męża rażąco niskiej sumy 16 000 zł, z całą pewnością mógł wpłynąć dodatkowo […]

Zalania ściekami z kanalizacji – 14,9 tys. zł zamiast 4,3 tys. zł, 11,8 tys. zł zamiast odmowy

4 maja 2018

W ostatnich dniach uzyskaliśmy odszkodowania w dwóch podobnych sprawach dotyczących odszkodowań z polis OC przedsiębiorstwa kanalizacyjnego za szkodę wynikłą z cofnięcia się ścieków i zalania należących do naszych Klientów lokali. W jednej ze spraw TUiR WARTA S.A. zaniżyła należne naszej Klientce odszkodowanie o ponad 10,5 tys. zł. Jako podstawę ograniczenia wysokości odszkodowania wskazano rzekome przyczynienie się właściciela wynajmowanego przez Klientkę lokalu do […]

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto

17 Kwi 2018

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt I C 735/15, który w całości podzielił naszą argumentację, że odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku dochodzone z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w kwocie brutto tj. winno być powiększone o podatek dochodowy. Pozwany ubezpieczyciel nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem i wniósł apelację argumentując, że poszkodowany winien […]

Ważne uchwały Sądu Najwyższego dotyczące zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych

29 Mar 2018

Sąd Najwyższy podjął uchwały w których uznał, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zagadnienie to budziło dotąd wiele wątpliwości. O ile art. 446 k.c. przewiduje prawo do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego, to jednak odnosi się jedynie do przypadków śmierci ofiary wypadku. Problem […]

Wygrany proces o odszkodowanie z AC w Proama

23 Mar 2018

Wyrokiem z dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy (sygn. XV Ca 1442/17) uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszej Klientki odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej z polisy auto casco (AC) w Proama. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Nasza Klientka dnia 28.01.2015 r. (środa) ubezpieczyła pojazd w zakresie OC i AC w Proama. Umowy ubezpieczenia zostały […]

Audyt ubezpieczeniowy dla firm

21 Mar 2018

Oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczymy także usługi audytu ubezpieczeniowego dla firm. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej działalności z sytuacją, w której okazuje się, że firma nie jest prawidłowo ubezpieczona, tzn. nie posiada polis odpowiednio dopasowanych do przedmiotu czy zakresu jej działalności, albo odwrotnie – posiada ubezpieczenie, które w praktyce okazuje się niepotrzebne i generuje tylko zbędne koszty. Nasza pomoc pozwala […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 8-krotnie

15 Mar 2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w kwocie 8-krotnie wyższej, niż suma wypłacona wcześniej dobrowolnie przez PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym. Wypadek komunikacyjny, w którym zginął mąż i ojciec naszych Klientów, miał miejsce w roku 2002. W ocenie PZU S.A., odpowiednią kwotą zadośćuczynienia dla żony i dla niespełna rocznego synka Zmarłego były […]

Wygrany proces o wyższe zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

12 Mar 2018

Wyrokiem z dnia 4.01.2018 r. (sygn. I C 795/16) Sąd Rejonowy w Świebodzinie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, ponad wypłaconą wcześniej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. kwotę 20.800 zł. Na skutek wypadku przy pracy nasz Klient doznał uszkodzenia więzadeł i łąkotki kolana oraz złamania kości strzałkowej. Leczenie i rehabilitacja trwały prawie 2 lata, […]

Wyrok TK w sprawie terminu na dochodzenie odszkodowania od lotniska

9 Mar 2018

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17) Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i uchwalenie w to miejsce nowej regulacji – wyrok wejdzie […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje